Riscuri de accidentare în magazine, supermarketuri și măsuri de prevenire

Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă art.30, alin (1) lit. a, accidentul de muncă este accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului.

În art. 31 și 32 al aceluiași act normativ accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse și cu numărul persoanelor accidentate, înaccidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice; accidente care produc invaliditate; accidente mortale; accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauză.

Accidentul de muncă se înregistrează pe baza unui proces verbal de cercetare. După înregistrarea sa de către angajator, se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă, precum și la asigurator, potrivit legii.

Conducerea persoanei juridice sau fizice care practică sistemul de vânzare clasică trebuie să ia măsuri de organizare a locului de muncă și a activităților, în așa fel încât să fie evitată producerea accidentelor de muncă. În acest scop, în magazinele cu vânzare clasică mărfurile vor fi așezate astfel :

  -la un nivel situat între 50 și 180 cm înălțime la podea, pe o lungime de 150-165 cm;

  -sub 50 cm înălțime trebuie așezate stocurile de rezervă, iar pe părțile laterale, mărfurile care se manipulează mai rar;

  -cântarele trebuie așezate în centrul locului muncă, iar uneltele și sculele destinate vânzării mărfurilor în dreapta vânzătorului.

  Curățenia în magazine va trebui efectuată doar în timpul pauzelor sau la sfârșitul programului de lucru, când unitatea va fi închisă.

  Conducerea persoanei juridice sau fizice trebuie să ia toate măsurile necesare privind dezinfecția, dezinsecția și deratizarea spațiilor comerciale, conform reglementărilor Ministerului Sănătății.

  Mărfurile trebuie așezate întotdeauna, pe sortimente și în același loc, în funcție de natură lor, în așa fel încât să fie evitate mișcările inutile, aglomerarea căilor acces și producerea accidentelor.

  Așezarea și manipularea mărfurilor în/și din rafturile situate la înălțime, trebuie executate cu ajutorul scărilor simple sau duble prevăzute cu dispozitive de prindere și fixare. Este interzisă, pentru efectuarea operațiilor menționate, folosirea butoaielor, scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizație.

  Mărfurile trebuie așezate în rafturi și pe gondole, în așa fel încât acestea să nu depășească marginile mobilierului.

  Sticlele trebuie așezate pe rafturi și pe gondole în așa fel încât să se evite accidentele produse prin răsturnarea, căderea și spargerea acestora.

  Baloturile cu țesături grele trebuie așezate pe polițele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu țesături ușoare, pe polițele de sus. Stofele se pot așeza și direct pe tejghele.

  În magazinele destinate vânzării articolelor electrice care sunt verificate în fața cumpărătorilor, trebuie amenajate prize de încercare. Acestea trebuie protejate împotriva atingerii lor accidentale. Este interzisă folosirea oricăror instalații improvizate.

Pentru evitarea răsturnării și căderii accidentale a mărfurilor dispuse în stive, în magazinele cu autoservire trebuie luate următoarele măsuri:

  -categoriile de mărfuri trebuie să se preteze formării de stive nepericuloase;

-stivele trebuie așezate lângă perete sau pe podiumuri;

-stivele trebuie să aibă o formă piramidală, iar înălțimea lor maximă va fi de 1,65 m. Excepție pot face stivele ornamentale, a căror înălțime maximă poate fi de 2 m.

  • Coșurile sau cărucioarele utilizate trebuie să fie în stare de funcționare, pentru a evita producerea accidentelor, îndepărtând din activitatea comercială pe cele defecte sau uzate. Starea tehnică a cărucioarelor trebuie verificată zilnic. Roțile vor fi unse, pentru a facilita deplasarea cărucioarelor în condiții de siguranță.
  • În magazinele cu autoservire, stivele cu coșuri trebuie așezate în așa fel încât să li se asigure stabilitatea.
  • Accesul în depozitele magazinelor cu autoservire trebuie organizat pe la extremitățile sălilor de vânzare.
  • Aducerea mărfurilor din depozite în sala de vânzare trebuie să se facă pe drumul cel mai scurt. Este interzisă aducerea mărfurilor pe culoare înguste și întortocheate.
  • Este interzisă amplasarea mărfurilor care ar provoca aglomerație sau care ar necesita o alegere deosebită în apropierea intrării în magazin sau pe calea principală de circulație a acestuia.

 Amplasarea gondolelor în magazinele cu autoservire trebuie să se facă în întreg cuprinsul sălii de vânzare, în așa fel încât să se asigure fluența circulației personalului, precum și posibilități de supraveghere a proceselor.

Luarea măsurilor corespunzătoare de prevenire a accidentelor în magazine și super-marketuri contribuie la asigurarea securității și sănătății angajaților și reducerea accidentelor și evenimentelor nedorite. Acest lucru contribuie la creșterea competitivității companiei, respectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și evitarea consecințelor legale nedorite ce pot apărea ca urmare a nerespectării întocmai a legislației.

În cazul în care lucrătorii desemnați să se ocupe de activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă nu au capacitățile sau aptitudinile necesare să facă acest lucru, angajatorii pot apela la Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București.

Specialiștii săi sunt pregătiți să ajute angajatorii să respecte prevederile legale privind securitatea muncii și sănătatea lucrătorilor. Aceștia sunt parte importantă în procesul de prevenire a accidentelor de muncă și de protecție a angajaților. Prin urmare, trebuie apelat la dânșii cu încredere, având în vedere că prestează aceste servicii de peste 20 ani.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment