Protecția maternității la locul de muncă – Riscul maternal

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 96 din 2003 art 2 lit. a), c), d), e) și h) protecția maternității reprezintă protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă. Salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare.

Salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut.

Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens.

Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor.

Dacă o salariată este gravidă sau alăptează și desfășoară la locul de muncă o activitate care i-ar putea pune în pericol sănătatea și securitatea sa, având repercursiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul are obligația să îi modifice salariatei  condițiile de muncă și/sau orarul. De asemenea, dacă este posibil o poate repartiza la un alt loc de muncă care nu prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, potrivit recomandărilor făcute de medicul de familie sau de medicul de medicina. Odată repartizată, va trebui să-i mențină aceleași venituri salariale ca la vechiul loc de muncă.

În cazul în care angajatorul nu poate din motive obiective să facă acest lucru, o salariată poate cere concediu de risc maternal în următoarele cazuri:

– înainte de solicita concediu de maternitate

– după data revenirii din concediu postnatal, fiind vorba aici de salariata care a născut recent și a revenit la muncă după perioada concediului de leuzie sau salariata care alăptează. Aceasta are dreptul la concediu de risc material dacă nu solicită concediul și indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime sau fracționat, în funcție de recomandarea medicului și de justificarea angajatorului privind perioadă posibilă de eliminare a riscurilor de la locul de muncă, pentru sănătatea sau securitatea ei.

Angajatorul aprobă solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal doar dacă solicitarea salariatei este însoțită de documentul medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist care atestă faptul că o salariată se află în una dintre situațiile prevăzute de lege: este gravidă, a născut recent și/sau alăptează. La următorul link : https://tamaie.com/ puteți găsi tămâie, bețișoare de tămâie și multe alte produse.

Documentul medical trebuie să conțină constatarea stării fiziologice de sănătate a salariatei și recomandări privind protecția acesteia la locul de muncă.

În cazul salariatei gravide, documentul medical trebuie să conțină data prezumtivă a nașterii, precum și recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi sau, dacă este cazul, pe timp de noapte, precum și în condiții de muncă definite de lege că insalubre sau greu de suportat.

În cazul salariatei care a născut recent și/sau alăptează, documentul medical trebuie să conțină datele privind începutul și sfârșitul prezumtiv al perioadei vizate și recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia.

Concediul de risc maternal se acordă pe durate care nu pot depăși, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:

-integral sau fracționat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a nașterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;

-integral sau fracționat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu și, dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;

-integral sau fracționat, înainte sau după nașterea copilului, pentru salariata care nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.

Concediul de risc maternal nu poate fi acord simultan cu alte concedii prevăzute de OUG nr 158/2005, care a fost aprobată cu modificări completări prin Legea 399/2006.

Dacă angajatorul nu respectă obligațiile privind acordarea concediului de risc maternal, conform art. 27, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă este pasibil de o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Agajatorii trebuie să evalueze riscurile specifice de expunere la agenți, procese sau diverse condiții de muncă, astfel încât activitatea desfășurată să nu pună în pericol nicio salariată gravidă, care a născut sau care alăptează.

Acesta trebuie să evalueze natura, gradul și durata expunerii salariatelor fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecție și prevenire, care sunt prevăzute în art. 8 și 9 din Legea nr. 319/2006.

În cazul în care angajații desemnați nu se pot ocupa de activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale, se poate apela la un serviciu extern.

Servicii externe de securitatea muncii pot fi oferite de o firmă de protecția muncii din București numită Euramis Consulting.

Specialiștii Euramis oferă la orice oră cele mai bune servicii de securitatea și sănătatea muncii încercând să evite riscurile, să evalueze riscurile care nu pot fi evitate, să combată riscurile la sursă etc.

Euramis Consulting este răspunsul tuturor celor care se preocupă de securitatea și sănătatea în muncă a angajaților lor. Echipa acestei companii își dorește să ofere servicii de calitate superioară prin atingerea maximului de eficiență în conformarea cu cerințele legale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment