Slider EuramisSubstante chimice

Agentul chimic periculos este orice substanta sau preparat care datorita proprietatilor fizico-chimice, chimice sau toxicologice si modului de folosire la locul de munca, reprezinta un risc major pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Peste 2.500 de substante sunt deja clasificate la nivelul Uniunii Europene ca fiind periculoase.

Peste 50.000 de substante chimice potential daunatoare ajung la locurile de munca. Anual sunt introdusi în fabricatie alti 500 de agenti chimici noi deoarece industria are în permanenta nevoie de materiale noi, pentru a fi competitiva.
 Expunerea la agentii chimici este de multe ori platita scump. OIM estimeaza ca din totalul de peste 2 milioane de decese care au loc anual 439 de mii sunt cauzate de produse chimice, iar din cele 160 milioane de cazuri de boli profesionale, 35 de milioane de asemenea, sunt provocate de expunerea   la agentii chimici.
Agentii chimici pot patrunde in organism prin diferite feluri: prin inhalarea substantelor sun forma de vapori, gaze sau pulberi; prin contactul echipamentelor de protective contaminate cu pielea si mucoasele sau prin ingestia accidental din neatentie sau din nerespectarea normelor de securitatea si sanatate in munca.
Un agent chimic periculos poate provoca riscuri de imbolnavire profesionala sau accidente de munca prin propietatile toxice pe care le are, prin temperature ridicata/scazuta, prin radioactivitate sau prin inflamabilitate, explozivitate.
Angajatorii au datoria sa detina informatii despre riscurile chimice si mijloacele de prevenire consultand eticheta de pe ambalaje care ofera informatii despre pericole, eticheta pentru transport, eticheta pentru semnalizarea locurilor de munca (panouri de avertizare).

 

Angajatii a o serie de atributii pentru a evita pericolul de imbolnavire profesionala sau accidentare cauzata de substantele chimice. Astfel lucratorii trebuie sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, sa nu se expuna pericolului de accidentare sau imbolnavire profesionala, sa utilizeze corect echipamentul de protectie si sa se opreasca din lucru la aparitia unui pericol iminent.
Preocupati de protectia muncii, statele membre introduc treptat noi pictograme de pericol pentru substanţe chimice. Insa studiile recente efectuate de ECHA arată că multe dintre aceste pictograme nu sunt recunoscute sau nu sunt înţelese în mod corect.  Aproximativ 15% din lucrătorii europeni declară că manipulează substanţe periculoase în activitatea lor cotidiană. O singură expunere la unele dintre aceste substanţe poate afecta sănătatea lucrătorilor in la locul de munca, având diferite efecte, de la iritaţii oculare şi cutanate uşoare, până la astm, probleme ale funcţiei de reproducere, malformaţii congenitale şi cancer.
EU-OSHA a lansat un nou set de instrumente pentru securitatea in munca care pune în evidenţă modificările în ceea ce priveşte etichetarea substanţelor chimice si care îi ajută pe angajatori şi pe lucrătorii acestora să manipuleze cu atenţie substanţele periculoase şi să se protejeze la locul de muncă. Setul de instrumente reaminteşte angajatorilor şi lucrătorilor noile simboluri şi îi ajută să înţeleagă care este semnificatia acestora pentru a se proteja la locul de muncă.

EU-OSHA doreşte să se asigure că lucrătorii şi angajatorii lor sunt familiarizaţi cu noile pictograme de pericol ale substanţelor chimice şi că manipulează cu atenţie substanţele periculoase. Noul set de instrumente online include materialul video „Pericol: substanţe chimice!”, un afiş şi un pliant. Personajul principal este Napo, eroul unei serii de filme de animaţie, care are rolul să prezinte sănătatea şi siguranţa la locul de muncă într-un mod distractiv şi uşor de ţinut minte.
Pictogramele pentru etichetarea produselor chimice au fost modificate. Pentru mai multe detalii despre pictogramele de pericol al produselor chimice accesati : Pictograme substante chimice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment