Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile

Potrivit art. 5 lit. i) din Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1146 /2006 lit. a) privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, echipament de muncă este orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită în muncă.

În anexa 1 din aceeași HG sunt stipulate cerințele minime pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b). Astfel, echipamentele de muncă pentru care este necesară prezența unui lucrător transportat sau a unor lucrători transportați trebuie să fie amenajate astfel încât să reducă riscurile pentru lucrător sau lucrători în timpul deplasării. În aceste riscuri trebuie să fie incluse riscurile de contact al lucrătorilor cu roțile sau șenilele ori de blocare de către acestea.

Atunci când blocarea accidentală a elementelor de transmisie a puterii între un echipament de muncă mobil şi accesoriile sale şi/sau remorci poate genera riscuri specifice, acest echipament de muncă trebuie să fie echipat sau amenajat de aşa manieră încât să împiedice blocarea elementelor de transmitere a puterii.

Atunci când blocarea nu poate să fie împiedicată, trebuie să fie luate toate măsurile posibile pentru a se evita consecințele dăunătoare pentru lucrători.

În cazul în care elementele de transmitere a puterii între echipamentele de muncă mobile riscă să se îmbâcsească şi să se deterioreze prin contact cu solul, trebuie să fie prevăzute facilități pentru susținerea acestora.

Echipamentele de muncă mobile pentru care este necesară prezența unui lucrător transportat sau a unor lucrători transportați trebuie să limiteze, în condiții de utilizare efectivă, riscurile care provin din schimbarea direcției sau răsturnarea echipamentului de muncă:

  1. a) fie printr-o structură de protecție care să împiedice ca echipamentul de muncă să nu se răstoarne mai mult de un sfert de rotație;
  2. b) fie printr-o structură care să garanteze un spațiu suficient în jurul lucrătorului transportat sau lucrătorilor transportați, dacă mișcarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotație;
  3. c) fie prin orice alt dispozitiv cu efect echivalent.

 Aceste structuri de protecție pot face parte integrantă din echipamentul de muncă. Ele nu sunt necesare atunci când echipamentul de muncă este stabilizat în timpul utilizării sau atunci când schimbarea direcției ori răsturnarea echipamentului de muncă este imposibilă din proiectare.

 Dacă există un risc ca un lucrător transportat, în momentul schimbării direcției sau răsturnării, să fie strivit între părțile echipamentului de muncă şi sol, trebuie să fie instalat un sistem de reținere pentru lucrătorii transportați.

Autostivuitoarele cu furcă pe care sunt aşezați unul sau mai mulți lucrători trebuie să fie amenajate sau echipate de aşa manieră încât să limiteze riscurile de răsturnare, de exemplu:

  1. a) fie prin instalarea unei cabine pentru conducător;
  2. b) fie printr-o structură care să împiedice răsturnarea acestora;
  3. c) fie printr-o structură care să garanteze că, în cazul răsturnării acestora, rămâne un spațiu suficient între sol şi anumite părți ale autostivuitorului cu furcă pentru lucrătorii transportați;
  4. d) fie printr-o structură care să rețină lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la postul de conducere de aşa manieră încât să împiedice ca acesta/aceştia să fie strivit/striviți de părți ale autostivuitorului care se răstoarnă.

Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsare, a căror deplasare poate provoca riscuri pentru lucrători, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  -să fie prevăzute cu mijloace care să permită prevenirea unei porniri neautorizate;

-să fie prevăzute cu mijloace adecvate care să reducă consecințele unei eventuale ciocniri în caz de mișcare simultană a mai multor echipamente de muncă care se deplasează pe șine;

-să fie prevăzute cu un dispozitiv de frânare și de oprire; în măsura în care condițiile de securitate o impun, în cazul defectării dispozitivului principal, un dispozitiv de urgență, acționat prin comenzi ușor de manevrat sau prin sisteme automate, trebuie să permită frânarea și oprirea;

-atunci când câmpul de vizibilitate directă a conducătorului este necorespunzător din punctul de vedere al securității, acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive auxiliare adecvate, pentru îmbunătățirea vizibilității;

-dacă sunt prevăzute pentru utilizare pe timpul nopții sau în locuri întunecoase, aceste echipamente trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de iluminat, adaptat lucrării de efectuat și care asigură o securitate suficientă pentru lucrători;

-dacă prezintă riscuri de incendiu-datorate acestora sau remorcilor și/sau încărcăturii-susceptibile să pericliteze lucrătorii, acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor, în cazul în care astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare;

-dacă sunt telecomandate, acestea trebuie să se oprească automat atunci când ies din câmpul de acțiune al telecomenzii;

-dacă sunt telecomandate și pot, în condiții normale de utilizare, să lovească sau să blocheze lucrătorii, acestea trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecție împotriva acestor riscuri, în cazul în care nu există alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.

Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile

Este foarte important de reținut faptul că numai lucrătorii care au fost instruiți adecvat pentru conducerea sigură a echipamentelor de muncă cu autopropulsate le pot conduce.

De asemenea, dacă un echipament de muncă este manevrat într-o zonă de muncă, trebuie să fie stabilite și respectate reguli de circulație adecvate. În plus, trebuie să fie luate măsuri organizatorice pentru a evita ca lucrătorii care se deplasează pe jos să nu se găsească în zona de operare a echipamentelor de muncă autopropulsate. Dacă prezența lucrătorilor care se deplasează pe jos este necesară pentru buna executare a lucrărilor, trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru a evita ca aceștia să fie accidentați de către echipamente.

Conform art. 3 alin 1. din Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006, angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din întreprindere şi/sau unități să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.

De asemenea,la alegerea echipamentelor de muncă pentru asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor, angajatorul este obligat să acorde o atenție deosebită tuturor condițiilor de muncă, caracteristicilor specifice acestora, precum şi riscurilor existente, în special la locurile de muncă din cadrul întreprinderii şi/sau unității, şi/sau riscurilor care sunt susceptibile să apară la utilizarea echipamentelor de muncă.

În plus, în cazul în care lucrătorii care fac parte din serviciul intern de prevenire și protecție nu se pot ocupa de activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorul poate apela la o firmă de protecția muncii din București.

Euramis Consulting este firma de protecția muncii care oferă servicii privind securitatea muncii și numai, de cea mai bună calitate. Specialiștii săi se străduiesc zi de zi să atingă maximul de eficiență în conformitate cu cerințele legale.

Prin urmare, Euramis Consulting este soluția ideală pentru toți cei care vor să asigure securitatea și sănătatea în muncă a angajaților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment