Cum se desfășoară un exercițiu de evacuare în caz de incendiu

Pregătirea este cheia răspunsului eficient la incendiile ce se pot produce la locul de muncă. Exercițiile de evacuare în caz de incendiu îi ajută pe angajați să reacționeze rapid, calm și în siguranță.

Acestea au un rol foarte important pentru siguranța la incendiu la locul de muncă. Deși Administrația pentru Sănătate și Siguranță Ocupațională (OSHA) nu cere desfășurarea de exerciții de evacuare în caz de incendiu, le recomandă cu tărie. În “Planurile și procedurile de evacuare eTool”, OSHA afirmă:

“Este o idee bună să organizați exerciții de câte ori este necesar pentru a menține angajații pregătiți. Includeți resurse externe, cum ar fi departamentele de incendiu și de poliție, atunci când este posibil. După fiecare exercițiu, adunați conducerea și angajații pentru a evalua eficacitatea exercițiului. Identificați punctele tari și punctele slabe ale planului dvs. și depuneți eforturi pentru a-l îmbunătăți. “

Este important să rețineți că, deși OSHA nu cere organizarea de exerciții, Inspectoratul de Situații de Urgență poate solicita organizarea de exerciții periodice pentru a asigura evacuarea în siguranță a angajaților, în conformitate cu prevederile legale.

Obiectivele exercițiilor de evacuare în caz de incendiu:

– oferirea angajaților a posibilității de a exersa proceduri de urgență într-un mediu simulat, dar sigur;

– determinarea modului în care angajații înțeleg și pot îndeplini sarcini de urgență;

-evaluarea eficacității procedurilor de evacuare și determinarea modificărilor sau ajustărilor necesare procedurilor de îmbunătățire a performanței;

-respectarea cerințelor reglementărilor legale privind prevenirea incendiilor.

Frecvența desfășurării exercițiilor de evacuare în caz de incendiu

Desfășurarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu depinde în parte de reglementările legale legate de prevenirea incendiilor și, în parte, de pericolele de incendiu la locul de muncă. La un loc de muncă unde pericolul de izbucnire a unui incendiu este mare (de exemplu, materiale inflamabile sau ieșiri dificile ca în clădirile înalte), exercițiile de evacuare în caz de incendiu trebuie efectuate cel puțin o dată la 3 luni. În alte locuri de muncă la fiecare 6 luni.

Noțiunea de exercițiu la incendiu este reglementată de Legea Nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și Ordinul Nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

În cap. 6 referitor la planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu, art. 144 alin (1) și (2), din Ordinul amintit, se stipulează că:

Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:

  1. a) alarmarea;
  2. b) evacuarea;
  3. c) stingerea incendiului.

Conform art. 145 al aceluiași ordin exercițiile de intervenţie se efectuează în trei feluri:

  1. a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de intervenţie de la locurile de muncă;
  2. b) inopinat, de către administrator/conducător, autorităţile de control sau de alţi factori de decizie;
  3. c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

Modul de desfășurare a unui exercițiu de evacuare în caz de incendiu într-o școală

Scopul unui astfel de exercițiu este acela de pregăti elevii și tot personalul școlii în vederea formării unui comportament adecvat în cazul producerii unui incendiu.

În timpul desfășurării acestui exercițiu trebuie să se respecte o serie de reguli foarte importante:

– păstrarea calmului;

– evitarea intrării în panică;

-elevii trebuie să se protejeze reciproc, fără a se teme de zgomotele din jur;

-închiderea tuturor ușilor și a ferestrelor și deconectarea consumatorilor electrici;

– ascultarea recomandărilor profesorilor de către elevi pentru a evita intrarea în panică și rănile;

– nimeni nu trebuie să fugă din încăpere, clasă, să țipe sau să propună evacuarea;

– nimeni nu trebuie să fugă pe ușă sau să sară pe fereastră, să alerge pe scări, să folosească liftul sau să producă aglomerație.

În momentul în care se aude semnalul prelungit al soneriei personalul se evacuează ținând cont de câteva aspecte:

– Profesorul supraveghează părăsirea clădirii de către elevi, utilizându-se căile de evacuare și salvare fără pericole. Când părăsesc clădirea nu trebuie să ia ghiozdane, obiecte de vestimentație etc.

Personalul se va aduna pe terenul de sport sau pe un platou prestabilit care conferă siguranță. Elevii vor fi împărțiți pe clase în ordinea băncilor;

Profesorii vor face prezența. Dacă vreun elev lipsește nemotivat, acest lucru se raportează de urgență directorului;

Personalului de la locul de muncă îi revin anumite sarcini în caz de incendiu. În timpul desfășurării exercițiului se verifică cunoașterea și punerea în aplicare a acestor sarcini:

– Modul în care se comportă elevii atunci când aud semnalul acustic de alarmare;

– Funcționarea mijloacelor tehnice de apărare contra incendiilor;

– Modul în care se desfășoară activitatea de salvare și evacuare a persoanelor și materialelor periculoase;

-Respectarea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție.

Odată ce exercițiul se încheie se acționează semnalul de încetare a alarmei.

În art. 146 alin (1) și (2) din Ordinul 163/2007 se specifică că:

Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate se ţine într-un registru special.

Conform art. 147 al aceluiași ordin, fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel puţin la:

– obiectivele şi scopul exerciţiului;

– menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

– aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

– propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii respective.

Exemplu de raport privind exercițiul de evacuare

Date generale:

Tipul clădirii: ________________

Profil : Şcoala

Nr. Angajaţi: prezenţi _______, elevi prezenţi _______

Loc de desfăşurare : Şcoala

Obiectivele şi scopul exerciţiului ____________________________

personalul angajat de la locul de muncă îşi cunosc atribuţiile pe linia situaţiilor de urgenţă;

Timp evacuare : _______________

Mod alertare______________________

Modul de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor _________________________________

Modul de desfăşurare a activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor _____________________________________

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de pregătire

Pentru a afla cum se procedează în situații de urgență, Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, se străduiește să consilieze clienții pentru conformare cu cerinţele legale aplicabile privind situațiile de urgență, un domeniu strâns legat de sănătatea și securitatea muncii.

Prin activitatea pe care o desfășoară reduce suferința umană provocată de boli profesionale, de accidente de muncă, incendii şi tot felul de evenimente nedorite, prin evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, etc.

Euramis este partener național EU – OSHA, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment