SERVICII SSM – PROTECTIA MUNCII

Când trebuie să apelaţi la un serviciu extern de protectia muncii?

Atunci când lucrătorii desemnaţi şi/sau serviciul intern de prevenire şi protectie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Rezultatele optime în acest domeniu se obţin numai printr‐o bună colaborare a serviciilor interne (sau pesoane desemnate intern) cu cele externe de protectia muncii. Este motivul pentru care noi am iniţiat un program de formare profesională pentru persoane desemnate intern pentru a avea atribuţii și responsabilităţi în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă (sau protectia muncii). Cei care cred că între aceste două tipuri de servicii este o concurenţă nu au înţeles cum ar trebui să funcţioneze acestă colaborare. Noi avem proceduri de colaborare (comunicare, instruire, inspecţii interne, raportare incidente, gestiune documente, etc.) perfecţionate continuu pentru atingerea maximului de eficienţă în conformarea cu cerinţele legale. Vă prezentăm un exemplu de etapizare a acţiunilor specifice domeniului protectiei muncii desfăşurate în colaborare cu beneficiarul prestărilor de servicii.

În ce constă activitatea de securitate și sănătate în muncă?

 • Identificarea şi semnalizarea pericolelor
 • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate a muncii şi situaţii de urgenţă
 • Intocmirea tematicilor de instruire
 • Instruirea, testarea şi consemnarea fişelor individuale de instruire pentru toţi salariaţii beneficiarului
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă
 • Inspecţii periodice
 • Întocmirea raportului de expertiză cu privire la starea securităţii şi sănătăţii muncii şi situaţiilor pentru toate locurile de muncă ce aparţin beneficiarului
 • Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie
 • Autorizarea internă a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare
 • Elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc atribuţii şi răspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, decizii interne, Regulamentul intern, fişa postului, etc.)
 • Asistenţă tehnică cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de protecţia muncii şi inspectorii pentru situaţii de urgenţă
 • Asistenţă tehnică cu ocazia producerii de accidente de muncă, avarii tehnice, începuturi de incendiu, incendii (Aceste situaţii impun luarea unor măsuri urgente cu caracter obligatoriu. Noi asigurăm în permanenţă comunicarea cu clientul în cazul producerii acestor evenimente nedorite)
 • Asistenţă la şedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă
 • Asistenţă tehnică în vederea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
 • Elaborare alte documente de specialitate, după caz
 • Întocmirea Planului de evacuare, planificarea exerciţiilor de evacuare
 • Organizare de cursuri, instruiri, aplicaţii practice privind acordarea primului ajutor

Activităţile de prevenire şi protecţie sunt definite şi în art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Ce sunt accidentele de muncă?

Accidentele de muncă reprezintă, conform definiţiei din Legea 319/2006:

“Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces”.

Ce sunt incidentele periculoase?

Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.

Noi vă informăm rapid şi exact referitor la acţiunile ce se impun în aceste situaţii nedorite!

Evitaţi pierderile umane şi financiare prin organizarea unei activităţi eficiente de protecţia muncii.

EURAMIS CONSULTING este parte a soluţiei în acest efort!

Cere oferta

 • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha