Promovarea sănătății la locul de muncă – Programe de sănătate concepute de angajatori

Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic, spunea filosoful german Arthur Schopenhauer. Însă cu toții știm că pentru îmbunătățirea calității vieții, promovarea și protejarea sănătății reprezintă un lucru extrem de important. 

Zi de zi ar trebui să ne străduim să îmbunătățim dieta alimentară, să ne îmbunătățim condiția fizică, să renunțăm la fumat etc. Sunt multe lucruri pe care le putem face pentru o calitate a vieții mai bună.

În ceea ce privește sănătatea la locul de muncă, aceasta reprezintă eforturile depuse de angajatori, angajați și societate în vederea îmbunătățirii sănătății și stării de bine la locul muncă.

Prin îmbunătățirea stării de sănătate și a confortului lucrătorilor, promovarea sănătății la locul de muncă are numeroase efecte pozitive, cum ar fi reducerea rotației de personal și a absenteismului, creșterea motivației și a productivității, precum și îmbunătățirea imaginii angajatorului ca fiind o organizație cu o atitudine pozitivă și responsabilă.

Promovarea sănătății la locul de muncă vizează, în general, aspecte diferite, în practică fiind deseori strâns legată de evaluarea riscurilor.  Iată cateva dintre aspectele relative la promovarea sănătății la locul de muncă:

  1. Îmbunătăţirea manierei de organizare a activităţii prin:

—  crearea unor programe de lucru flexibile;

— punerea la dispoziția angajaților a unor locuri de muncă flexibile cum ar fi lucrul la domiciliu (muncă la distanţă);

— asigurarea diverselor oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, prin rotaţia locurilor de muncă și extinderea fișei postului.

  1. Îmbunătăţirea mediului de muncă prin:

— încurajarea sprijinului din partea colegilor;

— convingerea angajaţilor să participe la procesul de îmbunătăţire a mediului de muncă;

— introducerea conceptului de alimentație sănătoasă la locul de muncă, prin furnizarea de informații privind alimentația sanatoasă;  oferirea unor produse și preparate alimentare sănătoase la cantină posibilitatea preparării alimentelor.

  1. Încurajarea angajaţilor să se implice în activităţi sănătoase prin:

—  exerciții și activitate fizică, prin asigurarea de cursuri de sport, încurajarea activității fizice, promovarea unei culturi active și sănătoase la locul de muncă;

—  prin folosirea bicicletelor pentru deplasarea pe distanţe scurte în interiorul marilor șantiere.

  1. Încurajarea dezvoltării personale prin:

— organizarea unor cursuri de competenţe sociale, cum ar fi cele privind rezistenţa la stres. Promovarea sănătății mentale, prin asigurarea de cursuri pentru manageri privind gestionarea tensiunilor generate de stres în cadrul organizațiilor lor, posibilitatea asigurării de consultanță psihologică anonimă pentru toți angajații,

— susținerea angajaţilor în încercarea de renunţare la fumat. Informarea privind efectele fumatului, inclusiv prin participarea la programe gratuite pentru renunțarea la fumat, precum și prin stabilirea de măsuri generale de interzicere a fumatului în întreprindere.

Promovarea sănătății la locul de muncă nu presupune doar respectarea cerințelor legale din domeniul sănătății și securității, ci și sprijinirea activă a personalului de către angajatori în vederea îmbunătățirii stării generale de sănătate și confortului acestuia. În cadrul acestui proces, este importantă implicarea angajaților. De asemenea, trebuie să se țină cont de nevoile și opiniile cu privire la organizarea muncii și a locului de muncă.

Activități de promovare a sănătății la locul de muncă

Asigurarea unui echilibru între viaţa profesională și viaţa privată

— oferirea unui sprijin social, cum ar fi creșele.

  1. Îmbunătăţirea și menţinerea sănătăţii psihice prin:

— punerea în aplicare a unui management participativ care să reprezinte viziunile și opiniile angajaţilor;

— asigurarea formării pentru reducerea stresului, a unor cursuri de relaxare și consiliere psihologică.

  1. Grija pentru sănătate

— examinarea periodică a stării de sănătate pentru monitorizarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a nivelului de zahăr din sânge.

  1. Activitate fizică

— contribuirea la costul activităţilor fizice extraprofesionale, cum ar fi înscrierea în centre sportive sau de agrement;

— organizarea de evenimente sportive în cadrul organizaţiei;

— încurajarea angajaţilor să urce pe scări și nu cu ascensorul.

  1. Promovarea unui stil de viaţă sănătos

— oferirea de sprijin confidenţial și informaţii referitoare la alcool și droguri;

— promovarea de informaţii referitoare la o alimentaţie sănătoasă și asigurarea unor facilităţi corespunzătoare pentru punerea în practică a recomandărilor ( punerea la dispoziția angajaților a unor produse și preparate alimentare sănătoase la cantină și a unui interval de timp suficient pentru a le consuma).

Rețineți însă că, nu doar angajatorul trebuie să aibă inițiative privind promovarea sănătății la locul de muncă. Și dvs., ca angajat, vă puteți îmbunătăți starea de bine la locul de muncă prin consumul de alimente sănătoase (fructe, legume), prin reducerea stresului (evitarea situațiilor stresante, includerea unor pauze de relaxare, conștientizarea simptomelor stresului și consultarea medicului în cazul în care nu dormiți bine sau nu reușiți să vă concentrați).

De asemenea, este bine să fiți activi. Este bine să faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Să mergeți pe jos sau cu bicicleta la serviciu. Să participați la activitățile sportive la locul de muncă. Activitatea fizică va contribui mult la îmbunătățirea calității vieții.   

Promovarea sănătății la locul de muncă este un aspect deloc de neglijat, de aceea atunci când cei din cadrul serviciului intern nu pot să se ocupe de activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă, trebuie apelat la un serviciu extern.

Dacă aveți nevoie de un serviciu extern de protecția muncii, puteți apela la Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București . Cu mulți ani de experiență în domeniu, această firmă oferă cele mai bune servicii de protecția și securitatea muncii.  Prin urmare, poate deveni partenerul dvs. de încredere în promovarea sănătății la locul de muncă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment