BlogProtectia muncii

Securitatea lucrărilor de mentenanță în agricultură

Unul dintre cele mai periculoase sectoare în ceea ce privește accidentele la locul de muncă este agricultura.

În acest sector se desfășoară de obicei activități independente. Sunt lucrări pe care proprietarii terenurilor agricole le fac împreună cu familia.

Pentru ca activitățile agricole să se desfășoare în cele mai bune condiții, trebuie să se aibă în vedere o serie de sarcini diverse de mentenanță. Este vorba despre:

mentenanța și repararea utilajelor, echipamentelor și vehiculelor;

mentenanţa terenurilor și clădirilor aferente fermelor agricole;

mentenanţa silozurilor, depozitelor, rezervoarelor de compost și a rezervoarelor de cereale;

mentenanţa instalaţiilor electrice;

mentenanţa sistemelor de canalizare și de irigaţii;

mentenanţa drumurilor asfaltate și neasfaltate.

Având în vedere că sarcinile de mentenanță nu sunt deloc puține și deloc ușoare, și pericolele sunt pe măsura acestora. Dintre aceste pericole fac parte:

pericolele mecanice legate de mentenanţa utilajelor, cum ar fi strivirea, blocarea și proiectarea de lichide sub înaltă presiune;

pericolele electrice în situația în care se folosesc echipamente defecte sau când are loc mentenanţa instalaţiilor și echipamentelor electrice ori la repararea gardurilor electrice rupte;

pericolele termice legate de utilizarea echipamentelor de sudură sau de încălzire în timpul lucrărilor de mentenanţă ori mentenanţei echipamentelor cu suprafeţe încinse sau fluide de operare;

pericolele chimice legate de folosirea substanţelor periculoase atunci când are loc mentenanţa echipamentelor care folosesc substanţe periculoase;

pericolele de incendiu sau explozie în timp ce are loc mentenanţa instalaţiilor sau echipamentelor care utilizează substanţe periculoase și/sau explozive, cum ar fi rezervoare, depozite și silozuri sau rezervoare de combustibil;

pericolele biologice când are loc mentenanţa instalaţiilor contaminate de agenţi biologici, precum rezervoare de compost, rigole și infrastructura de canalizare;

pericolele ergonomice, precum poziţii incomode, echipamente de muncă proiectate necorespunzător;

desfășurarea activităților în spaţii închise și/sau condiții de izolare.

Accidentele de muncă aflate în strânsă legătură cu lucrările de mentenanță au în vedere câțiva factori. Printre acești factori se află:

– desfășurarea lucrărilor agricole în condiții de izolare a personalului;

– lipsa echipamentului de protecţie sau EIP neadecvat;

– presiunea timpului și oboseala, mai ales în activitățile sezoniere;

– neconștientizarea importanței instruirii/informării în domeniul securității muncii;

– subcontractarea care poate duce la un control mai redus al riscurilor de accidentare.

Măsuri de prevenție care trebuie luate pentru a evita producerea accidentelor în agricultură

Cei care lucrează în agricultură ar trebuie să:

– Să elimine riscurile posibile;

– Să le reducă la minimum respectând anumite proceduri de lucru în condiţii de siguranţă, dacă nu le pot elimina complet;

– Folosească echipamente adecvate, precum și echipament individual de protecţie;

– Să nu îndeplinească sarcini pe care nu se pricep să le ducă la bun sfârșit.

Mentenanţa utilajelor și vehiculelor

O importanță deosebită în prevenirea accidentelor în agricultură o are mentenanța și reparația utilajelor. Din acest motiv, în timpul unor astfel de activități, trebuie respectate o serie de proceduri după cum urmează:

– Oprirea utilajul înainte de orice intervenţie;

– Asigurarea că utilajul este oprit, luând în considerare timpul de oprire;

– Imobilizarea părţilor care s-ar putea deplasa sau roti – de exemplu, prin folosirea de pene, suporturi, dispozitive de blocare;

– Respectarea instrucțiunilor producătorului;

– Verificarea dispozitivelor de protecţie înainte de repornirea utilajului.

Lucrul în spaţii închise

În cazul în care sunteți nevoiți să lucrați în spații închise (silozuri umede de cereale, bazine de dejecţii sau rezervoare de colectare pentru efectuarea de lucrări de mentenanţă, inspecţie, curăţare și reparaţie) v-ați putea confrunta cu o serie de pericole din cauza lipsei de oxigen, a gazelor toxice sau inflamabile, a lichidelor și solidelor. Este vorba de pericol de asfixiere, înec, incendii și/sau explozii.

Prin urmare, pentru a evita astfel de situații periculoase, este necesar să:

– Intrați în spații închise cu echipament de protecție adecvat respectând cu strictețe procedurile de lucru

– Instruirea pentru situații de urgență este obligatorie

– Dacă nu aveți cum să nu intrați, asigurați-vă că desfășurați sarcinile de muncă în deplină siguranță;

– Luați măsuri de urgență corespunzătoare;

– Verificați aerul înainte de a intra în spațiul închis folosind instrumente de control și averizare adecvate și verificate în prealabil;

– Nu uitați să utilizați măști de protecție, hamuri, cabluri de siguranță etc., conform instrucțiunilor de securitate a muncii.

Lucrul la înălțime

Atunci când lucrați la mentenanța clădirilor, structurilor și utilajelor aferente fermelor agricole este posibil să fie nevoie să lucrați la înălțime, existând pericolul de căderi de pe acoperișuri șubrede, din vehicule, de pe scări etc.

Din acest motiv, cel mai bine este să:

– Evitați pe cât posibil să lucrați la înălțime;

– Folosiți echipamente corespunzătoare, dacă trebuie să lucrați la înălțime;

– Respectați cu strictețe instrucțiunile de securitate a muncii;

– Folosiți centurile de siguranță, dacă este cazul;

– Vă asigurați că puteți ridica și coborî în siguranță uneltele și materialele, etc.

De asemenea, este indicat să fiți la curent cu cele mai noi informații în privința protecției muncii, iar acestea vă pot fi oferite de o firmă de protecția muncii din București.

Dacă veți apela la Euramis Consulting, veți primi cele mai bune sfaturi privind securitatea muncii, astfel încât să vă puteți conforma prevederilor legale în vigoare. Euramis este soluția perfectă în vederea evaluării tuturor riscurilor posibile și identificării soluțiilor potrivite pentru evitarea accidentelor la locul de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment