Munca la domiciliu și tele-munca

Legislația actuală privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și situații de urgență (SU) nu conține reglementări distincte referitor la munca la domiciliu sau telemunca.

Guvernul a aprobat un proiect de Lege privind reglementarea activității de tele-muncă. În baza acestei legi, salariații vor putea lucra aproape de oriunde, de acasă sau din alt loc, cu condiția ca activitatea pe care salariații o desfășoară la angajator să fie realizată cu ajutorul internetului sau telefonului inteligent (smartphone).

Noile reguli stabilite de această nouă lege (deocamdată în fază de proiect) diferă de cele din Codul Muncii, care reglementează activitatea la domiciliu.

Conform art. 2 din această lege, tele-munca reprezintă forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, respectând câteva condiții:

-activitatea trebuie să se desfășoare în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele;

-tele-munca trebuie să se desfășoare cel puțin o zi pe lună;

-salariatul trebuie să-și exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea

contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz.

Tele-salariat este orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la art. 2 lit.a). Acesta își poate desfășura activitatea de tele-muncă în acele locuri cu care angajatorul a fost de acord din punct de vedere al securitătii și sănătătii în muncă.

Angajatorul va avea obligația să asigure toate condițiile propice pentru ca tele-salariatul să-și poată desfășura activitatea din alt loc decât sediul firmei. Aceste condiții se referă la conexiune la internet, calculator, smartphone etc. În caz contrar, angajorul este pasibil de amenzi de mii de lei.

În caz că tele-salariatul își va desfășura munca de acasă, autoritățile au acces doar în urma consimtămantului acestuia, după o notificare prealabilă.

Inițiatorii acestui proiect de lege consideră că aprobarea acestuia este benefică atât pentru angajatori, cât și pentru salariați. Angajatorii nu vor mai fi nevoiți să cheltuiască bani pe spații, unităti sau carburant, iar salariații vor face economie de bani, nemaifiind nevoiți să se deplaseze la locul de muncă.

Totuși, până la adoptarea acestui proiect de lege, ce trebuie să știm despre obligațiile SSM-SU pentru angajatul care prestează activitate la domiciliu? Angajații care lucrează la domiciliu se bucură de toate drepturile și obligațiile lucrătorilor prevăzute de Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Legea 319/2006 stipulează:

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea acestor angajați în toate aspectele legate de muncă, incluzând evaluarea riscurilor, instruirea și informarea, dotarea cu echipamente de muncă și echipamente individuale de protecție, supravegherea sănătății etc.

Potrivit art 6 alin. 1, angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În plus față de aceasta mai există și alte temeiuri legale prin care trebuie să tratat un angajat la domiciliu, pe cât posibil, ca pe unul obișnuit, din punct de vedere SSM.

Protecția este un drept, și dacă nu există același nivel de protecție ca al celorlalți salariaților, ar fi asimilată cu o discriminare a acestuia.

De aceea, EURAMIS CONSULTING, în calitate de Serviciu extern de prevenire şi protecţie, care prestează servicii SSM, a elaborat o procedură de conformare cu cerinţele legale SSM – SU actuale, care constă (în esenţă):

  1. Se transmite pe mail un link către formular chestionar cu imagini sugestive și întrebări la care lucrătorul la domiciliu trebuie să răspundă cu da/nu la 25 întrebări și 3 întrebări care necesită comentarii scrise;
  2. Răspunsurile se bifează pe formular tip GOOGLE – FORMS, prin procedura de autentificare;
  3. Euramis evaluează răspunsurile și personalizat, pentru fiecare loc de muncă la domiciliu recomandă măsuri SSM-SU;
  4. Măsurile se comunică angajatorului care decide modalitatea de implementare și eventuale resurse pentru realizare;
  5. Pentru instruirea şi testarea salariaţilor la domiciliu se poate folosi cu succes platforma

e-learning de instruire/testare EURAMIS.

Pentru evaluarea riscurilor SSM la domiciliu, pe bază de chestionar online, se poate solicita oferta din partea EURAMIS CONSULTING.

Când vor apărea reglementări SSM – SU care să umple acest gol legislativ legat de munca la domiciliu şi tele-munca, echipa Euramis vă va ține la curent!    

Cere oferta

  • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha