Tipuri de formare în domeniul agriculturii

Pentru orice domeniu comercial formarea angajaților este un aspect important în vederea obținerii celor mai bune rezultate la nivel de companie. Formarea nu asigură doar competența angajaților, ci și a angajatorilor. Doar printr-o formare adecvată lucrătorii unei companii își pot desăvârși aptitudinile, talentul, priceperea, precum și atitudinea necesară pentru a realiza în deplină siguranță o sarcină de lucru, corect, de la prima încercare.

 

Mai ales în cazul domeniului agriculturii, care de altfel poate fi considerat ca un domeniu cu un grad moderat de risc. formarea corespunzătoare poate scădea drastic probabilitatea provocării unor accidente și crește productivitatea muncii.

 

Cum se formează lucrătorii în domeniul agriculturii?

 

În domeniul agriculturii formarea poate să aibă loc în două moduri:

 

 • în teorie: prin prelegeri pe o temă dată, la care să participe atât angajații cât și angajatorul;
 • în practică: la locul de muncă, prin deprinderea modului de utilizare a mașinăriilor și utilajelor, dar și prin perfecționarea modului de execuție a unei sarcini.

 

În ce direcție trebuie formați lucrătorii în domeniul agriculturii?

 

Răspunsul la această întrebare depinde foarte mult de nevoile particulare ale fiecărei companii în parte. Pentru un răspuns clar și concret, cea mai bună soluție este colaborarea cu o firmă de protecția muncii București capabilă să ofere îndrumarea și suportul necesare.

 

În cadrul formării, atât angajatorul cât și angajații săi trebuie să se asigure mai întâi că sunt la curent cu toate tipurile de pericole pe care le presupune locul de muncă respectiv și există un plan elaborat în vederea controlului și gestionării acestora. În acest sens, formarea poate fi atât formală cât și informală.

 

Dacă este vorba de asistarea la unor cursuri în care se predau aceste lucruri în mod sistematizat, atunci avem de-a face cu o formare formală. Dar, dacă se adoptă metoda învățării directe, prin discuții de câteva minute cu lucrătorii, atunci avem de-a face cu o formare informală.

 

În ceea ce privește domeniul agriculturii, legea europeană prevede necesitatea obținerii unei formări specializate cu privire anumite aspecte ce țin de sănătatea și securitatea angajatorilor precum: manipularea utilajelor, combaterea zgomotului produs de acestea, substanțele toxice folosite etc.

 

De asemenea, instruirea lucrătorilor tineri, fără experiență, ar trebui să reprezinte un obiectiv de maximă importanță pentru toți angajatorii. Nu puțini sunt lucrătorii tineri care din dorința de a-și dovedi capacitățile față de colegi și față de angajatorul lor, s-au expus la pericole mari accidentându-se sau pierzându-și chiar viața.

 

În legătură cu modul de implicare a tinerilor în activitatea companiei, un angajator responsabil trebuie întotdeauna să fie ferm și să le impună acestora să nu-și asume niciodată riscuri și să ceară întotdeauna ajutorul superiorilor atunci când au nevoie de ceva. Mai mult, chiar și lucrătorii cu mai multă vechime au o anumită responsabilitate față de lucrătorii tineri și pentru ca cei din urmă să-și poată îndeplini sarcinile de lucru în condiții de maximă siguranță, reîmprospătarea cunoștințelor în mod verbal ar trebui privită ca o formă continuă de formare.

 

Lucrătorii din domeniul agricol trebuie să beneficieze de formare în următoarele situații:

 

 • înainte de a-și începe lucrul;
 • periodic, mai ales atunci când apar schimbări la nivel de companie;
 • în legătură cu organizarea spațiului de lucru și cu privire la regulile interne ale acestuia:
 • în legătură cu ridicarea obiectelor grele;
 • în legătură cu modul de utilizare a echipamentului de protecție;
 • ori de câte ori efectuează o activitate pentru prima oară;
 • în cazul în care se aplică un sistem de rotație a muncitorilor.

 

Pentru a-și îndeplini responsabilitățile în deplină siguranță, lucrătorii trebuie să beneficieze de instruire cu privire la următoarele aspecte:

 

 • modul de utilizare a aparatelor periculoase ca de exemplu: fierăstraiele electrice;
 • cele mai bune și mai sigure tehnici de sudură;
 • modul de utilizare a platformelor aflate la înălțime, scărilor, echipamentului de cățărat, schelelor etc.;
 • cele mai bune și mai sigure tehnici de tăiere a copacilor;
 • metode de prelucrare a lemnului etc.

 

Este necesar de asemenea și instructajul cu privire la modul de acționare în cazul situațiilor de urgență. Acest tip de formare se poate face prin organizarea unor exerciții de simulare la care să participe toți lucrătorii unei companii. Frecvența cu care trebuie organizate astfel de exerciții trebuie să fie de maxim un an, astfel încât planul de urgență să fie mereu de actualitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment