Precizări privind reglementarea actuală referitoare la stingătoarele de incendiu

Precizări privind reglementarea actuală referitoare la stingătoarele de incendiu Ce avem de făcut cu stingătoarele atipice până în data de 28.12.2017?  Vom analiza un extras cu aspecte mai importante din:   ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu…