Blog

De cele mai multe ori, cauzele accidentelor de muncă sunt multiple și necesită o evaluare complexă. Dar cu toate acestea, există anumiți factori de risc care determină producerea accidentelor de muncă în multe situații, cum ar fi acțiunile desfășurate de executantul unei sarcini de lucru, care, din punct de vedere al clasificării agentului material, sunt factori de natură fizică. 

Ca un accident de muncă să aibă loc, este necesar să concure cel puțin doi factori de risc.

Care sunt motivele producerii accidentelor de muncă?

Hai să analizăm în continuare modul în care neefectuarea sarcinilor de muncă într-un mod corespunzător poate determina producerea accidentelor la locul de muncă în diferite industrii!

În agricultură de exemplu, nerespectarea regulilor cu privire la desfășurarea sarcinilor de lucru poate duce la strivirea sau amputarea membrelor superioare și inferioare, mai ales în cazul folosirii utilajelor grele, cum ar fi dispozitivele de balotat.

În industrie, operațiile de întreținere sau punere în funcțiune a strungului și a altor dispozitive fără deconectarea acestora de la sursele de curent în prealabil poate avea consecințe devastatoare, costând chiar viața lucrătorilor implicați.

Și în domeniul construcțiilor, lucrătorii care intervin asupra unui utilaj greu fără a respecte instrucțiunile de operare a acestuia stabilite de producător, pot avea consecințe grave și se pot solda chiar și cu moartea lucrătorilor care operează utilajul respectiv.

Dacă vorbim de activități de depozitare sau manipulare a mărfurilor, nerespectarea indicațiilor de încărcare în automobilele de transport poate duce la accidentări din cauza obiectelor voluminoase și grele care pot să cadă. 

Căderea de la înălțime, alunecările sau împiedicările sunt de asemenea niște cauze frecvente de accident în diferite domenii de activitate. Acestea se produc atunci când:

 • lucrătorii nu utilizează sau utilizează în mod necorespunzător schelele folosite la înălțarea construcțiilor; 
 • lucrătorii nu își iau măsurile de protecție necesare, atât din punct de vedere individual, dar și colectiv deoarece omisiunea unuia dintre lucrători poate conduce la producerea de accidente care să-i afecteze pe colegii săi;
 • lucrătorii nu utilizează echipamentul individual de protecție specific pentru lucrul la înălțime, pus la dispoziție de către angajator;
 • lucrătorii nu au experiența profesională necesară desfășurării sarcinilor lor de lucru;
 • lucrătorii nu sunt instruiți corespunzător pentru a putea folosi în deplină siguranță uneltele și utilajele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor de lucru;
 • controalele medicale nu se realizează conștiincios și li se permite unor anumite persoane să desfășoare sarcini care depășesc capacitățile capacitățile lor fizice;
 • sunt însărcinați cu curățarea ferestrelor clădirilor înalte persoane care nu au o pregătire fizică necesară pentru desfășurarea unei astfel de activități;
 • lucrătorii utilizează telefonul mobil sau alte dispozitive în timpul efectuării sarcinilor de lucru, în loc să-și păstreze mâinile libere pentru a se putea feri de obiectele în cădere sau pentru a se putea sprijini atunci când coboară scările etc.;
 • lucrătorii efectuează sarcinile de lucru în mod sporadic, fără să fi beneficiat în prealabil de instruirea necesară;
 • lucrătorii poartă încălțăminte neadecvată muncii pe șantier ca de exemplu: pantofi cu talpă groasă sau toc, încălțăminte cu talpă alunecoasă etc.;
 • angajatorul sau reprezentanții acestuia nu controlează corespunzător modul de desfășurare a activităților și condițile de muncă de pe șantier, fabrică, atelier etc.
 • angajatorii fac concesii pe fondul lipsei de muncă;
 • câmpul vizual este obstrucționat de obiecte dispuse necorespunzător pe rutele de deplasare a utilajelor sau pe căile de evacuare în cazul producerii unui accident de muncă sau a unui dezastru cu cauze naturale;
 • nu există însemne de avertizare care să marcheze suprafețele alunecoase.

Pentru a evita neplăcerile unui accident de muncă provocat de neefectuarea sarcinilor de lucru în mod corespunzător, ca angajator trebuie să te asiguri că lucrătorii tăi au parte de o pregătire optimă în vederea îndeplinirii fiecărei atribuții și sunt instruiți cu privire la modul de funcționare a fiecărui dispozitiv pe care îl folosesc, dar și în legătură cu riscurile la care se expun și regulamentul de ordine interioară adoptat la nivelul companiei. În acest sens, colaborarea cu o firmă de protecția muncii București este cea mai bună soluție întrucât te ajută să-ți respecți obligațiile legale cu privire la instruirea lucrătorilor și îți oferă siguranța că fiecare din angajații tăi a fost informat corect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment