Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), sănătatea se referă la promovarea și menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, psihică și socială a lucrătorilor din toate ramurile de activitate. Cu alte cuvinte, aceasta este echivalent cu ceea ce menține lucrătorii într-o stare bună și satisfăcătoare din punct de vedere fizic și psihic.

Securitatea reprezintă lipsa riscurilor sau a pericolelor inacceptabile. Prin urmare, prin realizarea unor astfel de condiții se reduce, în măsura posibilului, probabilitatea apariției unor efecte negative.

Sănătatea și securitatea sunt reglementate pe întreg teritoriul Europei și fac obiectul legislației naționale și a Uniunii Europene.

Uniunea Europeană stabilește cerințele minime pe care fiecare stat membru le adoptă sau le poate extinde în mod corespunzător. Există mai multe directive europene privind sănătatea și securitatea, care vizează:

 • standarde minime pentru locurile de muncă,
 • vibrații la locul de muncă
 • câmpurile electromagnetice,
 • manipularea manuală a maselor,
 • agenții biologici, chimici și fizici,
 • lucrătoarele gravide și tinerii,
 • echipamentul de lucru,
 • monitoarele,
 • echipamentul individual de protecție,
 • zgomotul,
 • marcajele,
 • azbestul,
 • șantierele mobile (construcții)

Legislația privind sănătatea și securitatea are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos pentru lucrători.

Deși conceptul de bază este același în toate statele membre ale UE, legislația și reglementările naționale pot varia în funcție de nevoile, caracteristicile și experiențele fiecărui stat membru în parte.

Conform datelor colectate de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, la fiecare trei minute și jumătate o persoană din Uniunea Europeană moare din cauze legate de activitatea profesională.

Sănătatea și securitatea presupun ca angajatorii și lucrătorii lor să muncească împreună în siguranță pentru a îndeplini un obiectiv comun: obținerea unei producții în condiții optime de securitate.

Lucrătorii sunt, probabil, cei mai în măsură să identifice problemele legate de sănătate și securitate, întrucât se confruntă cu acestea în fiecare zi. Aceștia trebuie implicați în identificarea și evaluarea pericolelor.

Gestionarea în mod activ a aspectele legate de sănătate și securitate este esențială, deoarece un accident grav sau un deces la locul de muncă poate avea consecințe grave.

De asemenea, trebuie avute în vedere o serie de bune practici în domeniul SSM (securității și sănătății în muncă) pentru ca lucrătorii să-și desfășoare activitatea în deplină siguranță:

– reducerea întregului potențial de apariție a unor prejudicii pentru lucrători sau alte persoane afectate de întreprindere, rezultând din identificarea cauzelor prejudiciului;

-îmbunătățirea condițiilor de lucru în general și eficacitatea în termeni de promovare a sănătății, securității și eficienței;

-obținerea unei reduceri identificabile și permanente a riscului ca lucrătorii să sufere prejudicii.

De asemenea, ar trebui avute în vedere etape și metode care pot fi adoptate la un loc de muncă sau în cadrul unei organizații în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă/de trai și/sau în vederea reducerii riscurilor la adresa sănătății și securității la nivel de întreprindere;

În plus, bunele practici trebuie:

-să se axeze, după caz, pe prevenirea riscului identificat la sursă;

-să fie eficace și tolerabile din punct de vedere etic;

-să respecte cerințele legislative relevante ale statului membru în care a fost pusă în aplicare (aceasta ar putea însemna că informațiile privind bunele practici nu sunt direct transferabile între statele membre.);

-să fie actuale și relevante pentru utilizatorii prevăzuți și practicile de lucru existente în cadrul Uniunii Europene;

-să conțină informații suficiente astfel încât să poată fi aplicate, după caz, în alte locuri de muncă din Uniunea Europeană;

– să includă puternica implicare a tuturor părților relevante, în special a lucrătorilor și reprezentanților acestora care vor fi direct afectați de măsurile luată.

Tipuri de bune practici

-recomandări și orientări emise de autoritățile de control sau alte autorități;

-exemple de studii de caz (în special cele evaluate de o organizație credibilă sau prin altă procedură de evaluare credibilă și care demonstrează o intervenție identificabilă reală (nu teoretică), de prevenire a riscurilor la locul de muncă);

-informații privind produsele (inclusiv informații privind factorii fizici, chimici și biologici, echipamentul personal de protecție, dispozitivele și instrumentele de lucru care pot fi utilizate la locul de muncă);

-unele standarde elaborate de organizații de standardizare naționale și internaționale;

-liste de verificare (de exemplu, activitățile recurente la nivelul locului de muncă);

-fișe de date (de exemplu, privind substanțele periculoase sau echipamentul zgomotos);

-mesaje de reamintire sau ecusoane;

-informații privind formarea, care pot fi utilizate la locul de muncă (de exemplu, un film video de formare pentru lucrători care efectuează activități manuale).

Identificarea unor soluții de bune practici în vederea asigurării securității și sănătății în muncă joacă un rol important în orice întreprindere/unitate. Prin urmare, activitatea de prevenire a riscurilor la locul de muncă este esențială, iar cei care fac eforturi susținute în acest sens merită recompensați.

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) a organizat cea de a 11-a ediție a Premiilor pentru bune practici, concurs la care au participat câteva sute de întreprinderi de toate mărimile din 29 de țări din Uniunea Europeană și din afară ei. Anul acesta, EU-OSHA a recompensat cele mai bune exemple de cooperare între manageri și angajați în domeniul prevenirii riscurilor.

EU-OSHA a anunțat cei zece câștigători în cadrul conferinței europene intitulate „Sănătatea și securitatea în muncă în întreprinderile mici: o provocare și o oportunitate”, organizată de președinția irlandeză a Uniunii Europene la Dublin, la doar o zi de la Ziua internațională a sănătății și securității în muncă (28 aprilie). A fost pentru prima dată când EU-OSHA a acordat premii comune managerilor și lucrătorilor, în acord cu campania permanentă „Locuri de muncă sigure și sănătoase”, a cărei temă este: „Împreună pentru prevenirea riscurilor”.

Câștigătorii acestei ediții au demonstrat puternice calități de lider la nivelul conducerii, dar și o participare activă a lucrătorilor, în domeniul sănătății și securității. Au participat organizații din sănătății, al comerțului cu amănuntul și al agriculturii. Ceremonia le-a oferit câștigătorilor ocazia de a face schimb de bune practici, de exemplu în ceea ce privește reducerea accidentelor din industria de automobile în Turcia, creșterea nivelului de bunăstare a angajaților unei întreprinderi tehnologice din Finlanda sau modul în care lucrătorii din industria laptelui din Irlanda au identificat și au eliminat riscurile din domeniul lor de activitate.

 

Întreprinderi și organizații premiate:

 • Voestalpine Rotec Group (Austria) pentru instituirea unui standard de sănătate și securitate în mai multe țări;
 • Atlantica Leisure Group Ltd (Cipru) pentru reducerea la minimum a accidentelor în sectorul hotelier;
 • Rigshospitalet (Danemarca) pentru îmbunătățirea mediului de lucru într-un mare spital;
 • Oy SKF Ab, fabrica Muurame (Finlanda) pentru creșterea nivelului de bunăstare a personalului din cadrul unei întreprinderi tehnologice;
 • ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Germania) pentru soluțiile în domeniul sănătății și al securității oferite întreprinderilor din Hamburg;
 • West Offaly Dairy Discussion Group (Irlanda) pentru reducerea pericolelor la fermele producătoare de lactate;
 • Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Țările de Jos) pentru sensibilizarea conducătorilor de motostivuitoare în ceea ce privește securitatea;
 • SONAE (Portugalia) pentru implicarea în prevenirea riscurilor a lucrătorilor și a managerilor din cadrul unui grup din domeniul comerțului cu amănuntul;
 • PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Spania) pentru elaborarea unui model de prevenire a riscurilor destinat întreprinderilor mici;
 • Tofas Türk Otomobil Fabrikas A.S (Turcia) pentru reducerea numărului de accidente din industria de automobile.

Întreprinderi și organizații apreciate:

 • MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) pentru încurajarea lucrătorilor să raporteze problemele legate de securitate;
 • Lujatalo Oy (Finlanda) pentru reducerea stresului fizic în sectorul construcțiilor;
 • Armor SA (Franța) pentru includerea aspectelor legate de sănătate și securitate în strategia sa comercială;
 • Hellenic Petroleum SĂ (Grecia) pentru crearea unei culturi a securității în domeniul rafinării petrolului;
 • Safety Partnership (Irlanda) pentru îmbunătățirea standardelor de securitate pe șantiere;
 • GE Healthcare Norway AS (Norvegia) pentru transformarea sănătății și securității într-o prioritate a lucrătorilor și a managerilor;
 • CEMEX Polska (Polonia) pentru modul în care conducerea întreprinderii gestionează prevenirea accidentelor;
 • U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovacia) pentru raportarea eficace a problemelor de securitate întâmpinate de un mare producător de oțel;
 • Ascom d.o.o. (Slovenia) pentru reducerea problemelor musculo-scheletice în producție;
 • Step Change în Safety (Regatul Unit) pentru îmbunătățirea participării forței de muncă în industria offshore de petrol și gaze.

Securitatea muncii și sănătatea lucrătorilor sunt două aspecte deloc de neglijat. Din acest motiv, angajatorii au obligația de a face tot ceea ce este necesar pentru ca lucrătorii să fie în permanență în siguranță.

Pentru a-și duce la îndeplinire obiectivul pot apela și la o firmă de protecția muncii București. Euramis Consulting le pot oferi cele mai bune servicii de protecția muncii și cele mai bune sfaturi, astfel încât să se poate conforma prevederilor legale în domeniu și să asigure siguranța lucrătorilor lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment