Tineri lucrători: Riscuri la locul de muncă

Studiile întreprinse de-a lungul timpului arată că niciun loc de muncă nu este lipsit de riscuri și că acestea nu sunt întotdeauna raportate de către tineri deoarece aceștia nu știu să le raporteze sau ezită să facă acest lucru.

Pe de altă parte, nu există statistici clare la nivelul UE în ceea ce privește categoriile de vârstă expuse la riscuri profesionale, mai ales privind sectoarele de activitate unde există tineri.

Este vorba în special de servicii, sectorul sectorului hotelier şi cel al comerţului cu amănuntul. De asemenea, există și factori generatori de confuzie. Studiile arată că cei mai mulți lucrători supuși riscului există în construcţii, industrie, agricultură, transporturi, dar și în vânzări, servicii personale, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială.

Potrivit surselor europene se pare tinerii lucrători sunt mai expuşi următorilor factori de risc fizici: zgomot, vibraţii, căldură şi frig şi manipularea substanţelor periculoase.

Există mulți tineri care lucrează în hoteluri, restaurante şi construcţii, care sunt expuşi în special zgomotelor puternice, dar și la vătămări produse de şocul acustic.

De asemenea, cei care lucrează în aer liber (agricultură sau construcţii), industrie, precum şi hoteluri şi restaurante sunt frecvent expuși la căldură.

În plus, în mediile de muncă în care există mulți tineri lucrători există substanțe periculoase. Dintre acestea fac parte produsele chimice agricole şi din construcţii, produse de curăţare, petrol, solvenţi şi produse de cosmetică pentru îngrijirea părului.

Iar riscurile nu se termină aici. Foarte des tinerii sunt nevoiți să lucreze în poziţii incomode, să manipuleze greutăți şi să desfășoare o activitate repetitivă. Acest lucru duce la creșterea riscului de dezvoltare a afecțiunilor musculo-scheletice (inclusiv dorsolombare).

Trăim într-o perioadă cu ritm extrem de alert, tinerii muncesc din ce în ce mai mult, termenele sunt strânse, iar viteza de lucru foarte mare. Și chiar dacă potrivit studiilor tinerii lucrează mai puține ore decât media populației active, aceștia lucrează în mai multe schimburi iar programul lor este neregulat.

În plus, în rândul tinerelor care lucrează, de exemplu, în hotel există un risc mare de expunere la hărțuire sexuală.

Rezultate în ceea ce privește sănătatea tinerilor la locul de muncă

Conform datelor europene și naționale riscul de producere de accidente la locul de muncă este mai mare în rândul tinerilor. Cu toate acestea, rata accidentelor și cauzelor lor variază în funcție de diferite sectoare şi ocupaţii.

Conform celor mai recente date europene (4), rata incidenţei accidentelor de muncă nesoldate cu deces a fost cu peste 40 % mai mare în rândul tinerilor cu vârste între 18-24 de ani. Se pare că în special tinerii bărbaţi constituie un grup de risc pentru securitatea în muncă.

În ceea ce privește accidentele mortale, conform staticilor UE, rata este mai mică pentru tinerii lucrători. Agricultura are cea mai ridicată incidenţă, urmată de construcţii, transporturi şi comunicaţii şi industria prelucrătoare. Construcţiile reprezintă sectorul cu cel mai mare număr de cazuri de decese în rândul tinerilor lucrători.

Spre deosebire de lucrătorii mai în vârstă, tinerii sunt mai predispuși bolilor profesionale. Acestea reprezintă deseori o expunere cumulativă şi/sau o perioadă de latenţă de dezvoltare. În plus, există posibilitatea ca uneori să nu fie recunoscute din cauza faptului că unii tineri au contracte pe termen scurt.

Conform statisticilor europene privind bolile profesionale printre primele cinci boli profesionale în rândul lucrătorilor cu vârsta cuprinsă între 15-35 de ani se regăsesc: reacțiile alergice, iritaţiile pielii, afecţiunile pulmonare, bolile infecţioase şi afecţiunile musculo-scheletice. De asemenea, există boli datorate și stresului, depresiei și axietății. Acestea din urmă cauzează destul de multe absențe la locul de muncă. De altfel, stresul reprezintă o cauză predominantă a bolilor profesionale, în special în comerțul cu amănuntul.

Cauze ale creșterii incidenței accidentelor de muncă și problemelor de sănătate:

  • lipsa de experiență
  • lipsa deplinei maturităţi fizice şi psihice
  • lipsa conştientizării aspectelor de securitate şi sănătate în muncă
  • incapacitatea angajatorilor de a ţine cont de factorii de mai sus prin furnizarea unei formări, supravegheri şi măsuri de protecție corespunzătoare şi prin acordarea de posturi de muncă corespunzătoare fiecăruia.

Riscurile la care sunt expuși tinerii în câmpul muncii trebuie luate în serios pentru a le putea minimiza pe cât posibil. De asemenea, trebuie:

  • identificate sectoarele ţintă în care tinerii lucrători sunt cel mai mult expuşi riscurilor;
  • urmărite cele mai răspândite riscuri în scopul creşterii gradului de conştientizare în rândul angajatorilor şi al tinerilor lucrători;
  • urmărite agenţiile de plasare pentru a face cunoscute riscurile la care sunt expuşi tinerii lucrători etc.

În plus, trebuie apelat la un serviciu extern de protecția muncii, care poate fi oferit de o firmă de protecția muncii din București.

De exemplu, angajatorii care vor să asigure cât mai bine protecția muncii tinerilor angajați este indicat să apeleze la Euramis Consulting, o firmă cu experiență de 20 de ani în securitatea muncii.

De îndată ce vor fi contactați, specialiștii săi se vor strădui să identifice eventualele pericole la locul de muncă, să evalueze riscurile de accidentare și boli profesionale și nu numai, cu scopul de a asigura tinerilor un loc de muncă sigur și sănătos.

Euramis Consulting ajută tinerii angajați și nu numai să lucreze în fiecare moment fără teamă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment