Integrarea securității și sănătății în muncă în educație – Bune practici în educație și formarea profesională

În strategia Uniunii Europene, în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, educația și prevenirea sunt doi factori cheie pentru a menține și îmbunătăți calitatea muncii.

Exemple de bune practici

Punct de vedere “holistic”

Din punct de vedere “holistic” securitatea și sănătatea trebuie privite în sens mai larg, având în vedere că acestea includ bunăstarea fizică, mentală și socială. Acestea trebuie să se concentreze asupra întregului sistem școlar pentru a îmbunătăți atât mediul de la locul de muncă, cât și cel de studiu.

Punct de vedere al planului de studii

Securitatea și sănătatea la locul de muncă trebuie să reprezinte o parte esențială din planul de studii. Aceste aspecte nu trebuie limitate la anumit subiect, ci trebuie integrate ca teme transversale. Cu alte cuvinte, sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie integrate la toate nivelurile de educație și în diferite discipline.

Punct de vedere al locului de muncă

În ceea ce privește locul de muncă, cel mai important pas din procesul educațional, tranziția din lumea școlară în câmpul muncii, trebuie să se concentreze pe indicarea elevilor a pozițiile de lucru, pașilor ce trebuie făcuți în cariera profesională și riscurilor cărora aceștia vor trebuie să le facă față.

Cum se pot lega bunele practici de o strategie viitoare

Pe baza acestor exemple de bune practici, trebuie schițate cele mai importante elemente de integrare a sănătății și securității ocupaționale în educație.

Model de integrate SSM în educație

Trebuie integrată SSM-ul în politica de educație europeană, în politica de educație națională, în inițiativele de educație locale și în inițiativele de educație regionale.

Cultura prevenției trebuie să cuprindă:

1. Respectarea legislație /standardelor

2. Participarea tuturor celor interesați

3.SSM-ul ca parte dintr-un unui proces de învățare continuă.

4. Crearea unui mediu de învățare și de lucru sigur și sănătos.

5. Realizarea instruirii formatorilor.

6. Crearea unor metode interactive și flexibile

7. Existența unei relații directe cu locul de muncă.

8. Realizarea unei evaluării, a unor comentarii/observații.

Procesul de integrare a SSM în educație

Pasul 1. Informații

Strângeți informațiile necesare înainte de a începe un proiect, de exemplu: date privind accidentele care implică copii și persoane tinere, numărul de ore de predare dedicate securității în școli sau condițiilor de muncă din școli și altele centre educaționale. De asemenea, trebuie luată în considerare experiență dobândită în cadrul unor proiecte similare.

Pasul 2. Planificarea

Clarificarea în prealabil a celor care vor participa la proiect. Experiența și structura altor proiecte pot fi utile pentru proiectul dvs. De exemplu: rețelele care oferă informații despre sănătate, colaborarea cu autoritățile care se ocupă de securitate și sănătate și centrele lor de formare.

Pasul 3. Decizia

Odată ce primii doi pași sunt finalizați, puteți decide dacă vă veți îndrepta atenția spre realizarea unui studiu pilot al proiectului. Definiți scopul proiectului și a obiectivelor sale operaționale. Creați un plan de acțiune în care termenele și competențele sunt stabilite.

Pasul 4. Realizarea

În faza de implementare a proiectului, succesul va depinde într-o mare măsură, de următorii factori: recunoașterea securității și sănătății în muncă ca o componentă esențială în procesul de învățare continuă; interpretarea securității și sănătății într-un sens larg, inclusiv fizică, mentală și socială; relația directă a măsurilor educaționale la locul de muncă; participarea profesorilor cu experiență în dezvoltarea programului și materialelor sale.

Etapa 5. Evaluare

Evaluarea trebuie să constituie o parte importantă a proiectului. Măsurile de evaluare ar trebui incluse în acest proces de integrare pentru a o îmbunătăți. De asemenea, rezultatele proiectului trebuie evaluate în relație cu sustenabilitatea și posibilitatea de extrapolare la alte instituții și contexte culturale.

Pasul 6. Urmărire

Elaborați un plan de promovare înainte de finalizarea proiectului și elaborați planuri de monitorizare activă cât mai curând posibil.

Dacă în cadru instituției de învățământ persoanele desemnate să se ocupe de activitățile SSM, nu reușesc să facă acest lucru, cea mai bună soluție să se contacteze o firmă de protecția muncii din București. Aceasta poate fi Euramis Consulting, cu vastă experiență în securitatea muncii.

Prin tot ceea ce fac, specialiștii acestei companii își doresc să creeze o cultură a securității și sănătății în muncă în orice domeniu de activitate. Implementarea unei politici SSM nu este ușoară, dar alături de Euramis, totul devine mult mai ușor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment