Riscurile chimice la locurile de muncă și măsuri de prevenire accidente și intoxicații

Potrivit Hotărârii nr. 1.218 / 2006 art. 5 (8) și (7) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, riscul este: probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în condiţiile utilizării/expunerii, iar pericolul: proprietate intrinsecă, cu potenţial de a dăuna, a unui agent chimic.

Agentul chimic reprezintă conform art. 5 alin (1) orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este introdus pe piață ori nu.

Agenții chimici sunt substanțe foarte periculoase, de aceea trebuie luate permanent măsuri de prevenire a accidentelor și intoxicațiilor. La locurile de muncă există per total peste 50.000 de substanțe și preparate chimice care pot fi dăunătoare pentru sănătatea lucrătorilor.

În fiecare an sunt introduși în fabricație în jur de 500 de agenți chimici, întrucât pentru a fi competitivă industria are nevoie de noi materiale.

Nu toți agenții chimici au aceleași efecte asupra lucrătorilor. Efectele lor asupra sănătății lucrătorilor depinde de mai mulți factori:

– nivelul de expunere (concentraţia agentului chimic în mediul de muncă, timpul și frecvenţa expunerii lucrătorului);

– proprietăţile intrinseci ale agentului chimic periculos prezent;

– sensibilitatea personală.

Atunci când un agent chimic nou apare pe piață nu se știe exact cine și pentru ce îl va folosi. Acesta este motivul pentru care intoxicarea poate apărea oriunde, la orice loc de muncă. Lucrătorii produc și utilizează cantități mari și diversificate de chimicale, de aceea trebuie protejați cum se cuvine de efectele vătămătoare potențiale ale acestora.

Agenții chimici periculoși sunt:

– Substanţe şi preparate chimice clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate odată introduse pe piaţă, conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

– Substanţe pentru care s-au stabilit valori limită de expunere profesională conform Anexei 1 din H.G. nr. 1218/2006. Valoarea limită de expunere profesională reprezintă concentraţia maximă admisibilă a agentului chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător.

– Orice agent chimic (chiar dacă nu este clasificat ca periculos) poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor chimice, fizico-chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau prezent la locul de muncă.

Agenţi chimici periculoşi întâlnim în aproape orice loc de muncă. Astfel, ei pot fi prezenți în:

– fabrici

-magazine

-mine

-saloane de coafură

– unităţi sanitare

– curăţătorii

– construcţii

– ferme

– laboratoare

-şcoli etc.

Agenţi chimici pot fi considerați și substanţele şi preparatele precum:

-adezivi, vopsele, agenţi de curăţire etc.;

– fum de sudură;

– praf.

Agenţii chimici pot pătrunde în organism prin:

  • Inhalarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, pulberi.
  • Contactul cu echipamentele individuale de protecţie şi/sau cu alte materiale, suprafeţe

contaminate.

  • Ingestia accidentală, din neatenţie sau din cauza nerespectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (produse chimice neetichetate, mâini murdare, fumatul sau mâncatul la locul de muncă etc.).

Intoxicațiile acute pot apărea după o singură expunere. În cazul unei expuneri îndelungate la agenți chimici, își pot face apariția bolile cronice.

 

Un agent chimic periculos poate provoca riscuri de îmbolnăvire profesională sau accidente de munca din cauza:

– substanțelor foarte toxice, nocive, corozive, iritante, care pot provoca alergii și iritații ale pielii;

– substanțelor care pot provoca cancer, sterilitate sau malformații congenitale. În această categorie pot fi introduse și substanțele care pot provoca eczeme în urma unui contact prelungit cu pielea;

-concentrațiile mari de pulberi pot afecta grav căile respiratorii, chiar și atunci când compoziția lor chimică nu este clasificată drept periculoasă;

   – apei fierbinți și aburului fierbinte sau stropilor de metal fierbinte care se pot forma;

– deșeurilor radioactive, care au nevoie de condiții speciale de securitate în muncă.

   – reactivitate, instabilitate, inflamabilitate, explozivitate, etc.

   – azotului a cărui concentrație poate depăși uneori proporția naturală din aer. În acest moment, proporția de oxigen scade, are loc o înlocuire a oxigenului din aer, iar aerul respirat devine sufocant. Procesele chimice sau biologice care consumă oxigen pot modifica compoziția aerului.

Măsuri de prevenire a accidentelor și intoxicațiilor:

Pentru a preveni accidentele și intoxicațiile la locul de muncă, angajații trebuie să ia câteva măsuri obligatorii.

Potrivit legii angajații sunt obligați să:

– evalueze riscurile şi, dacă din punct de vedere tehnic este posibil, să evite folosirea sau să înlocuiască agentul chimic periculos cu unul mai puţin periculos;

– limiteze numărul personalului expus la minimum posibil (prin automatizarea operațiilor sau limitarea accesului în zonele periculoase, de exemplu);

– realizeze captarea la sursă a vaporilor, gazelor, pulberilor şi să asigure ventilarea locului de muncă;

– asigure dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat (de ex. măşti, mănuşi, îmbrăcăminte, aparate respiratorii etc.);

-evalueze riscurile profesionale pentru toate operațiile și situațiile previzibile;

 

– informeze și să instruiască personalul asupra riscurilor la care se expun și în legătura cu conținutul fișelor tehnice de securitate, etichetarea agenților chimici, semnalizarea locurilor periculoase;

– organizeze supravegherea stării de sănătate și a serviciului de prim ajutor;

– elaboreze proceduri de lucru și de intervenție în caz de urgență.

De asemenea, și lucrătorii trebuie să ia câteva măsuri obligatorii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile. Ei trebuie:

– să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă;

– să nu se expună pericolului de accidentare și îmbolnăvire profesională;

– să utilizeze corect echipamentul individual de protecție (EIP);

-să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent.

Securitatea muncii și sănătatea angajaților sunt extrem de importante, de aceea orice angajator are obligația de a lua toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și bolilor profesionale. Pentru a se informa mai bine cu privire la acest aspect sau pentru a evalua în mod corespunzător riscurile la care se expun angajații lor, cel mai bine este să apeleze la un serviciu extern de protecția muncii.

La dispoziția lor stă oricând, Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, care oferă servicii externe de protecția muncii, evaluare a riscurilor profesionale prin metode adecvate, instruiri interactive etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment