Riscuri mari la operațiile de curățare rezervoare și cisterne petroliere

 

Dintre produsele petroliere – petrol şi derivatele lui fac parte: benzina, motorina, kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile şi lubrifianţii.

Rezervoarele în care aceste produse se depozitează trebuie curățate periodic.  Pentru curățarea și repararea rezervoarelor de produse petroliere lichide se elaborează instrucțiuni de lucru și de securitate a muncii.

Responsabilul cu organizarea, coordonarea și controlarea executării lucrărilor de pregătire a rezervorului în vederea curățarii. Din cauza riscurilor mari la efectuarea operațiilor de curățare a rezervoarelor și cisternelor petroliere, precum cel de gazare și explozie, la pregătirea rezervoarelor pentru curățare trebuie afișate indicatoare de securitate.

Trebuie marcate vizibil toate căile de acces și circulație ale spațiilor de lucru. De asememea, acestea trebuie menținute curate și libere de orice obstacol. Ele trebuie nivelate, marcate pe margini și amenajate în vederea scurgerii apei, iar pe durata anotimpului friguros trebuie curățate de zăpadă / gheață.

Pe drumurile interioare din cadrul unităților de desfacere a produselor petroliere vor fi montate indicatoare corespunzătoare de circulație/ Este vorba despre podețe sau pasarele rezistente în vederea trecerii peste șanțuri, canale etc.

Având în vedere că există locuri de muncă unde s-ar putea degaja substanțe toxice în atmosferă, gaze sau vapori inflamabili, acestea trebuie dotate cu aparate automate pentru semnalizarea acustică și optică a concentrației maxime admise sau a nivelului periculos de concentrație a gazelor sau vaporilor inflamabili.

Aparatura de măsură, control, reglare și semnalizare din unitățile de desfacere a produselor petroliere va fi controlată, verificată și menținuta în permanență stare de funcționare.

 După cum deja am precizat,trebuie să se elaboreze instrucțiuni de lucru și de securitate în spații de lucru, având în vedere că există pericol de incendiu sau explozie. Atunci când se elaborează instrucțiuni de lucru și de securitate a muncii trebuie să se țină cont de  sortimentele de produse conținute în rezervoare.

Atunci când se pregătesc rezervoarele pentru curățare trebuie luate următoarele măsuri:

-se va numi, prin dispoziție scrisă, responsabilul cu organizarea, coordonarea și controlarea executării lucrărilor de pregătire a rezervorului în vederea curățării, responsabil care va întocmi un program de lucru în care să fie cuprinse măsurile de securitate a muncii și de PSI;

-se vor afișa indicatoare de securitate privind pericolul de gazare și explozie;

 – se vor luă probe de gaze din atmosfera conținută în rezervor (de la partea superioară, din zona de mijloc și de la baza rezervorului) sau se vor face măsurători de gaze cu aparate portabile;

 – nu se va permite intrarea în rezervor până când buletinele de analiză de laborator, respectiv măsurătorile efectuate vor indica că valoarea concentrației de gaze este sub limita maxim admisibilă.

  Operațiile de curățare a rezervoarelor vor fi executate numai de echipe special instruite în acest scop și cu respectarea următoarelor măsuri:

-modul de efectuare a lucrărilor va fi supravegheat de către o persoană cu atribuții în acest sens;

-în cazul în care lucrările durează mai multe zile, analiza conținutului de gaze în atmosfera rezervorului, precum și în atmosfera din jurul rezervorului se va repeta zilnic, condiționând intrarea în rezervor.

 Reziduurile de orice fel scoase din rezervoare vor fi depozitate / neutralizate conform reglementărilor în vigoare.

    La pregătirea rezervoarelor pentru operații executate cu foc deschis, în interiorul sau exteriorul acestora, se vor respecta următoarele reguli:

-se asigură ventilația spațiului de lucru în interiorul rezervoarelor, la lucrul cu foc deschis.Trebuie menținut conținutul de oxigen în aer de minimum 19 % volume.

-se verifică dacă mantaua, fundul și capacul sunt curățate complet de produse inflamabile sau toxice;

 – se vor îndepărta orice produse sau materiale combustibile de pe fundul rezervorului;

– se  va verifica dacă: nu sunt produse inflamabile în zonă, s-au acoperit canalele, s-au blindat conductele învecinate, au fost umplute cu apă rezervoarele din jur etc.;

 – se va verifica blindarea tuturor legăturilor la rezervor în afara conductei de spumă și se va controla legarea la pământ a rezervorului;

 – se va asigura existența, în apropierea rezervorului, a mijloacelor de intervenție împotriva incendiilor.

Trebuie respectate zilnic prevederile  legate de ventilația spațiului de lucru și pregătirea spațiului de lucru în interiorul rezervoarelor, în cazul lucrărilor cu foc deschis care durează mai multe zile.

Trebuie respectate prevederile privind curățirea și repararea rezervoarelor din depozitele de produse petroliere (in cazul depistării acestor operații).

    Eliberarea permisului de lucru cu foc, după care pot începe lucrările cu foc deschis, se face după analiza gazelor din interiorul rezervorului și întocmirea buletinului de analiză sau de măsurători ce atestă inexistența concentrațiilor periculoase de gaze.

În cazul apariției de gaze combustibile în zonă, care ar putea crea o atmosferă periculoasă, se va opri lucrul și se vor repeta analizele de mediu, operațiile cu foc putând reîncepe numai după confirmarea existenței unei atmosfere nepericuloase.

Pentru elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii și situații de urgență, cea mai bună soluție este apelarea la un serviciu extern de securitatea muncii. Un astfel de serviciu poate fi oferit de Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București.

Specialiștii săi se vor ocupa de identificarea și semnalizarea pericolelor, de evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională etc. Ei sunt răspunsul la problemele celor care nu știu cum să procedeze pentru a se conforma prevederilor legale în vigoare.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment