Reguli generale de protecția muncii pentru mecanisme de ridicat

Principiile generale de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și direcțiile generale de aplicare a acestora ce fac parte din prevederile legale de protecția muncii, au fost stabilite cu scopul de a elimina și diminua factorii de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională ce pot exista la locul de muncă, în fiecare sector de activitate. De asemenea, au scopul de a informa, consulta și determina participarea angajaților și a reprezentanților acestora la activitățile de securitate și sănătate în muncă.

În ceea ce privește proiectarea, fabricarea, montarea, exploatarea si verificarea instalațiilor sub presiune, de ridicat si de transportat, acestea trebuie să se facă în conformitate cu prescripțiile tehnice – colecția Inspecției pentru cazane, recipiente sub presiune și instalații de ridicat (ISCIR) și instrucțiuni de protecția muncii aplicabile.

De asemenea, instalațiile sub presiune, de ridicat și de transportat nu pot fi utilizate fără avizul tehnic și verificarea ISCIR. Doar personalul calificat, instruit și autorizat poate executa intervenții la instalațiile sub presiune, de ridicat și de transportat (depanări, reparații, modificări, racordări etc.), respectând prescripțiile tehnice ISCIR.

Potrivit prescripției tehnice PT R1-2010, cap. XII, secțiunea 2, cap. 107, deținătorii / utilizatorii mașinilor de ridicat au o serie de obligații și responsabilități în vederea asigurării protecției muncii.

Ei trebuie să solicite și să obțină autorizarea funcționării sau reautorizarea, să țină evidența centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenitã în situaţia tehnicã sau juridicã a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice; sã interzicã montarea pe maşina de ridicat a altor instalaţii care nu au legãturã cu aceasta (interzicerea improvizațiilor de orice fel) etc.

Atunci când un echipament tehnic pentru ridicarea sarcinilor este instalat în mod permanent, rezistența și stabilitatea în timpul utilizării trebuie asigurată ținând seama, în particular, de sarcinile care se vor ridica și de solicitările produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

Echipamentele tehnice pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil cu sarcină nominală și atunci când este necesar, cu sarcină nominală pentru fiecare configurație a echipamentului (diagrama de sarcini).

Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie marcate astfel încât să fie posibilă identificarea caracteristicilor esențiale pentru utilizarea în condiții de securitate.

 

Echipamentul tehnic care n-a fost destinat pentru ridicarea persoanelor dar care ar putea fi utilizat în acest scop datorită unei posibile confuzii, trebuie marcat în mod adecvat și vizibil pentru evitarea unei astfel de erori (lifturile de marfă nu pot fi utilizate de către persoane).

Echipamentul tehnic care se instalează permanent trebuie instalat astfel încât să fie reduse riscurile ca sarcinile:

  1. a) să lovească angajații;
  2. b) să se deplaseze periculos sau să cadă liber;
  3. c) să se desprindă neintenționat.

Echipamentul tehnic pentru ridicarea sau deplasarea angajaților trebuie să fie astfel încât:

  1. a) să prevină riscul de cădere al habitaclului, atunci când acesta există, cu ajutorul unor dispozitive adecvate;
  2. b) să prevină riscul de cădere a utilizatorului din habitaclu, atunci când acesta există;
  3. c) să prevină riscul de strivire, de prindere sau de lovire a utilizatorului, în particular, printr-un contact întâmplător cu obiecte;
  4. d) să asigure că persoanele blocate în habitaclu, în eventualitatea unui incident, nu sunt expuse la pericol și pot fi deblocate.

Toate operațiile de ridicare trebuie stabilite corect, supravegheate si efectuate corespunzător pentru a asigura securitatea angajaților.

Conform prescripției tehnice PT R1-2010, Cap. IV, secțiunea 1, art. 33, pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, maşinile de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme, ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special) sunt supuse unui regim de supraveghere, în conformitate cu prevederile acestei prescripţii tehnice.

Cerinţele tehnice prevăzute în cap. V și VI, secțiunea 1, art.45 și art. 59 alin (1) din aceeași prescripție sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică şi la repunerea în funcţiune a maşinilor de ridicat.

Pentru utilizarea/exploatarea în condiţii de siguranţă a maşinilor de ridicat, pe întreaga durată de viaţă fizică a acestora este necesară efectuarea unor lucrări de prevenire şi de înlăturare a uzurilor şi defecţiunilor tehnice în scopul menţinerii performanţelor iniţiale prevăzute de producător asigurându-se funcţionarea conform documentaţiei tehnice şi prevederilor acestei prescripţii tehnice.

Așadar, în vederea asigurării protecției muncii trebuie luate toate măsurile necesare. În acest fel, activitatea la locul de muncă se va desfășura în deplină siguranță. Din păcate statisticile privind accidentele de muncă în care sunt implicate instalații sub incidență ISCIR, revelează faptul că este suficientă o singură abatere de la instrucțiunile de securitate (foarte numeroase și deseori neglijate), pentru ca un eveniment nedorit să se producă.

Prevenirea reprezintă cea mai bună strategie în vederea asigurării unui loc de muncă sigur și sănătos. Dacă lucrătorii desemnați și/sau serviciul intern de prevenire și protecție nu se pot ocupa de activitățile din domeniul securității și sănătății muncii, apelați la Euramis Consulting.

Această firmă de protecția muncii București vă poate oferi servicii externe de sănătate și securitatea muncii, de cea mai bună calitate, menite să vă ajute să preveniți orice fel de accident la locul de muncă și să vă asigure siguranță pentru angajații dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment