Bune practici în domeniul SSM și SU

Un mediu de lucru sănătos și sigur face angajații mai fericiți și companiile mai productive. Toți angajatorii doresc să evite consecințele unui mediu periculos și nesănătos, vătămarea lucrătorilor, dar și concediile medicale frecvente, primele de asigurare mai mari și pregătirea unor noi angajați pentru a-i înlocui pe cei absenți.

Indiferent dacă se află într-un birou sau dețin o fabrică de producție, există mulți pași care trebuie luați în considerare pentru a crea un mediu de lucru mai bun.

Unul dintre aspectele legate de menținerea unui loc de muncă productiv este asigurarea faptului că există proceduri eficiente de sănătate și securitate. Procedurile eficiente protejează angajații, clienții, oaspeții contra unor evenimente nefericite.

Potrivit Administrației pentru Sănătate și Siguranță Ocupațională (EU-OSHA) crearea programelor de securitate și sănătate în muncă are ca scop prevenirea rănilor, bolilor și deceselor la locul de muncă precum și suferințele și dificultățile financiare pe care aceste evenimente le pot provoca lucrătorilor, familiilor lor și angajatorilor.

Practicile recomandate din domeniul SSM și SU utilizează o abordare pro activă pentru gestionarea securității și sănătății la locul de muncă. Abordările tradiționale sunt adesea reactive, adică problemele sunt abordate numai după ce un lucrător este rănit sau se îmbolnăvește, se publică un nou standard sau regulă, sau o inspecție externă identifică o problemă care trebuie rezolvată. Aceste practici recomandate recunosc faptul că identificarea și prevenirea pericolelor înainte de a provoca vătămări sau boli profesionale este o abordare mult mai eficientă.

Ideea este de a începe cu un program de bază și obiective simple și de a crește de acolo. Dacă se concentrează asupra atingerii obiectivelor, monitorizării performanței și evaluării rezultatelor, locul de muncă poate atinge niveluri mai ridicate de securitate și sănătate.

Angajatorii vor constata că punerea în aplicare a practicilor recomandate aduce și alte beneficii. Crearea unor programe de securitate și sănătate ajută companiile:

– să prevină leziunile și bolile la locul de muncă;

-îmbunătățească respectarea legilor și reglementărilor;

– să reducă costurile, inclusiv să reducă semnificativ primele de compensare ale lucrătorilor;

– să crească gradul de implicare a angajaților;

– să îmbunătățească obiectivele lor de responsabilitate socială;

– să crească productivitatea și să îmbunătățească operațiunile generale de afaceri.

Iată câteva exemple de bune practici în domeniul SSM și SU, care trebuie luate în considerare:

Participarea lucrătorilor

Lucrătorii și reprezentanții acestora sunt implicați în toate aspectele legate de program, inclusiv în stabilirea obiectivelor, identificarea și raportarea pericolelor, investigarea incidentelor și urmărirea progreselor.

Toți lucrătorii, inclusiv contractorii și lucrătorii temporari, își înțeleg rolurile și responsabilitățile din cadrul programului și ce trebuie să facă pentru a le îndeplini în mod eficient.

Muncitorii sunt încurajați și au mijloace pentru a comunica deschis cu conducerea și de a raporta probleme de securitate și sănătate fără teama de represalii.

Eventualele obstacole potențiale în calea participării lucrătorilor la program (de exemplu,

limbajul, lipsa de informații sau dezavantajele) sunt eliminate sau abordate.

Identificarea riscurilor și evaluarea lor

Sunt instituite proceduri pentru identificarea permanentă a riscurilor la locul de muncă și evaluarea acestora.

Se identifică pericole privind securitatea și sănătatea în cazul situațiilor de rutină, non rutină și de urgență și evaluate.

Evaluarea inițială a pericolelor existente, a expunerilor și a măsurilor de control este urmată de inspecții periodice și reevaluări, pentru a identifica noi pericole.

Toate incidentele sunt investigate în scopul identificării cauzelor profunde.

Riscurile identificate sunt supuse unui viitor control.

Prevenirea și controlarea pericolului

Angajatorii și lucrătorii colaborează pentru a identifica și selecta metode pentru eliminarea sau controlarea pericolelor la locul de muncă.

Controalele sunt selectate în funcție de o ierarhie care utilizează mai întâi soluțiile de inginerie, urmată de practicile de lucru sigure, controalele administrative și, în final, echipamentul individual de protecție (EIP).

Este elaborat un plan pentru a asigura implementarea controalelor, asigurarea protecției provizorii, este urmărit progresul și verificată eficacitatea controalelor și măsurilor de prevenire și protecție luate.

Crearea unui plan pentru a controla riscurile la locul de muncă

Angajatorul trebuie să identifice riscurile la locul de muncă și să ia măsuri pentru a le elimina sau a le minimiza. De asemenea, trebuie creat un plan de siguranță. Angajații trebuie să spună angajaților ce să facă pentru a fi în siguranță și ce așteptări au de la ei. Totodată, trebuie să se asigure că angajații au acces la un kit de prim ajutor.

Exemple de activități cu risc relativ ridicat: un lucrător care curăță produse grele, un mecanic care lucrează cu mașini de mari dimensiuni sau un manager de depozit care stivuiește cutii grele.

Managerul trebuie să îmbunătățească continuu securitatea și sănătatea la locul de muncă și să stabilească prioritățile programului de securitate și sănătate, precum și responsabilitățile ce revin pentru realizarea acestuia.

Managerii de la toate nivelurile fac din securitate și sănătate o valoare organizațională de bază, stabilesc obiectivele în materie de sănătate, furnizarea resurselor adecvate și sprijin pentru program, dând astfel un bun exemplu.

Instruire

Toți lucrătorii sunt instruiți să înțeleagă cum funcționează programul și cum să îndeplinească sarcinile care le-au fost atribuite în cadrul programului.

Angajatorii, managerii și supervizorii sunt instruiți în ceea ce privește conceptele de securitate și responsabilitatea lor privind protejarea drepturilor lucrătorilor și pentru a răspunde la sesizările și preocupările lucrătorilor.

Toți lucrătorii sunt instruiți să recunoască pericolele la locul de muncă și să înțeleagă măsurile de control care au fost implementate.

Evaluarea și îmbunătățirea programului

Măsurile de control sunt evaluate periodic pentru eficacitate.

Procesele sunt stabilite pentru a monitoriza performanța programului, a verifica implementarea programului, identificarea deficiențelor din program și a oportunităților de îmbunătățire.

Sunt întreprinse acțiuni necesare pentru a îmbunătăți programul și performanța generală în materie de securitate și sănătate.

Comunicare și coordonare

Angajatorii, contractorii și agențiile de recrutare de personal se angajează să ofere același nivel de securitate și protecției a sănătății pentru toți angajații.

Angajatorii, contractorii și agențiile de recrutare de personal comunică riscurile prezente la locul de muncă și riscurile potențiale pe teren.

Înainte de începerea activității, angajatorii, contractorii și agențiile de recrutare se ocupă de planificarea și programarea începerii activității și rezolva orice conflict care ar putea afecta securitatea sau sănătatea.

Acestea sunt câteva din bunele practici din domeniul SSM și SU potrivit Administrației pentru Sănătate și Siguranță Ocupațională.

Pentru a afla mai multe informații despre bunele practici despre securitatea muncii și sănătate, despre situațiile de urgență și nu numai, contactați-i pe reprezentanții Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, care este partener național EU- OSHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment