Securitatea muncii pentru activitățile de mentenanță a echipamentelor de muncă

Potrivit Hotărârii nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, art. 2 punctul a) și b) echipament de muncă este orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă, iar utilizarea echipamentului de muncă reprezintă orice activitate referitoare la echipamentul de muncă, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întreținerea, inclusiv curățarea lui.

Managerii oricărei companii își doresc ca echipamentele utilizate la desfășurarea activității să funcționeze pe toata durata lor de viață, la parametrii nominali, cu cât mai puține întreruperi și costuri cât mai mici pentru reparații și întreținere.

Astfel, la fiecare loc de muncă în orice domeniu de activitate se efectuează lucrări de mentenanță. Potrivit Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (OSHA), mentenanţa reprezintă ansamblul de măsuri tehnice, administrative și de management întreprinse pe parcursul ciclului de viaţă al unui echipament – un punct de lucru (clădire), echipamente de muncă sau mijloace de transport – destinate menţinerii sau readucerii acestuia într-o stare în care poate îndeplini funcţia necesară, protejându-l împotriva defectării sau deteriorării.

În timpul lucrărilor de mentenanță ( inspecţie, testare, măsurători, înlocuire, reglare, reparare, detectarea defectelor, înlocuirea pieselor, asistenţă tehnică), lucrătorii sunt expuși la numeroase pericole – chimice, fizice, biologice sau psihosociale. Aceștia pot fi expuși riscului de:

-afecţiuni musculo-scheletice, atunci când lucrează în poziţii incomode, uneori și în condiţii de mediu nefavorabile (de exemplu, frig);

-expunere la azbest – în activităţile de mentenanţă a clădirilor sau a instalaţiilor industriale vechi;

-asfixiere în spaţii închise;

-expunere la agenţi chimici (de exemplu, grăsimi, solvenţi, substanţe corosive);

-expunere la pericole biologice – hepatita A, Legionella;

-expunere la praf, inclusiv pulberi de lemn cancerigene;

-accidente (de orice tip, inclusiv căderile sau desprinderile de un punct, precum și loviturile provocate de o componentă a unui utilaj).

Activităţile de mentenanţă pot provoca diverse prejudicii lucrătorilor și altor angajaţi atunci când:

-în timpul mentenanţei se poate produce un accident/o vătămare. Lucrătorii care se ocupă de repararea unui utilaj pot fi răniţi în cazul în care utilajul este pus în funcţiune accidental, în cazul în care sunt expuși unor substanţe periculoase sau sunt nevoiţi să lucreze în poziţii incomode;

– efectuează lucrări necorespunzătoare de mentenanţă. Spre exemplu, atunci când utilizează piese de schimb neadecvate pentru înlocuire sau reparare, se pot produce accidente grave;

– nu se efectuează lucrări de mentenanţă care pot scurta durata de viaţă a echipamentului sau a clădirilor, deoarece pot provoca accidente. Spre exemplu, deteriorarea neremediată a pardoselii unui depozit poate cauza un accident în care este implicat un motostivuitor, antrenând vătămarea lucrătorului (lucrătorilor) și, în același timp, deteriorarea proprietăţii.

Pentru a asigura securitatea muncii pentru activitățile de mentenanță a echipamentelor de muncă, există câteva reguli de bază care trebuie respectate.

Trebuie să se desfășoare o evaluare detaliată a riscurilor, care să includă toate etapele activităţii și toate pericolele. Acest lucru este important mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, deoarece acestea sunt mai vulnerabile la efectele negative ale accidentelor.

Însă, cea mai importantă regulă care contribuie la minimalizarea acestor riscuri, este planificarea mentenanței. Procesul de mentenanţă trebuie să înceapă cu etapa de proiectare și planificare, ale cărei aspecte-cheie sunt: alocarea unui interval de timp suficient și a unor resurse suficiente pentru lucrarea de mentenanţă, asigurarea formării și competenţelor personalului de mentenanţă, introducerea unor sisteme de lucru sigure bazate pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, comunicarea eficientă între personalul de producţie și cel de mentenanţă.

Odată finalizate lucrările de mentenanță, trebuie efectuate inspecții și testări cu scopul de a asigura caracterul corespunzător al acestor lucrări și siguranța echipamentelor și locului de muncă.

Având în vedere că cei care efectuează lucrările de mentenanță sunt supuși permanent riscurilor de tot felul, trebuie evaluate riscurile pentru a asigura efectuarea în condiții de siguranță a lucrărilor de mentenanță, siguranţa lucrătorilor implicaţi într-un proces continuu de producţie și repunerea echipamentelor în funcţiune în condiţii de securitate.

Lucrările de mentenanță trebuie efectuate de personal compenent, inclusiv inspecțiile și testările. Competența personalului este esențială pentru securitatea muncii. Lucrătorii care nu sunt instruiți pentru a efectua lucrări de mentenanță sau nu au experiența necesară, nu ar trebui să le efectueze. Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii au competențele corespunzătoare efectuarii unor astfel de lucrări. De asemenea, ei trebuie informați cu privire la pericolele și procedurile de lucru în siguranţă.

Mentenanța trebuie privită ca pe un proces nu ca pe o sarcină singulară. Mentenanța începe cu planificarea, se face o evaluare a riscurilor, se identifică resursele necesare (sfera de competențe, lucrătorii implicații și rolul lor, instrumentele folosite în acest proces). De asemenea, trebuie să se țină seama de pericolele existente și de măsurile de precauție ce trebuie adoptate. Lucrătorii care participă la acest proces sau reprezentanții lor trebuie implicați în planificare. Zona de lucru trebuie securizată, menținută sigură, trebuie puse la dispoziție echipamentele de protecție etc.

Pentru a afla mai multe informații despre securitatea muncii pentru activitățile de mentenanță a echipamentelor în muncă și nu numai, este indicat să apelați la serviciile Euramis Consulting, firma de protecția muncii București. Această firmă care este partener național EU-OSHA oferă servicii externe SSM de cea mai bună calitate. De asemenea, oferă proceduri de colaborare (comunicare, instruire, inspecții interne, raportare incidente, gestiune documente, etc.) perfecționate continuu pentru atingerea maximului de eficienta în conformarea cu cerințele legale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment