Securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor cu dizabilități

În prezent, în Uniunea Europeană, o persoană din șase suferă de handicap, de la o formă ușoară până la o formă gravă, iar în total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot, deseori, să participe din plin la viața socială și economică din cauza barierelor fizice și comportamentale.

În ciuda problemelor cu care se confruntă, persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de un tratament egal în muncă, inclusiv în ceea ce privește securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

Totodată, securitatea şi sănătatea în muncă nu trebuie utilizată ca pretext pentru a nu fi angajate sau pentru a înceta să mai fie angajate persoane cu dizabilități

Acestor persoane trebuie să li se asigure un loc de muncă cât mai accesibil, care să le permită să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. În plus, un astfel de loc este mai sigur și accesibil pentru toți lucrătorii, clienţii şi vizitatorii. Art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede clar următoarele:

Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată. De asemenea, articolul 26 prevede că “Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”.

Potrivit legislației Statelor Membre, trebuie să aibă loc angajarea persoanelor cu dizabilități şi nu excluderea acestora din câmpul muncii.

Potrivit legislației privind securitatea şi sănătatea în muncă, angajatorii au obligația de a evalua riscurilor şi de a adopta măsuri de prevenire corespunzătoare.

Aceștia trebuie să se ocupe de eliminarea riscurilor la sursă şi de adaptarea muncii la lucrători. În plus, angajatorii sunt obligați să:

– protejeze în special grupurile cele mai sensibile de pericolele care le afectează în mod specific;

– organizeze locurile de muncă astfel încât lucrătorii cu dizabilități să nu întâmpine niciun fel de probleme. Acest lucru presupune amenajarea intrărilor, căilor de comunicație, casei scărilor, dușurilor, chiuvetelor, spălătoriilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate în mod direct de persoanele cu dizabilități;

– pentru ca securitatea și sănătatea acestor persoane să nu le fie afectată, trebuie să le fie puse la dispoziție echipamente tehnice corespunzătoare astfel încât să le utilizeze cu ușurință când își desfășoară activitatea.

– ia în considerare principiile ergonomice când amenajează locul de muncă astfel încât să protejeze securitatea și sănătatea în muncă a acestora etc.

Aspecte ce trebuie analizate când are loc evaluarea riscurilor la locul de muncă

– modul de concepere a sarcinilor și activităților profesionale;

– individul, de exemplu, orice nevoie specifică legată de handicapul său;

– echipamentul tehnic, mai exact dacă tehnologiile auxiliare, posturile de lucru şi echipamentele sunt adaptate nevoilor individuale ale fiecărei persoane cu handicap;

– mediul de muncă, de exemplu, modul în care sunt amenajate locurilor de muncă, iluminatul, încălzirea, căile de acces, căile de evacuare;

– organizarea muncii, de exemplu, maniera în care este organizat lucrul şi programul de lucru;

– riscurile fizice, cum sunt substanțele periculoase, având în vedere că la locul de muncă pot exista persoane astmatice care pot fi sensibile la substanțele chimice utilizate în muncă;

– riscurile psihosociale, cum sunt stresul sau hârțuirea morală, deoarece există persoane cu handicap care ar putea fi hărțuite;

– nevoile de informare şi instruire: personalului trebuie să i se asigure instruire și să fie informat corespunzător cu privire la securitatea și sănătatea în muncă prin mijloace specifice;

– implicarea lucrătorilor şi reprezentanților acestora, inclusiv consultarea lor în ceea ce privește la riscurile existente şi măsurile care trebuie luate în vederea prevenirii lor.

Este foarte important de reținut faptul că lucrătorii cu dizabilități sunt persoane cu nevoi speciale, de aceea este imperios necesar să li se asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a activității.

Prin urmare, trebuie făcute modificările necesare în vederea atingerii obiectivului, dar nu în momentul angajării unei persoane cu dizabilități, ci înainte. De asemenea, dacă într-o companie se instalează un nou sistem de alarmă, acesta trebuie în mod automat să fie vizual și auditiv.

Compania care angajează acest gen de persoane trebuie să fie pregătită să le ofere toate condițiile de care au nevoie.

Măsurile care trebuie luate trebuie să aibă în vedere:

– mediul de muncă;

– semnalizarea;

– comunicarea;

– organizarea muncii şi a sarcinilor de muncă;

– programul de lucru;

– instruirea şi supravegherea;

– promovarea şi transferul;

– consultarea lucrătorilor;

– instruirea pe probleme de egalitate de șanse.

Toate aceste măsuri trebuie avute în vedere pentru ca lucrătorii să se poată integra cât mai bine în câmpul muncii și să le fie asigurată securitatea și sănătatea în muncă.

În cazul în care angajatorii au nevoie de sprijin în punerea în aplicare a acestor măsuri sau pentru a pune în aplicare activitățile de securitatea muncii, cel mai bine este apeleze la o firmă de protecția muncii din București, precum Euramis.

Specialiștii săi sunt pregătiți să îi ajute să se conformeze cerințelor legale în vigoare privind activitățile de protecția muncii. Ei pot fi parte a soluției oricărei probleme ar avea în ceea ce acest domeniu atât de important lucrătorilor din orice sector.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment