Protectia munciiProtectia muncii Bucuresti

Sănătatea nu este totul, dar fără ea, totul este nimic considera filosoful german Schopenhauer. Însă Schopenhauer nu este singura persoană care a înțeles valoarea fundamentală a sănătății. Patru din cinci europeni spun că o sănătate bună este esențială pentru calitatea vieții.

Promovarea sănătății la locul de muncă (PSLM) se referă la efortul comun al angajatorilor, lucrătorilor și a societății în ansamblu de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea forței de muncă a muncitorilor.

Totodată, promovarea sănătății la locul de muncă presupune dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare. Securitatea muncii este extrem de importantă. Fiecare angajat ar trebui să se simtă în siguranță la locul de muncă și una dintre cele mai bune modalități de a se întâmpla acest lucru este prin dotarea tuturor unităților cu truse sanitare.

La locurile de muncă pot avea loc diverse accidente. Un angajat își poate tăia degetul, altul poate suferi o contuzie la cap etc. Ce facem în acest caz? Importanța trusei de ajutor în aceste cazuri, nu poate fi supraestimată. Accidente de tot felul se pot întâmpla când ne așteptăm mai puțin. Sunt neplăcute, desigur, dar adevărul este că accidentele se vor întâmpla întotdeauna.

Dotarea cu truse sanitare nu este doar o necesitate, ci și o obligație legală

Fiecare firmă are obligația legală de a asigura protecția muncii prin dotarea unităților lucrative cu truse sanitare de prim ajutor. Dotarea cu truse de prim ajutor este reglementată prin Ordinul nr. 427 din 14 iunie 2002.

Definiția primului ajutor

Definiția fundamentală a primului ajutor este asistența imediată acordată unei victime în caz de rană sau boală. Primul ajutor implică tehnici relativ de bază, care pot fi efectuate nu doar de către cadrele medicale. În acest caz, se folosesc echipamente simple până la sosirea asistenței medicale profesionale.

Primul ajutor reprezintă grijă faţă de om, faţă de viaţă şi sănătate, un semn evident de cultură organizaţională. Potrivit Ordinului nr. 427-2002, fiecare firmă, instituţie de orice fel, cu „posturi fixe de prim ajutor fără cadre medicale, este obligată să-și doteze unitatea cu truse sanitare.

Cine folosește trusa medicală în caz de urgență

Trusa medicală poate fi folosită în caz de urgență de oricine are cunoștințe legate de acordarea primului ajutor.

La locurile de muncă trebuie să existe persoane competente să acorde primul ajutor

Potrivit art. 10 din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, este obligatoriu ca la locurile de muncă să existe persoane competente să acorde primul ajutor. Acest articol stipulează faptul că angajatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea angajaților. Toate aceste măsuri trebuie adaptate la obiectul de activitate și mărimea unității lucrative, ținându-se seama de celelalte persoane prezente.

Angajatorul trebuie să ia legătura cu serviciul medical de urgență, salvare și pompieri. Acesta trebuie să desemneze lucrătorii care vor participa la cursurile de prim ajutor oferite de instituții precum Crucea Roșie, SMURD și medici din cadrul serviciilor de medicina muncii.

Angajatorii care nu dotează locurile de muncă cu truse sanitare primesc sancțiuni

Ordinul 427/2002 nu prevede sancțiuni în acest caz, dar în art. 10 alin. 1 lit. a din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă se stipulează faptul că aceștia au obligația de a lua toate măsurile cu privire la primul ajutor, ceea ce implică și dotarea unităților cu truse sanitare.

În cazul nerespectării acestei obligații legale, amenda este cuprinsă între 3000 – 6000 lei , cf. art. 39 din aceeași lege.

Ce trebuie să conțină trusa sanitară

Conform Ord. 427/2002 trusa sanitară trebuie să conțină:

– foarfece, pipă etc. care pot intra în categoria repere neperisabile

– Rivanol, feşi, leucoplast, vata sterilă etc., care pot intra în categoria consumabile farmaceutice

ATENȚIE!

Angajatorii trebuie doteze unitățile cu trusă sanitară și să aibă grijă de termenul lor de expirare. Amenzile se dau nu doar pentru lipsa trusei ci și pentru depășirea termenului de expirare.

De aceea, compania Euramis Consulting, cea care oferă servicii SSM- protecția muncii București, servicii SU etc., dorește ca beneficiarii acestor servicii să scape de astfel griji. Din acest motiv, oferă clienților săi atât truse sanitare cât şi kit-uri pentru înlocuirea periodică a componentelor farmaceutice consumabile şi perisabile. În plus, în momentul în care aceste componente expiră, echipa Euramis îi anunță pe beneficiari serviciilor SSM-SU de acest lucru.

Dotarea locurilor de muncă cu trusă sanitară

Potrivit Ord. 407/2002, în funcție de domeniul de activitate, o unitate lucrativă cu 5-25 de persoane, trebuie să fie dotată cu trusă sanitară. În alin. 3 din art. 10, legea 319/2006 se stipulează că existența trusei este corelată cu riscurile evaluate la locul de muncă. Compania Euramis efectuează astfel de evaluări și elaborează „Planuri de măsuri” în fucție de nivelul și specificul riscului.

Semnalizarea locului de amplasare a trusei sanitare

În orice loc de muncă civilizat, semnalizarea locului de amplasare a trusei sanitare și necesară și utilă. Potrivit Ord. 407/2002, trusa sanitară trebuie inscripționată vizibil de la o distanța de minimum 5 m.

Hotărârea nr. 971 din 26/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09/08/2006 stipulează semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. De asemenea, semnalul de salvare sau prim ajutor, care oferă indicații despre ieșirile de urgență sau despre mijloace de salvare sau prim ajutor, trebuie să fie vizibil.

Certificarea trusei de sanitare

Fabricarea și comercializarea trusei sanitare, precum și certificarea sa se autorizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru fiecare furnizor. Compania Euramis îi scapă pe angajatori de achiziționarea de truse sanitare necertificate de către autorităţi, oferindu-le truse sanitare certificate.

Alte accesorii utile la locul de muncă

La locul de muncă pot fi:

–   măşti de oxigen

– dispozitive resuscitare pulmonară

– defibrilatoare

Cu toate acestea, angajatorul nu are obligația legală pentru a dota unitatea cu astfel de accesorii, deși sunt foarte utile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment