Securitatea și sănătatea ocupațională în sectorul educației

În școli pot fi aceleași pericole ca în orice alt loc de muncă. Cu toate acestea, în acest caz, locul de muncă se împarte cu elevii.

Elevii pot fi foarte vulnerabili din cauza vârstei fragede, lipsa de experiență și lipsa de conștientizare a pericolelor pentru siguranță și sănătate. Câteodată pericolele la care sunt expuși provin de la ei înșiși, din cauza unor comportamente neadecvate.

Gestionarea securității și sănătății muncii

Angajatorii trebuie să evalueze riscurile privind securitatea și sănătatea lucrătorilor și să ia măsuri pentru prevenirea sau controlul acestor riscuri. Acest proces este împărțit în mai multe etape:

planificarea evaluării după consultarea lucrătorilor;

identificarea pericolelor;

luarea deciziei cu privire la cine poate fi rănit, cum și unde;

evaluarea nivelului riscurilor și stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse;

luarea măsurilor necesare pentru a elimina sau a reduce riscurile;

urmărirea și revizuirea măsurilor.

Un mediu de lucru sigur

O școală ar trebui să fie un loc de muncă și un mediu de studiu sigur și sănătos. Pentru a atinge acest obiectiv, evaluarea riscurilor ar trebui să țină seama de proiectarea, distribuția și construirea mediului de lucru. O atenție deosebită ar trebui acordată școlilor unde există grupuri vulnerabile și să se țină cont de necesitățile lor.

Lovituri și căzături

Loviturile și căzăturile sunt printre cele mai frecvente accidente și în școli. Acestea sunt spații relativ mici unde există un trafic mare de tineri și un risc mai mare decât în alte locuri de muncă. Cauzele loviturilor și căzăturilor trebuie incluse în evaluarea riscuri. Factorii de risc pot avea specific diferit:

mediul (de exemplu, solurile, atmosfera);

acțiunea umană (de exemplu, apa vărsată);

organizarea;

încălțămintea neadecvată;

factorii ce țin de echipamentele de muncă (de exemplu cele din laboratoarele școlare).

Sarcini de întreținere și construcție

Întreținerea și lucrările efectuate în școli pot fi realizate de companii externe. Comunicarea dintre conducerea școlii și compania angajată să facă diverse lucrări, ar trebui să fie adecvată pentru a asigura siguranța atât a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, cât și a elevilor. Contractorul ar trebui să fie conștient de riscurile suplimentare care pot exista în școli din cauza lucrărilor efectuate. Personalul didactic ar trebui să primească instrucțiuni cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a ține elevii departe de zonele aflate în construcție.

Pentru a reduce riscul accidentelor cauzate de autovehicule, livrările trebuie făcute într-un anumit interval de timp, care nu coincide cu intrarea și ieșirea elevilor din școală.

Activitățile de întreținere zilnică, cum ar fi curățenia și reparațiile mici ar trebui, de asemenea, luate în considerare și efectuate în afara orelor de curs.

Lucrătorii și elevii ar trebui să fie protejați împotriva pericolelor specifice (de exemplu, produse de curățenie toxice).

Este deosebit de important să se păstreze produsele și instrumentele folosite în locuri sigure.

Planul de protecție împotriva incendiilor și de evacuare

Fiecare școală trebuie să ia măsuri de protecție contra incendiilor, trebuie efectuate exerciții periodice de evacuare, semnalizate în mod corect ieșirile de urgența și verificate stingătoarele de incendiu și echipamentele similare. Ar trebui să fie planuri de urgență pentru cazuri specifice, cum ar fi accidentele care se pot produce în atelierele din școli sau în zonele de recreere.

Siguranța și sănătatea în laboratoare și ateliere

Substanțele periculoase și mașinile de care dispun laboratoarele și atelierele fac ca aceste locuri să fie cele mai periculoase pentru elevi. În timp ce caracteristicile școlilor influențează decisiv tipul și gradul de pericol, există câteva aspecte comune pentru toate școlile:

Instrucțiunile scrise trebuie să fie clar vizibile și trebuie evidențiate standardele de siguranță.

Instrucțiunile de siguranță trebuie explicate oral și în scris, înainte de a începe fiecare experiment.

Profesorii ar trebui să dea un exemplu în ceea ce privește siguranța cu comportamentul său.

Ar trebui să existe o atenție constantă.

Fiecare persoană care operează o mașină trebuie să fie informată cu privire la instrucțiunile de utilizare și întreținere și cerințele în ceea ce privește siguranța și sănătatea.

Trebuie purtat întotdeauna echipament și îmbrăcăminte de protecție.

Mașinile și uneltele trebuie să fie supuse unor inspecții și întrețineri periodice.

Substanțele, uneltele și echipamentele periculoase ar trebui să fie depozitate în locuri sigure cu acces restrâns.

Laboratorul și atelierele trebuie să fie întotdeauna curate și echipamentele în stare perfectă.

Trebuie să fie disponibile echipamente și facilități de prim ajutor, cum ar fi dușuri pentru situații de urgență.

Pentru aflarea de informații detaliate privind securitatea și sănătatea ocupațională în învățământ, precum și pentru identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor este indicat să se apeleze la o firmă de protecția muncii din București.

Aceasta firmă poate fi Euramis Consulting, întrucât are peste 20 de ani de experiență în securitatea muncii și oferă servicii de protecția muncii de cea mai bună calitate, din dorința de a evita producerea de accidente diverse în diferite instituții de stat sau private.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment