Protecția muncii pe șantierele de construcții

În țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare sectorul construcțiilor face parte din cele mai importante sectoare economice. De la această regulă nu face excepție nici țara noastră care depune eforturi atât în vederea modernizării infrastructurii, cât și pentru sporirea spațiilor comerciale sau celor de locuit, în special în zonele urbane.

Tehnica a avansat mult în ultimele decenii, dar chiar și în aceste condiții, domeniul construcțiilor este un domeniu special deoarece în ciuda mecanizării, pentru ridicarea caselor, blocurilor, podurilor și drumurilor încă se folosește un număr mare de lucrători. În medie, în majoritatea țărilor, din totalul populației aproximativ douăsprezece procente lucrează în domeniul construcțiilor, dar există și state unde ponderea muncitorilor pe șantiere se ridică până la 20%.

În România, domeniul construcțiilor este un domeniu cu posturi în general plătite bine. Dar cu toate acestea, construcțiile au și o parte mai puțin pozitivă, reprezentată de numărul mare de accidente de muncă în comparație cu alte domenii de activitate.

 

Ce factori contribuie la creșterea numărului de accidente din domeniul construcțiilor?

Rata ridicată a accidentelor de muncă în domeniul construcțiilor se datorează în principal următorilor factori:

 

  • procentul mare de muncitori care lucrează pe cont propriu fără a respecta normele de sănătate și securitate în muncă;
  • gama largă și extrem de variată a șantierelor de construcții, unde fiecare amplasament are propriile sale reguli interne;
  • numărul mare de muncitori într-un singur șantier, de cele mai multe ori de naționalități diferite, motiv pentru care comunicarea este semnificativ îngreunată;
  • numărul mare de meserii și funcții pe care le au și le îndeplinesc muncitorii de pe șantier;
  • condițiile climatice noi cu care muncitorii străini nu sunt familiarizați și pe care nu știu să le combată.

 

Ce măsuri pot fi luate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pe un șantier de construcții?

 

La îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul unui șantier de construcții pot participa atât angajatorii, cât și muncitorii direct implicați în proiect. Pentru evitarea tuturor accidentelor ce pot avea loc pe un șantier de construcții, Euramis, o firmă de protecția muncii din București cu experiență în domeniul construcțiilor, recomandă identificarea zonelor cu probleme, controlul activităților desfășurate, precum și planificarea și coordonarea sarcinilor de mu-ncă.

 

În vederea asigurării unui mediu de lucru optim, persoanele cu funcții de conducere din cadrul unui șantier de construcții ar trebui să se preocupe nu doar de accidente, ci și de incidente deoarece acesta este singurul mod de a preîntâmpina un dezastru.

 

Niciunul din manageri nu ar trebui să-și permită producerea unui accident soldat cu pagube materiale sau umane pentru a descoperi riscurile implicate de munca pe șantier, ci să acționeze prevăzător, în vederea evitării acestor situații speciale. Astfel, putem considera că un management corect al securității și sănătății muncii pe șantier reprezintă aplicarea măsurilor de securitate și sănătate înainte de producerea unui accident.

 

Ce politici privind securitatea și sănătatea în muncă trebuie implementate pe un șantier?

 

Ar fi bine dacă, din senin, condițiile de muncă de pe șantiere ar deveni sigure și sănătoase fără niciun fel de intervenție. Dar în realitate lucrurile nu sunt nici pe de parte atât de simple. În vederea atingerii unor standarde înalte de securitate și sănătate în muncă angajatorii trebuie să dezvolte o politică amplă care să cuprindă următoarele aspecte:

 

  • Formarea profesională la toate nivelele: O atenție deosebită în acest sens trebuie să revină categoriilor de muncitori în poziții cheie, ca de exemplu, cei care îmbină schelăria sau conduc macaralele și ale căror greșeli pot fi fatale pentru ceilalți muncitori;
  • Stabilirea unor metode de siguranță sau sisteme de lucru pentru operațiile cu un grad mare de dificultate și potențial periculoase: muncitorii care au sarcina de a realiza operații cu un risc mare de accident, ar trebui să se implice în îndeplinirea acestora încă din faza inițială și nu de la mijlocul procesului;
  • Îndatoririle superiorilor și supraveghetorilor: pentru evitarea accidentelor în cadrul unui șantier de construcții este important ca fiecare persoană implicată să-și cunoască bine locul pe care îl ocupă în cadrul proiectului și rolul pe care îl are de îndeplinit;
  • Mecanismele de împărtășire a informației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă: indiferent de limba pe care o vorbesc, în cadrul unui șantier de construcții, toți muncitorii trebuie să cunoască în detaliu regulamentul impus de angajatorul lor în vederea asigurării unui mediu lipsit de pericole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment