Recomandări pentru angajatori în contextul pandemiei cu COVID-19

Pe măsura creșterii riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus COVID-19 și în țara noastră, angajatorii sunt nevoiți să recurgă la măsuri tot mai drastice pentru a stopa răspândirea. În acest sens, Ministerul Muncii și Protecției Sociale precum și presa națională au lansat în ultimele săptămâni diferite materiale informative, precum și comunicate de presă prin care vin în ajutorul angajatorilor cu sfaturi și sugestii în vederea gestionării acestei situații. Astfel, în articolul de azi de la Euramis, o firmă de protecția muncii din București, am sintetizat cele mai importante informații cu privire la posibilitatea de continuare a activității comerciale, în încercarea de a crea un ghid cât mai compact, dar cuprinzător, cu modul ideal în care ar trebui să procedați în calitate de patron de companie.

 

Ce măsuri de protecție a angajaților trebuie să iei în calitate de patron în contextul pandemiei cu COVID-19 dacă îți continui activitatea comercială?

 

Pentru a reduce pe cât posibil riscul transmiterii noului coronavirus COVID-19 între cetățeni, Ministerul Muncii și Protecției Sociale recomandă trei metode de flexibilizare a raporturilor în muncă și anume:

 

 1. Crearea unor programe de muncă individualizate, stabilite de comun acord cu angajatul direct afectat de modificări sau la solicitarea lui, respectându-se prevederile din art. 118 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest mod se pot evita aglomerările de personal în cadrul aceleiași unități, dar și suprasolicitarea mijloacelor de transport în comun unde de multe ori nu este posibilă păstrarea unei distanțe optime față de ceilalți călători. În acest caz angajatul va lucra tot de la birou, dar respectând un alt program de lucru față de cel stipulat în contractul său individual de muncă;

 

 1. Modificarea locului de muncă al angajatului de la birou, acasă, pentru un interval de timp stabilit în prealabil, ținându-se cont de prevederile art. 108-110 din Codul Muncii. Această modificare se poate face printr-o decizie sau un act adițional în care trebuie să se precizeze și următoarele aspecte:
 • faptul că angajatul își îndeplinește sarcinile de muncă, la domiciliu;
 • perioada de timp pentru care această măsură se pune în aplicare;
 • intervalul orar în care angajatorul are dreptul să controleze activitatea angajatului său, precum și modul concret în care va desfășura controlul;
 • angajamentul angajatorului în legătură cu transportul la și de la domiciliul angajatului al tuturor resurselor necesare pentru desfășurarea activității precum și al produselor finite care rezultă din activitatea angajatului;
 • obligația angajatorului de a asigura un instructaj special în vederea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă.

 

 1. Utilizarea mijloacelor de telecomunicații și desfășurarea activității dintr-un alt loc în afară de sediul firmei, dacă atribuțiile specifice funcției pe care o ocupă angajatul vizat pot fi îndeplinite prin folosirea diferitelor terminale de comunicații. Acest lucru se stabilește printr-un act adițional care vine în completarea contractului individual de muncă, respectându-se condițiile stipulate în Legea nr. 81/2018 cu privire la activitatea de telemuncă. Actul adițional trebuie să cuprindă și următoarele informații esențiale:
 • precizarea în mod expres a faptului că angajatului în cauză își desfășoară activitatea în regim de telemuncă;
 • perioada de timp în care angajatul își va desfășura activitatea în modul menționat;
 • locul sau locurile în care angajatul își va desfășura sarcinile de muncă;
 • ca și în cazul lucrului de acasă, intervalul orar în care angajatorul are dreptul de a controla activitatea angajatului său precum și modul sau modurile în care va efectua acest control;
 • modul în care se va evidenția numărul de ore în care angajatul își îndeplinește sarcinile de muncă din fișa postului său;
 • responsabilitatea angajatorului în vederea instruirii angajatului cu privire la respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și obligația angajatului de a respecta aceste norme;
 • responsabilitatea angajatorului de a-și informa angajații care lucrează în regim de telemuncă în legătură cu reglementările legale din contractul colectiv de muncă și regulamentul intern al companiei în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. La rândul lor, angajații pentru care se aplică acest regim, au obligația de a respecta reglementările luate la cunoștință;
 • responsabilitatea angajatorului de a asigura transportul către și de la locul sau locurile stabilite de comun acord cu angajatul pentru desfășurarea sarcinilor de muncă, a materialelor pe care angajatul le folosește cu scopul îndeplinirii sarcinilor sale;
 • condițiile în care angajatorul trebuie să suporte cheltuielile rezultate din îndeplinirea sarcinilor angajatorului care lucrează în regim de telemuncă.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment