Instrucțiuni specifice de securitatea muncii pentru instalațiile de ridicat

Potrivit Hotărârii de Guvern 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, art. 2, lit. a orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă reprezintă echipament de muncă. În vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, angajatorul are obligația să elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 13 lit. e, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa.

Conform Anexei 1 din aceeași HG, dacă echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate în mod permanent, rezistența și stabilitatea acestora în timpul utilizării trebuie să fie asigurate ținându-se seama mai ales de sarcinile care se vor ridica și de solicitările produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

Mașinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie să aibă marcate vizibil sarcina nominală și, dacă este cazul, o plăcuță pe care să fie înscrisă sarcina nominală pentru fiecare configurație a mașinii.

Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate de așa manieră încât să permită identificarea caracteristicilor esențiale pentru utilizarea sigură.

Dacă echipamentul de muncă nu a fost destinat pentru ridicarea lucrătorilor și dacă există posibilitatea unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvată trebuie să fie marcată de manieră vizibilă.

Echipamentele de muncă instalate permanent trebuie să fie instalate de așa manieră încât să reducă riscul ca sarcinile:

 1. a) să lovească lucrătorii;
 2. b) în mod neintenționat, să se deplaseze periculos sau să cadă liber sau să se desprindă neintenționat.

Mașinile pentru ridicarea sau deplasarea lucrătorilor trebuie să fie adecvate:

 1. a) pentru a evita riscurile de cădere a cabinei, atunci când acestea există, cu ajutorul dispozitivelor adecvate;
 2. b) pentru a evita riscurile de cădere a utilizatorului în afara cabinei, atunci când acestea există;
 3. c) pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact întâmplător cu obiecte;
 4. d) pentru a garanta securitatea lucrătorilor blocați în cabină în caz de accident și a permite deblocarea acestora.

Dacă, din motive inerente datorate amplasamentului și înălțimilor diferite, riscurile deja menționate nu pot să fie evitate prin niciun dispozitiv de securitate, trebuie să fie instalat un cablu cu coeficient de securitate mărit, iar starea acestuia trebuie să fie verificată în fiecare zi de muncă.

Echipamentele mecanice de ridicat, cum ar fi: platformele ridicătoare cu brațe articulate, autoscările mecanice, platformele telescopice hidromecanice, auto-telescoapele cu coș cu acționare hidromecanică și alte utilaje asemănătoare, vor fi utilizate numai în baza instrucțiunilor de lucru emise de producător și a instrucțiunilor de securitate a muncii adaptate locului de muncă.

Pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor mecanice de ridicat trebuie respectate următoarele reguli specifice de securitate a muncii:

 1. Echipamentele mecanice de ridicat trebuie să aibă o rezistență suficientă, conformă cu utilizarea căreia îi sunt destinate, și să fie corect instalate și utilizate.
 2. Lucrătorii care utilizează echipamente mecanice de ridicat trebuie să fie instruiți în acest scop.
 3. În coșul, nacela sau pe platforma echipamentului mecanic de ridicat este permisă prezența a cel mult doi lucrători, care împreună cu sculele și materialele necesare nu trebuie să depășească sarcina maximă admisibilă a echipamentului respectiv.
 4. Operatorul echipamentului mecanic de ridicat, desemnat și instruit în acest scop, trebuie să supravegheze în permanență echipamentul și să asigure măsuri împotriva deplasării accidentale a acestuia.
 5. Toate manevrele sau deplasările echipamentului mecanic de ridicat trebuie executate numai la comanda conducătorului punctului de lucru.
 6. Deplasarea echipamentului mecanic de ridicat de la un punct de lucru la altul este permisă numai după coborârea coșului nacelei sau platformei și fără lucrători pe utilaj.
 7. Este interzis lucrul pe autoscări, auto-telescoape sau auto-platforme aflate pe terenuri a căror înclinare este mai mare cu 10° față de planul orizontal al echipamentului.
 8. Este interzisă solicitarea laterală (tragerea pe orizontală) a coșului, nacelei sau platformei echipamentului mecanic de ridicat.
 9. Echipamentele mecanice de ridicat se vor întreține în stare bună de funcționare și se vor supune încercărilor și controalelor periodice, conform instrucțiunilor de la producător.
 10. Echipamentele mecanice de ridicat se vor utiliza numai în scopurile pentru care sunt destinate.

Pentru ca lucrătorii care utilizează instalații de ridicat să fie în permanență în siguranță, Euramis Consulting reprezintă cea mai bună soluție. De ce? Fiindcă există situații în care serviciul intern nu se poate ocupa de activitatea de securitate și sănătate în muncă, fiind nevoie să se apeleze la o firmă de protecția muncii București, care oferă servicii de protecția muncii.

De îndată ce sunt contactați, specialiștii Euramis se vor ocupa de identificarea și semnalizarea pericolelor, elaborarea de instrucțiuni proprii de securitatea  muncii și situații de urgență, întocmirea tematicilor de instruire, instruirea, testarea și consemnarea fișelor individuale de instruire pentru toți salariații beneficiarului etc.

Euramis Consulting este parte a soluției oricărei probleme legate de securitatea și sănătatea în muncă a lucrărilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment