Statistici UE privind accidentele de muncă

Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, art. 5 lit. g, accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, la nivel european nevoia de îmbunătățire a condițiilor de muncă este o preocupare colectivă, determinată atât de considerentele umanitare, cât și de cele economice. Crearea mai multor locuri de muncă și o mai bună calitate este unul dintre obiectivele principale ale politicii sociale a UE. Un mediu de lucru sigur și sănătos este un element esențial al calității muncii.

Statisticile europene privind sănătatea și securitatea la locul de muncă furnizează date privind accidentele la locul de muncă, problemele de sănătate legate de muncă și expunerea la factorii de risc.

Potrivit ESAW (European Statistics on Accidents at Work) accidentele mortale sunt cele care duc la moartea victimei în decursul unui an de la producerea accidentului.

Accidentele de muncă care implică cel puțin patru zile calendaristice complete de absență de la locul de muncă se numesc accidente grave de muncă. Accidentele la locul de muncă cauzează adesea un prejudiciu considerabil lucrătorilor și familiilor acestora.

Acestea determină oamenii să trăiască cu un handicap permanent, să părăsească piața forței de muncă sau să-și schimbe locul de muncă. Ele duc la pierderea unui număr considerabil de zile de muncă în cadrul economiei europene.

În 2014, au fost înregistrate aproape 3,2 milioane de accidente non-fatale care au condus la cel puțin patru zile calendaristice de absență și la 3 739 de accidente mortale în UE. A existat o ușoară creștere a numărului de accidente la locul de muncă în UE între 2013 și 2014, cu 49 de mii de accidente non-fatale și cu 65 de accidente mortale. Potrivit statisticilor bărbații au suferit mai multe accidente de muncă decât femeile. În UE în mai mult de două din trei (68,7%) din accidentele non-fatale la locul de muncă au fost implicați bărbați.

Numărul accidentelor într-un anumit an este posibil să fie legat, cel puțin într-o oarecare măsură, de nivelul general al activității economice și de numărul total de persoane angajate. Astfel, o analiză a evoluțiilor istorice relevă o reducere a numărului de accidente la locul de muncă în 2009, care poate fi atribuită încetinirii, stagnării sau restrângerii activității economice asociate cu criza financiară și economică mondială.

O modalitate alternativă de a analiza informațiile privind accidentele la locul de muncă este exprimarea numărului de accidente în raport cu numărul de persoane angajate (denumite “rata incidenței”).

În orice țară europeană, aceasta indică probabilitatea ca cineva să aibă un accident. În cazul accidentelor mortale, aceasta a variat în 2014 de la mai puțin de 1,0 la 100 000 de persoane angajate în Suedia, Marea Britanie, Finlanda (date din 2013), Grecia și Olanda (precum și Islanda în 2013) la peste 4,0 accidente mortale la 100 000 persoanele angajate în Bulgaria, Letonia, Lituania și România.

Pentru accidentele non-fatale intervalul a fost de la mai puțin de 100 la 100 000 de persoane angajate în Grecia, Bulgaria și România la peste 3 000 la 100 000 de persoane angajate în Franța Ratele deosebit de scăzute din Bulgaria și România, precum și din unele state membre ale UE estice, se consideră, în principal, că reflectă faptul că aceste sisteme de raportare nu oferă niciun stimulent financiar sau puține stimulente financiare pentru ca victimele să își raporteze accidentele.

Fenomenul cu rate scăzute de incidență non-fatală poate fi considerat un fenomen ce reflectă sub-raportarea, după ipoteza că multe accidente rămân neraportate. Situația privind rata incidenței accidentelor mortale este diferită, deoarece este mult mai dificil să se evite accidentele fatale. Cu toate acestea, unii experți susțin că în unele state membre s-ar putea chiar să se înregistreze sub-raportarea accidentelor mortale.

Raportul Eurostat arată că România se află pe primul loc în UE în ceea ce privește accidentele mortale. În țara noastră s-au înregistrat 7,5 accidente mortale la locul de muncă la 100.000 de locuitori. Cea mai scăzută rată de incidență s-a înregistrat în Olanda, 0,8 accidente la 100.000 de locuitori.

În 2015, s-au înregistrat 3.497 accidente mortale la locul de muncă în Uniunea Europeană (UE), rată standardizată de incidenţă fiind de 2,4 accidente mortale la 100 000 de lucrători.

Atunci când se compară datele între țări, aceste rate simple de incidență pot fi dificil de interpretat, de exemplu, atunci când se compară eficacitatea măsurilor de prevenire a accidentelor la locul de muncă, deoarece probabilitatea producerii unui accident este legată de activitatea pe care desfășoară o persoană, iar importanța relativă a diferitelor activități variază de la o țară la alta.

Aceste rate de incidență standardizate oferă o comparație neutră a situației privind sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă din diferite țări, arată raportul Eurostat.

Pentru a preveni accidentele de muncă, conform Legii 319/2006, art. 6 alin (1) și 7, angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

În cazul în care lucrătorii desemnați nu pot să efectueze toate activitățile privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii pot apela la o firmă de protecția muncii din București.

Euramis Consulting este pregătită ca în orice moment să le ofere cele mai bune servicii de securitatea muncii. Specialiștii Euramis se pot ocupa de identificarea și semnalizarea pericolelor, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale etc.

Euramis Consulting este parte a soluției oricărei probleme ce ține de securitatea și sănătatea în muncă a angajaților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment