Evaluarea riscurilor psihosociale după standardele britanice de management al stresului ocupațional

 

Obligația legală pentru angajatorii de pe teritoriul Uniunii Europene, se gasește in Directiva-cadru a UE (89/391) transpusă în țara noastră de Legea 319/2006 a securității si sănătății în muncă. Directiva creează obligația legală pentru angajatori de a-și proteja angajații prin evitarea, evaluarea si combaterea riscurilor.

De asemenea, Legea 167/2020 obligă angajatorul să ia toate măsurile necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.

 

Instrumentul on line de evaluare a stresului la locul de muncă este un program informatic elaborat de un colectiv de specialisti, psihologi, sociologi, IT-sti.etc, pentru Inspectia Muncii din Marea Britanie (Health & Safety Executive – HSE) și se bazează pe cele 6 cerințe ale standardului britanic privind managementul stresului:

  • Cerințe
  • Control
  • Suport
  • Rol
  • Relaționare
  • Schimbare

Acesta centralizează şi prelucrează  datele comparativ, pe o perioadă de trei ani. Permite cuantificarea stresului din organizație pe o scală de la 1 la 5, identifică starea actuală a  organizaţiei şi oferă soluţii concrete pentru reducerea stresului și crearea stării de bine la locul de muncă. Concret, fiecare angajat va completa un chestionar online, garantat anonim, care are 35 de intrebari, plus două intrebări deschise. Chestionarul este disponibil în limba engleza și în limba română, se completeaza în 15 – 20 minute. Rezultatele sunt centralizate și prelucrate de programul informatic.

În funcție de rezultatele obtinuțe, se va întocmi un Plan de acțiune, care va fi dus la îndeplinire de către persoanele desemnate în cadrul CSSM.

 

Odată pornit ciclul acesta de evaluare pe trei ani, anumite lucruri se vor regla de la sine. Fără alte măsuri și acțiuni, doar prin faptul că oamenii vor avea ocazia să conștientizeze în mod repetat propriul comportament, prin completarea chestionarului, se vor autoevalua și se vor corecta.

Simpla demarare a evaluării riscurilor psihosociale în companie, reprezintă PRIMA ACȚIUNE, care va aduce îmbunătățirea mediului de muncă.

Împreună putem reduce și ține sub control efectele negative ale stresului la locul de muncă: boli, productivitate slabă, erori umane, absenteism, fluctuaţie de personal, performanţă slabă, accidente de muncă etc.

 

Cere oferta

  • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha