Măsuri de prevenire pentru situații de urgență

Potrivit art. 2 punctul a) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, situația de urgență reprezintă acele evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;

La punctul j) al aceluiași art. sunt definite tipurile de risc. Astfel, ele reprezintă cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

În cazul apariției unor cazuri de forță majoră determinate de cele prevăzute la punctul j) se declară starea de alertă potrivit ordonanței de urgență amintite. Aceasta se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă.

Potrivit art. 4 alin (2) din același act normativ, pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. De asemenea, măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege. În funcție de caz, există diferite măsuri de prevenire pentru situații de urgență.

Măsuri de prevenire în caz de inundații

În cazul în care persoanele surprinse de inundații trebuie să părăsească locuința, sunt nevoite să respecte în măsura în care pot două reguli importante:

– nu trebuie să se deplaseze prin curenţi de apă: își pot pierde echilibrul deplasându-se prin curenţii de apă de circa 15 cm înălţime.

– nu trebuie să se deplaseze cu autoturismul în zona inundată: în caz de inundaţie, la înălţimea de circa 20 cm apă, apa poate pătrunde în vehicul şi poate cauza pierderea controlului. La înălţimea de circa 40 cm apă, vehiculul pluteşte. La înălţimea de 60 cm, majoritatea vehiculelor sunt luate de apă.

După producerea inundațiilor, oamenii trebuie să:

– asculte informaţiile furnizate de autorităţilor locale privind alimentarea cu apă potabilă a localităţii;

– evite zonele în care mai există apă: apa poate fi contaminată cu benzină, motorină sau resturi de la canalizare; de asemenea, poate fi încărcată electric de la linii de tensiune înaltă sau cabluri electrice căzute la pământ;

– evite curenții de apă;

– se informeze în legătură cu zonele în care apele s-au retras: drumurile ori podurile ar putea să-şi fi diminuat rezistenţa şi ar putea ceda sub greutatea maşinilor;

– nu se apropie de zonele unde au căzut cabluri electrice şi să anunţe autorităţile despre aceasta;

– nu se întoarcă acasă decât dacă autorităţile au permis acest lucru;

– fie atente când intră în clădirile care au fost inundate: rezistenţa acestora ar putea fi afectată, în special la nivelul fundaţiei;

– nu folosească instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă, gaze decât după aprobarea operatorilor de specialitate;

– curățe și dezinfecteze toate obiectele care au fost în contact cu apa: există pericolul de îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei igienei şi canalizărilor afectate;

– se intereseze la primărie asupra zonelor inundabile din localitate etc.

Măsuri de prevenire spectifice sezonului rece

În timpul sezonului rece oamenii sunt supuși la totul felul de riscuri. În această perioadă se înmulțesc incendiile din gospodăriile individuale, dar și situațiile de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase. Este vorba de ninsori abundente, care sunt urmate de îngheț și înzăpeziri.

Pentru prevenirea și preîntâmpinarea producerii unor astfel de situații de urgență, este foarte important ca populația să fie pregătită corespunzător prin luarea din timp a măsurilor minime necesare.

Cu scopul prevenirii incendiilor, cetățenii trebuie să ia următoarele măsuri:

Dacă utilizează sobele cu acumulare de căldură trebuie:

– ca înainte de utilizare să verifice amănunțit sobele și coșurile de evacuare a fumului şi gazelor. Acestea trebuie reparate și curățate;

– în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

– să nu depoziteze materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură.

Dacă utilizează sobe fără acumulare de cădură:

– trebuie să păstreze o distanţa de cel puțin 1 m între sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate;

– pardoseala combustibilă de sub acestea va trebui protejată cu un postament termic izolator; acest postament trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare să fie mai mare cu 50 cm etc.

Măsurile de prevenire a situațiilor de urgență sunt extrem de importante, deoarece ele ne ajută să prevenim o gamă variată de riscuri. Ele nu se limitează doar la riscurile de inundații și incendii. Din acest motiv, pentru a vă informa cu privire la ce măsuri de prevenire se pot lua în diferite situații de urgență, este indicat să apelați la Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii București, cu experiență mare în domeniu.

Aceasta firmă oferă servicii de securitatea muncii și își ajută clienții să se conformeze cerințelor legale în vigoare privind situațiile de urgență în București și în toată țara. Acest domeniu este un domeniu conex cu protecția muncii, sănătate și securitate în muncă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment