Precizări privind reglementarea actuală referitoare la stingătoarele de incendiu

Ce avem de făcut cu stingătoarele atipice până în data de 28.12.2017?

 Vom analiza un extras cu aspecte mai importante din:

 

ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

 

EMITENT:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Ordinul 138/2015 al MAI definește la articolul 3 ”Stingătorul de incendiu” și tipurile acestuia:

 1. l) stingător de incendiu – aparat care conţine un agent de stingere ce poate fi refulat prin acţiunea presiunii interioare şi dirijat asupra unui incendiu; presiunea interioară poate fi permanentă sau produsă prin eliberarea unui gaz auxiliar dintr-un alt recipient;
 2. m) stingător de incendiu mobil – stingător de incendiu montat pe roţi care este proiectat pentru a fi transportat şi acţionat manual şi care, în stare de serviciu, are o masă mai mare de 20 kg;
 3. n) stingător de incendiu portabil – stingător de incendiu proiectat pentru a fi acţionat manual şi care, în stare de serviciu, are o masă de maximum 20 kg;

 

Art. 5 clasifică stingătoarele pe diverse criterii :

 

ART. 5

(1) După agentul de stingere, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează:

 1. a) pe bază de apă, incluzând spumele şi soluţia chimică apoasă;
 2. b) cu pulbere;
 3. c) cu dioxid de carbon;
 4. d) cu halon;
 5. e) cu agent curat.

(2) După modul de realizare a presiunii interioare, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează:

 1. a) presurizate permanent;
 2. b) presurizate în momentul utilizării.

 

Art. 6 clasifică felurile de incendii:

 

ART. 6

Clasificarea incendiilor:

(1) Clasele de incendiu sunt:

 1. a) clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror

combustie are loc în mod normal, cu formare de jar;

 1. b) clasa B: incendii de lichide sau solide lichefiabile;
 2. c) clasa C: incendii de gaze;
 3. d) clasa D: incendii de metale;
 4. e) clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri şi grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit.

 

Compatibilitatea de utilizare a stingătoarelor de incendiu pe anumite focare de incendiu, respectiv la instalaţiile electrice sub tensiune este prezentată în anexa nr. 1 la acest ordin.

 

Art. 10 stabilește care sunt responsabilitățile utilizatorului de stingătoare de incendiu:

ART. 10

(1) Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.

(2) Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

 1. a) stingătorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de protecţie împotrivai ncendiilor;
 2. b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;
 3. c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
 4. d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
 5. e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
 6. f) existenţa şi integritatea sigiliilor;
 7. g) starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;
 8. h) compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spaţiul

protejat;

 1. i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz.

 

Art. 13 și 14 fac referire la verificarea și reîncărcarea stingătoarelor

 

ART. 13

Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.

ART. 14

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează:

 1. a) după fiecare utilizare;
 2. b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
 3. c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
 4. d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranţa de umplere precizată în

standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat.

 

Art. 17 face referire la modul de etichetare a stingătoarelor. Persoanele cu atribuții PSI, interne sau externe, trebuie să verifice aplicarea corectă a etichetelor :

 

ART. 17

(1) Persoana autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a

stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna şi anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare.

(2) Eticheta trebuie să conţină referiri la perioada de garanţie acordată pentru lucrările efectuate, respectiv pentru piesele de schimb înlocuite.

(3) Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informaţiile precizate în eticheta producătorului.

(4) Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de

incendiu este prevăzut în anexa nr. 2.

 

ATENȚIE !

Termenul limită pentru scoaterea din uz a stingătoarelor atipice va expira pe data 28.12.2017 !

 

Art. 26 și 27 prevede ce tipuri de stingătoare sunt scoase din uz (cele atipice) și trebuie casate sau predate în centre de reciclare (cele de unică folosință):

 

ART. 26

(1) Stingătoarele de incendiu portabile şi mobile considerate atipice faţă de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate.

(2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost

încărcate de către producător şi certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.

ART. 27

(1) Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă, altele decât cele cu agent curat, trebuie

descărcate şi scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

(2) Stingătoarele de incendiu de unică folosinţă cu agent curat trebuie scoase din uz şi trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

 

 

ANEXA 1

la normele tehnice

Compatibilitatea de utilizare

a stingătoarelor de incendiu

┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┐

│Tipul stingătorului de incendiu│Clasa A│Clasa B│Clasa C│Clasa D│Clasa F│ Instalaţii │

│ │ │ │ │ │ │electrice sub │

│ │ │ │ │ │ │ tensiune │

│ │ │ │ │ │ │ (pană la │

│ │ │ │ │ │ │ 1.000 V) │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Pe bază de apă │ Da │ Nu │ Nu │ Nu │ Nu │ Nu │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Spumă │ Da │ Da │ Nu │ Nu │ Nu │ Nu │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Pulbere BC │ Nu │ Da │ Da │ Nu │ Nu │ Da │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Pulbere ABC │ Da │ Da │ Da │ Nu │ Nu │ Da │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Pulbere specială tip D │ Nu │ Nu │ Nu │ Da │ Nu │ Nu │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│CO(2) │ Nu │ Da │ Nu │ Nu │ Nu │ Da │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Soluţie chimică apoasă │ Da │ Nu │ Nu │ Nu │ Da │ Nu │

├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤

│Agent curat │ Da │ Da │ Da │ Nu │ Nu │ Da │

└───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘

ANEXA 2

la normele tehnice

Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea

sau repararea stingătoarelor de incendiu

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Data punerii in serviciu: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Operaţiunea efectuată: Verificat Reincărcat Reparat │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Valabil │

│ │

│ de la pană la │

│ │

│ Luna/anul Luna/anul │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Garanţia acordată │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Pentru lucrările efectuate Pentru piesele de schimb │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Date de identificare a operatorului economic: │

│ (denumire, adresă etc.) │

│ Autorizaţie CNSIPC: seria …… nr . …… Data emiterii …….. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

NOTĂ:

CNSIPC – Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

 

Euramis Consulting este o companie autorizată pentru prestări servicii de securitatea muncii SSM și situații de urgență SU (sau PSI). Cei 200 de clienți ai noștri sunt informați în timp util referitor la cerințele legale de protecția muncii și PSI aflate în permanentă schimbare și revizuire. Noi acordăm tot suportul necesar clienților noștri pentru conformarea cu cerințele legale în vigoare și aplicabile.

 

Autor

Adrian Paraicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment