Statistici UE privind accidentele de muncă

Statistici UE privind accidentele de muncă Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 5 lit. g, accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel…

Details

Profesia de ”salvator” chiar este importantă pentru salvarea vieților omenești

Profesia de ”salvator” chiar este importantă pentru salvarea vieților omenești Atunci când vine vorba de salvarea vieților oamenești fiecare minut contează, iar ajutorul venit din partea salvatorilor de profesie este crucială. Omul este în esență o fire răzbătătoare. Omul a învățat că nu poți față provocărilor vieții decât dacă dai dovadă de curaj. De altfel…

Details

Ghiduri de bune practici în domeniul SSM (securității și sănătății în muncă)

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), sănătatea se referă la promovarea și menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, psihică și socială a lucrătorilor din toate ramurile de activitate. Cu alte cuvinte, aceasta este echivalent cu ceea ce menține lucrătorii într-o stare bună și satisfăcătoare din punct de vedere fizic și psihic. Securitatea reprezintă…

Details

Instrucțiuni specifice de securitatea muncii pentru instalațiile de ridicat

Instrucțiuni specifice de securitatea muncii pentru instalațiile de ridicat Potrivit Hotărârii de Guvern 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, art. 2, lit. a orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă reprezintă echipament de muncă. În vederea asigurării securității…

Details

Riscuri de accidentare în magazine, supermarketuri și măsuri de prevenire

Riscuri de accidentare în magazine, supermarketuri și măsuri de prevenire Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă art.30, alin (1) lit. a, accidentul de muncă este accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului. În art. 31 și 32 al aceluiași act normativ accidentele de muncă se…

Details

Riscuri mari la operațiile de curățare rezervoare și cisterne petroliere

Riscuri mari la operațiile de curățare rezervoare și cisterne petroliere   Dintre produsele petroliere – petrol şi derivatele lui fac parte: benzina, motorina, kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru cuptoare, gazele lichefiate, păcura, uleiurile şi lubrifianţii. Rezervoarele în care aceste produse se depozitează trebuie curățate periodic.  Pentru curățarea și repararea rezervoarelor de produse petroliere…

Details

Riscurile chimice la locul de muncă și măsuri de prevenire

Riscurile chimice la locul de muncă și măsuri de prevenire În art. 5 pct. 8 din HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, riscul este definit ca fiind probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile…

Details

Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile

Cerințe SSM pentru echipamentele de muncă mobile Potrivit art. 5 lit. i) din Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1146 /2006 lit. a) privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, echipament de muncă este…

Details