servicii

Una din primele întrebări cu privire la EIP pe care și le pun majoritatea angajatorilor este: cine poartă vina pentru o accidentare dacă un angajat nu poartă EIP furnizat. Pentru un angajator însă, principala prioritate trebuie să fie prevenirea rănirii prin asigurarea unei utilizări adecvate și consecvente a EIP de către toți angajații care trebuie să poarte acest echipament. 

Dar convingerea lucrătorilor în legătură cu necesitatea purtării EIP poate părea o luptă dificilă. Există însă numeroase strategii și soluții care pot stimula în mod eficient lucrătorii să respecte regulile cu privire la purtarea acestui echipament printre care se numără și colaborarea cu o firmă de protecția muncii București sau elaborarea unui plan complex de motivare.

La baza unui plan eficient se află stabilirea unor reguli stricte și a unor proceduri ferme. De exemplu, angajatorii pot include în acest plan reguli de utilizare a EIP în politicile lor de siguranță la nivel de companie și pot sublinia consecințele grave ale încălcării politicii firmei. Această tactică poate fi percepută inițial de unii angajați ca amenințătoare sau puternică, dar obiectivul este departe de a fi unul negativ și, de fapt, ba chiar unul pozitiv: demonstrarea importanței utilizării EIP pentru oferirea angajaților unui mediu sigur, mai sănătos, care le oferă capacitatea să-și îndeplinească sarcinile de lucru mai bine, pe termen mai lung. Angajatorii ar trebui să ia măsuri pentru a comunica în mod specific acest mesaj, educând angajații cu privire la importanța purtării EIP la locul de muncă și anunțând angajații că măsurile disciplinare nu sunt niciodată scopul.

A purta EIP, sau a nu purta EIP, aceasta este întrebarea

În ciuda faptului că un angajator oferă EIP-ul necesar și impune utilizarea acestuia, angajații trebuie totuși să facă alegeri conștiente înainte de fiecare intrare în tură și să poarte EIP de bună voie și nesiliți de nimeni, pentru protecția propriei sănătăți. Dar din păcate, se pare că nu toți lucrătorii sunt la fel de responsabili și pretutindeni în lume, inclusiv în Europa, multe persoane lucrează fără să poarte EIP. 

Motivarea angajaților care nu poartă în mod regulat EIP presupune identificarea potențialelor motive pentru care aceștia refuză să se echipeze. Se presupune adesea că angajații care nu poartă EIP furnizat sunt încăpățânați sau neglijenți, dar pot exista și alți factori care să-i determine să nu poarte EIP cum ar fi: măsura nepotrivită a acestuia sau faptul că nu este comod. 

Există, de asemenea, posibilitatea ca un angajat să nu fi fost niciodată instruit corespunzător cu privire la modul de utilizare, purtare sau întreținere a EIP. Este posibil de asemenea ca unora dintre angajați să nu li se fi explicat niciodată care sunt pericolele de la locul de muncă și care este importanța utilizării EIP.

Perseverența va da în final roade

Specialiștii recomandă angajatorilor să aibă un rol proactiv în monitorizarea siguranței angajaților prin efectuarea de audituri de rutină în vederea evalurării gradului de siguranță de la locul de muncă. În cadrul acestora, angajatorii trebuie să se asigure că EIP este utilizat corespunzător, atunci când este necesar. Controalele de siguranță servesc, de asemenea, ca un memento și un stimulent pentru angajați să continue să-și folosească EIP sau, dacă este necesar, să-și ajusteze sau să-și înlocuiască EIP.

Ca angajator trebuie să iei în considerare și situația angajaților care lucrează într-un mediu de lucru poluat, unde aerul este contaminat și substanțele din atmosferă pot fi toxice atunci când sunt inhalate. Dacă este vorba despre un angajat nou, un consult medical amănunțit este obligatoriu, la fel și furnizarea unui EIP corespunzător pentru acesta. Chiar dacă a delegat alte persoane să îndeplinească această sarcină, angajatorul ar trebui să se asigure că noul lui angajat a fost instruit corespunzător cu privire la utilizarea și întreținerea EIP.

Pentru a sprijini în continuare eforturile angajaților în ceea ce privește purtarea EIP și prevenirea rănilor și accidentelor, angajatorii trebuie să identifice și riscurile la care se expun angajații lor precum expunerea la:

  • Azbest
  • Beriliu
  • Căldură
  • Zgomot
  • etc.

Identificând corect fiecare pericol la care se expun angajații săi, un angajator poate stabili care este cel mai potrivit EIP în funcție de caracteristicile particulare ale mediului companiei sale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment