Pregătirea și reacția în situații de urgență

Indiferent de calitatea măsurilor de protecție adoptate în cadrul unei companii, orice angajator trebuie să se pregătească și pentru întâmpinarea unor situații de urgență. Există o mulțime de aspecte ce trebuie luate pentru gestionarea corectă a unei situații de urgență, iar despre cele mai populare dintre ele vom vorbi pe larg în rândurile ce urmează. Dar pentru un plan detaliat și personalizat, sfatul nostru este să luați legătura cu o firmă de protecția muncii București care să vă ofere consultanță în această direcție.

 

Care sunt cele mai comune tipuri de situații de urgență?

 

Situațiile de urgență, după natura lor, pot fi împărțită în două categorii distincte:

 

  • dezastre naturale ca de exemplu inundațiile, seceta, alunecările de teren, erupțiile vulcanice etc;
  • accidentele provocate din cauza intervenției umane ca de exemplu: penele de electricitate, accidentele cu mașini sau vehicule, incendiile etc..

 

Cum te poți pregăti corespunzător pentru întâmpinarea unei situații de urgență?

 

Pentru a fi mereu pregătit pentru ce-i mai rău, un patron responsabil trebuie să anticipeze situațiile cu care se poate confrunta și apoi să elaboreze un plan detaliat de acțiune pe care să-l pună numaidecât în aplicare.

 

În acest sens, primul pas este întocmirea unei liste cu măsurile ce trebuie aplicate și cu persoanele care trebuie să se ocupe de implementarea lor în cadrul planului de urgență. Trebuie stabilit dinainte cine va alarma autoritățile în caz de primejdie? Cine merge să întrerupă alimentarea cu energie electrică? Cine se asigură dacă la locul de întâlnire stabilit în prealabil pentru situațiile de urgență s-au strâns toți lucrătorii și persoanele care se aflau la momentul tragediei în companie?

 

Ce lucruri sunt necesare în vederea stabilirii unui plan de urgență corespunzător?

 

Pentru stabilirea lucrurilor necesare în caz de urgență, trebuie întocmit mai întâi planul de acțiune. Doar pe baza lui se pot identifica toate lucrurile necesare în situații de criză deoarece fiecare companie are nevoile sale. De exemplu, în cazul unei ferme, trebuie să se creeze căi de acces ușor accesibile către toate spațiile închise, inclusiv către cuștile animalelor. Mai mult, un sistem de avertizare care să conțină atât semnale sonore cât și luminoase ar putea fi și el mai mult decât util.

 

Apoi, persoana care realizează planul, trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

 

  • se vor putea folosi mijloacele de comunicare în caz de urgență?
  • este necesară conectarea sistemului de alarmă la remiza pompierilor?
  • dispune fiecare angajat de o listă cu numere de telefon utile în caz de urgență?
  • este necesară instalarea stropitorilor și a altor sisteme de stingere a incendiilor?
  • există suficiente truse de prim ajutor în cadrul companiei?
  • există persoane care știu cum să acorde primul ajutor?
  • sunt suficiente stingătoare și există persoane care știu să le folosească?
  • este necesară instalarea unui generator de energie electrică de rezervă?

 

Cât de fezabil este planul pentru situații de urgență adoptat?

 

Ca orice alt plan, un plan pentru situații de urgență poate arăta extraordinar pe hârtie, dar în general să nu fie fezabil. De aceea, în urma realizării lui, este necesară o simulare la care să participe toți angajații și la care să se verifice dacă lucrătorii se strâng la locul de întâlnire în timp util pentru a-și salva viața, persoanele responsabile cu diferite sarcini își cunosc sau nu rolul în cazul unui astfel de scenariu și numărul de echipamente disponibile.

 

De asemenea, pentru că în cadrul celor mai multe companii din țara noastră lucrătorii se schimbă de la un an la altul, un plan de acțiune odată adoptat nu trebuie verificat o singură dată, ci an de an în vederea popularizării lui în rândul noilor angajați, dar și pentru a-l perfecționa.

 

Simularea unui plan de urgență, pentru a se desfășura în condiții optime și pentru a genera cele mai bune rezultate, se poate desfășura în prezența serviciilor de urgență. În plus, cu ocazia unei astfel de simulări, în cazul extinctoarelor de exemplu, un patron ar trebui să ceară producătorului lor verificarea stării de funcționalitate a acestora precum și umplerea lor în caz de nevoie.

 

Dacă este cazul, planul de urgență trebuie schimbat și adaptat în funcție de dimensiunea personalului, infrastructura existentă și echipamentul disponibil. Ori de câte ori un patron are ocazia, el ar trebui să reamintească lucrătorilor săi importanța respectării planului de urgență și a implementării lui atunci când este cazul.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment