Blog

Cei mai mulți dintre noi, atunci când ne gândim la procesul de prelucrare a datelor, ne imaginăm niște activități monotone, care pot fi desfășurate de orice persoană și care sunt absolut inofensive. Dar ei bine, există norme de protecție a securității și sănătății lucrătorilor și din acest domeniu de activitate.

Despre cele mai importante dintre ele vom discuta pe larg, în rândurile cu urmează, iar dacă te interesează cum să iei cele mai bune măsuri de protecție pentru a asigura angajaților tăi din acest domeniu, un mediu sigur și confortabil de lucru, îți recomandăm colaborarea cu o firmă de protecția muncii București care să te îndrume în acest sens.

Scopul normelor de protecție pentru prelucrarea automată a datelor

Normele de protecție despre care vom discuta în continuare cuprind o serie de măsuri de prevenire a pericolelor la care sunt predispuși muncitorii care se ocupă cu prelucrarea automată a datelor.

Aceste norme se aplică în toate unitățile de informatică precum: centre, oficii și stații de calcul electronic și la activitățile de birou ce presupun lucrul cu echipamente electronice al căror scop este prelucrarea automată a datelor.

Muncitorii din aceste unități de informatică, care se deplasează și la diferiți agenți economici, pe lângă normele pe care le vom prezenta în continuare, trebuie să respecte și normele de protecție a siguranței și sănătății muncii aplicabile în cadrul companiilor pe care le vizitează.

De asemenea, normele specifice muncii angajaților care se ocupă cu prelucrarea automată a datelor, se aplică cumulativ și cu normele generale de protecție a muncii.

Protecția vederii

Protecția vederii este un subiect foarte important atunci când vorbim de angajații la birou la modul general. Conform normelor în vigoare, aceștia trebuie să beneficieze de examene medicale oftalmologice în cadrul cărora dacă se constată că au nevoie de un plus de protecție pentru ochii lor, sunt dotați cu mijloace de corecție a vederii, specifici activităților pe care le desfășoară.

De reținut este faptul că plata acestor mijloace de corecție trebuie suportată de unitatea de informatică sau de agentul economic care i-a angajat.

Cum se desfășoară procesul de instruire a lucrătorilor din domeniul prelucrării datelor?

Pentru o instruire optimă, conducerea unității de informatică sau agentul economic care are angajați în domeniul prelucrării datelor, trebuie să se asigure că îi informează pe aceștia cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate în muncă aplicate activităților lor, dar și cu privire la măsurile de protecție aplicabile la locurile lor de muncă.

Lucrătorii trebuie de asemenea instruiți în legătură cu utilizarea echipamentului de calcul, chiar înainte de începerea activităților și ori de câte ori se modifică ceva în organizarea locurilor de muncă sau în dotarea lor.

Este necesară și o instruire specială cu privire la metodele ergonomice de amenajare a locului de muncă și asupra pozițiilor corecte care trebuie adoptate în timpul lucrului. Pe lângă vedere, coloana vertebrală este unul din cele mai vulnerabile puncte ale lucrătorilor care se ocupă cu prelucrarea datelor.

Ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă muncitorii care se ocupă cu prelucrarea datelor:

Lucrătorii din domeniul prelucrării datelor nu au voie să folosească echipamente de calcul pe care nu le cunosc sau pentru care nu au fost instruiți în mod special.

Tablourile de distribuție pot fi manevrate doar de către personalul autorizat în acest scop. Personalul care se ocupă cu deservirea echipamentelor de calcul, nu are voie să intervină la tablourile electrice, la prize, la ștechere, la cordoane de alimentare sau la instalații de climatizare.

Atunci când sunt puse sub tensiune calculatoarele, trebuie să se respecte următoarele prevederi:

  • verificarea condițiilor din sală cu privire la temperatură și umiditate;
  • verificarea tensiunii de la nivelul tabloului de alimentare;
  • identificarea butonului corespunzător de pe panoul de tensiune al unității centrale;
  • respectarea succesiunii de butoane indicată în documentația tehnică a calculatorului, în momentul punerii acestuia sub tensiune.

De asemenea, scoaterea de sub tensiune a aparatelor electronice, respectiv calculatoarele, se realizează respectând în ordine inversă pașii necesari în momentul punerii sub tensiune.

Nu în ultimul rând, pentru evitarea bolilor profesionale și accidentelor de muncă, nu este permisă îndepărtarea dispozitivelor de protecție sau oricare altor dispozitive cu care sunt prevăzute calculatoarele în ideea simplificării muncii angajaților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment