Instrucțiuni specifice de securitatea muncii pentru instalațiile de ridicat

Instrucțiuni specifice de securitatea muncii pentru instalațiile de ridicat Potrivit Hotărârii de Guvern 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, art. 2, lit. a orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă reprezintă echipament de muncă. În vederea asigurării securității…

Details

Riscuri de accidentare în magazine, supermarketuri și măsuri de prevenire

Riscuri de accidentare în magazine, supermarketuri și măsuri de prevenire Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă art.30, alin (1) lit. a, accidentul de muncă este accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului. În art. 31 și 32 al aceluiași act normativ accidentele de muncă se…

Details

Riscuri mari la operațiile de curățare rezervoare și cisterne petroliere

Riscuri mari la operațiile de curățare rezervoare și cisterne petroliere   Dintre produsele petroliere – petrol şi derivatele lui fac parte: benzina, motorina, kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile şi lubrifianţii. Rezervoarele în care aceste produse se depozitează trebuie curățate periodic.  Pentru curățarea și repararea rezervoarelor de produse petroliere…

Details

Riscurile chimice la locul de muncă și măsuri de prevenire

Riscurile chimice la locul de muncă și măsuri de prevenire În art. 5 pct. 8 din HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, riscul este definit ca fiind probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile…

Details

Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile

Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile Potrivit art. 5 lit. i) din Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1146 /2006 lit. a) privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, echipament de muncă este…

Details

Protecția maternității la locul de muncă – Riscul maternal

Protecția maternității la locul de muncă – Riscul maternal Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 96 din 2003 art 2 lit. a), c), d), e) și h) protecția maternității reprezintă protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă. Salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale…

Details

Promovarea sănătății la locul de muncă – Programe de sănătate concepute de angajatori

Promovarea sănătății la locul de muncă – Programe de sănătate concepute de angajatori Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic, spunea filosoful german Arthur Schopenhauer. Însă cu toții știm că pentru îmbunătățirea calității vieții, promovarea și protejarea sănătății reprezintă un lucru extrem de important.  Zi de zi ar trebui să ne străduim…

Details

Ergonomia muncii la birou – poziții corecte pentru muncă la calculator

Ergonomia muncii la birou – poziții corecte pentru muncă la calculator Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 6 alin (1) angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Conform art. 20 alin (1) din același act normativ, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru…

Details

Costurile nebănuit de mari ale accidentelor de muncă

Costurile nebănuit de mari ale accidentelor de muncă Potrivit art. 5 lit. g din Legea 319/2006 privind privind securitatea și sănătatea în muncă, accident de muncă înseamnă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară…

Details