SERVICII SSM – PROTECTIA MUNCII

Cand trebuie sa apelati la un serviciu extern de prevenire si protectie?

Atunci cand lucratorii desemnati si/sau serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Rezultatele optime in acest domeniu se obtin numai print‐o buna colaborare a serviciilor interne (sau pesoane desemnate intern) cu cele externe de protectia muncii. Este motivul pentru care noi am initiat un program de formare profesionala pentru persoane desemnate intern pentru a avea atributii și responsabilitati in domeniul securitatii și sanatatii in munca (sau protectia muncii). Cei care cred ca intre aceste doua tipuri de servicii este o concurenta nu au inteles cum ar trebui sa functioneze acesta colaborare. Noi avem proceduri de colaborare (comunicare, instruire, inspectii interne, raportare incidente, gestiune documente, etc.) perfectionate continuu pentru atingerea maximului de eficienta in conformarea cu cerintele legale. Va prezentam un exemplu de etapizare a actiunilor specifice domeniului protectiei muncii desfașurate in colaborare cu beneficiarul prestarilor de servicii.

In ce consta activitatea de securitate și sanatate in munca?

 • Identificarea si semnalizarea pericolelor
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale
 • Elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii si situatii de urgenta
 • Intocmirea tematicilor de instruire
 • Instruirea, testarea si consemnarea fiselor individuale de instruire pentru toti salariatii beneficiarului
 • Instruirea conducatorilor locurilor de munca
 • Inspectii periodice
 • Intocmirea raportului de expertiza cu privire la starea securitatii si sanatatii muncii si situatiilor pentru toate locurile de munca care apartin beneficiarului
 • Elaborarea Normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie
 • Autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare
 • Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere SSM (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, decizii interne, Regulamentul intern, fisa postului, etc.)
 • Asistenta tehnica cu ocazia controalelor efectuate de catre inspectorii de protectia muncii si inspectorii pentru situatii de urgenta
 • Asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca, avarii tehnice, inceputuri de incendiu, incendii (Aceste situatii impun luarea unor masuri urgente cu caracter obligatoriu. Noi asiguram in permanenta comunicarea cu clientul in cazul producerii acestor evenimente nedorite)
 • Asistenta la sedintele Comitetului de securitate si sanatate in munca
 • Asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectoratul pentru situatii de urgenta
 • Elaborare alte documente de specialitate, dupa caz
 • Intocmirea Planului de evacuare, planificarea exercitiilor de evacuare
 • Organizare de cursuri, instruiri, aplicatii practice, privind acordarea primului ajutor

Activitatile de prevenire si protectie sunt definite si in art.15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Ce sunt accidentele de munca?

Accidentele de munca reprezinta, conform definitie din Lege 319/2006: “Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,invaliditate ori deces”.

Ce sunt incidentele periculoase?

Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.

Noi va informam rapid si exact referitor la actiunile ce se impun in aceste situatii nedorite!

Evitati pierderile umane si financiare prin organizarea unei activitati eficiente de protectia muncii.

EURAMIS CONSULTING este parte a solutiei in acest efort!

Cere oferta

 • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha