SERVICII SU – SITUATII DE URGENTA

Va ajutam sa va conformati cerintelor legale in vigoare privind situatiile de urgenta in Bucuresti si in toata tara, acesta fiind un domeniu conex cu protectia muncii, sanatate si securitate in munca.

Respectarea acestor cerinte conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de munca, la salvarea de vieti omenesti si bunuri materiale, la protectia mediului ambiant.

Activitati obligatorii in domeniul situatii de urgenta

 • Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselorindividuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)
 • Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne, acte de autoritate)
 • Planificarea a exercitiilor de evacuare si interventie
 • Elaborare, afisare Planuri de evacuare, Planuri de interventie
 • Evaluarea riscului de incendiu
 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca (conf. Legii 307/2006, modificata si completata)
 • Elaborare proceduri de actiune pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accidente chimice, amenintari cu bomba)
 • Orice alte documente specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 si Legea 481/2004) ‐ lista orientativa a documentelor

Scopurile activitatii de prevenire

 • Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor,protectia muncii si protectia civila
 • Identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale
 • Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate
 • Informarea populatiei privind pericolele casinoplay.com.ua potentiale de risc, inclusiv in locuinte si gospodarii, si modul de comportare in caz de incendiu si in alte situatii de urgenta

 Un incendiu aparut la locul de munca poate avea implicatii majore. Acesta poate fi cauza accidentelor de munca, poate sa conduca la accidente de munca sau in cel mai fericit caz sa produca doar pagube materiale fara victime.

Legislatia in domeniul securitatii muncii (protectia muncii, denumirea mai veche), contine prevederi specifice si domeniului situatiilor de urgenta, in special pentru prevenirea incendiilor si acordarea primului ajutor.

Cere oferta

 • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha