Blog

În calitate de specialiști în domeniul sănătății și siguranței în muncă, la Euramis – o firmă de protecția muncii București – ne place să definim bolile profesionale ca afecțiuni sau tulburări care rezultă din natura muncii pe care un lucrător o prestează. O boală profesională este de fapt o boală cauzată de mediul de lucru sau de activitățile care fac parte din ocupația cuiva. În general, afecțiunile sau tulburările de sănătate care apar în rândul unui grup de persoane care lucrează în condiții similare de muncă, și au o frecvență mai mare în rândul lucrătorilor din industria respectivă decât la restul populației pot fi considerate boli profesionale.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) spune că, deși numărul accidentelor la locul de muncă a scăzut cu 25% în ultimii 10 ani, bolile legate de muncă provoacă totuși an de an 2,4 milioane de decese în întreaga lume.

Cum poate fi definită o boală profesională?

Există o listă lungă de criterii utilizate în mod obișnuit pentru a indentifica tulburările determinate de o profesie sau alta. De exemplu, putem vorbi despre:

  • Puterea asocierii (între cauză și efect);
  • Consecvență (rezultate confirmate de mai multe ori, de persoane diferite în experimente diferite);
  • Specificitatea asocierii (o relație unu-la-unu între cauză și efect);
  • Relație temporală (expunerea trebuie să vină înaintea efectului);
  • Gradient biologic (relația doză-răspuns, niveluri de expunere și efecte asupra sănătății);
  • Plauzibilitate (au sens cauza și efectul);
  • Coerență (asocierea cauză-efect nu trebuie să intre în conflict cu cunoștințele actuale din domeniul medical);
  • Dovezi experimentale;
  • Analogie (dovezi similare care ne pot consolida înțelegerea cauzei și efectului).

Care sunt cele mai frecvente boli profesionale?

Există foarte multe boli profesionale, unele mai frecvente în anumite țări decât în altele, dar dacă privim problema la nivel global putem vorbi despre:

1. Dermatită

Dermatita alergică și iritantă (cunoscută și ca „dermatită de contact”) este cea mai frecventă boală în rândul bolilor de piele profesionale și reprezintă 15 până la 20% din toate bolile profesionale raportate în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Cauzele sale sunt o serie de agenți fizici, biologici sau chimici.

Conform studiilor se pară ca 75% dintre pacienții cu dermatită de contact profesională ajung să dezvolte boli cronice de piele.

2. Boli respiratorii

Bolile profesionale respiratorii pot include astmul, bolile pulmonare și bolile pulmonare obstructive cronice (BPOC). Astmul este considerat a fi cea mai frecventă boală pulmonară profesională din America și Europa. Lucrătorii care își desfășoară activitatea în industria producătoare se expun la peste 300 de substanțe chimice despre care se știe că provoacă astm, boala fiind cea mai răspândită în industriile de fabricare a pieselor auto, spumei și plasticului. Astmul dobândit la locul de muncă este de obicei cauzat de agenți sensibilizanți sau iritanti.

3. Tulburări musculo-scheletice

Tulburările musculo-scheletice sunt predominante în majoritatea locurilor de muncă, mai ales în cazul birourilor și a altor spații închise, unde se lucrează preponderent stând așezat pe scaun. De asemenea, majoritatea tulburărilor musculo-scheletice legate de muncă se dezvoltă în timp și pot fi cauzate de mișcări repetitive, poziții incomode, manipularea sarcinilor, solicitări mari de muncă, lipsa pauzelor etc.

Aceste tulburări musculo-scheletice, conform studiilor, determină 43% din toate leziunile legate de muncă.

4. Pierderea auzului

În perioada 2000-2008, NIOSH a efectuat un studiu în rândul lucrătorilor din SUA care au fost expuși la zgomote mai mari decât populația generală prin prisma locului de muncă. Astfel s-a descoperit că 18% din eșantionul chestionat suferea de pierderea auzului. NIOSH spune că lucrătorii din industria minieră, industria construcțiilor construcții și producție au nevoie de strategii mai bune de conservare a auzului. Pierderea auzului și problemele auditive sunt, de asemenea, o problemă în rândul lucrătorilor care oferă servicii ospitaliere sau asistență medicală.

5. Cancer

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la Muncă afirmă că cancerul reprezintă 24% din decesele legate de muncă la nivel mondial. Cancerele profesionale apar atunci când lucrătorii stau mult timp în contact cu substanțe cancerigene la locul lor de muncă. Anumite substanțe sunt asociate cu diferite tipuri de cancer, iar anumiți agenți cancerigeni pot fi predominați în special în anumite industrii. Bolile provocate de expunerea la azbest sunt la ora actuală unele dintre cele mai cunoscute bolilor profesionale din lume și includ diferite tipuri de cancer, precum cancerul pulmonar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment