Ce consecințe rezultă din nerespectarea reglementărilor SSM-SU

Sănătatea și securitatea muncii sunt două aspecte extrem de importante de care trebuie să țină cont fiecare angajator. În caz contrar, nerespectarea reglementărilor SSM-SU poate avea consecințe legale, mai mult sau mai puțin grave.

Consecințele reprezintă sancțiuni administrative care sunt aplicate lucrătorilor ce nu-și îndeplinesc atribuțiile de serviciu și nici reglementările referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. Sancțiunile au fost stabilite prin Legea Codului Muncii (Legea nr. 53/ 2003) actualizată prin OUG nr. 53/2017.

Sancțiunile stabilite și aplicate angajaților care nu respectă reglementările SSM-SU și nici nu-și îndeplinesc sarcinile din fișa postului sunt precizate în regulamentul de ordine interioară al angajatorului și în contractul colectiv de muncă pe care îl semnează fiecare lucrător la angajare.

În Legea 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă sunt menționate o serie sancțiuni care sunt aplicate angajatorilor care nu respectă reglementările SSM-SU. Amenzile pe care le pot primi angajatorii se stabilesc în funcție de gravitatea faptei săvârșite.

Contravenții și amenzi, consecințe ale nerespectării reglementărilor SSM-SU

Conform legii, contravențiile reprezintă faptele pe care angajatorii le săvârșesc, iar acestea se sancționează cu amendă. Exemple de amenzi:

Angajatorii sunt sancționați cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei dacă:

a) lucrătorii desemnați nu au capacitatea necesară și nu dispun de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe nu au aptitudinile necesare și nu dispun de mijloace personale și profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnați și serviciile externe nu sunt în număr suficient.

d) nu au luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii și/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;

e) nu au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, salvare și pompieri.

f) nu au desemnat lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor.

g) instruirea lor și echipamentul pus la dispoziția acestora nu a fost adecvat mărimii și/sau riscurilor specifice întreprinderii și/sau unității.

h) nu au luat măsurile corespunzătoare, astfel încât lucrătorii și/sau reprezentanții acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informațiile necesare privind:

– riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție atât la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general, cât și la nivelul fiecărui post de lucru și/sau fiecărei funcții.

Angajatorii sunt sancționați cu amendă de la 3500 lei la 7000 lei dacă:

a) nu evaluează riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

b) măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator nu asigură îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și nu sunt integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;

c) nu iau in considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când le încredințează sarcini;

d) nu se asigură ca planificarea și introducerea de noi tehnologii fac obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;

e) nu iau măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

De asemenea, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate.

În Legea 319/2006 se specifică că infracțiunile săvârșite de angajatori au fost abrogate de Legea 187/2012 dar se regăsesc modificate în codul penal.

În art. What the research says about CBD and cbd oil heart disease USA ?. 349 alin (1) și (2) și art.350 alin (1), (2) și (3) se stipulează următoarele.

neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

– fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

– nerespectarea de către orice persoană a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

– cu aceeași pedeapsă se sancționează repunerea în funcțiune a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.

– faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Pentru a evita astfel de consecințe neplăcute, cea mai bună soluție pentru angajatori este încheierea unui contract de colaborare cu un serviciu extern de protecția muncii, care le poate oferi consultanță în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor SSM și SU.

Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, oferă servicii externe de securitate și sănătate în muncă, consultanță în evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate și multe alte servicii complexe, menite să asigure siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment