Reguli generale de protecția muncii pentru activitățile de transport auto

Potrivit Legii Nr. 53/2003- Codul Muncii, titlul V, cap. 1, art. 175 alin (1), precum și legii 319/2006 a securității muncii, angajatorul are obligația să asigure securitatea şi sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.

Protecția muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, în vederea eliminării factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

În România, protecția muncii este reglementată prin Legea 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de aplicare a acesteia.

Dacă firmele nu dețin capacitatea necesară pentru activitatea de protecția muncii, iar angajații nu sunt instruiți corespunzător în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară, angajatorii sunt pasibili de amenzi între 3500 si 7000 lei.

Prevederile legale de protecție a muncii (Codul muncii, lege organică, norma de aplicare, HG) cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale precum și direcțiile generale de aplicare a acestora. Acestea au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională existenți în sistemul de muncă, proprii fiecărei componente a acestuia (executant-sarcină de muncă-mijloace de producție-mediu de muncă), informarea, consultarea și participarea angajaților și a reprezentanților acestora.

Prevederile legale de protecție a muncii se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, ce desfășoară activități pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege, atât în calitate de angajator, cât și în calitate de angajat, precum și ucenicilor, elevilor și studenților în perioadă efectuării practicii profesionale, cu excepția celor care au drept obiect activități casnice.

În ceea ce privește activitățile de transport auto, există câteva reguli care trebuie respectate. Astfel, conducătorii auto pot conduce autovehiculele doar în condițiile prevăzute de

Regulamentul privind circulația pe drumurile publice și instrucțiunile și dispozițiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor.

Conducătorii auto care au permisele suspendate întrucât nu au respectat regulamentul privind circulația pe drumurile publice, nu li se acordă permisiunea de a conduce autovehicule care transporta persoane sau mărfuri în trafic interurban decât după efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin reglementările în vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, în transportul intern de mărfuri. Acest stagiu se va încheia cu o testare asupra cunoștințelor profesionale.

Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase trebuie dotați de către șefii formațiilor de lucru cu echipament de protecție corespunzător și vor fi obligați să folosească echipamentul în conformitate cu Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase și cu Instrucțiunile Specifice de Securitate a Muncii.

Persoanele fizice sau juridice care sunt nevoite să folosească în activitatea lor mijloace auto au obligația de a :

– stabili traseele de acces la/de la drumurile publice, precum și traseele interioare;

-asigura condițiile de parcare ale autovehiculelor;

-asigura condițiile de efectuare a lucrărilor de întreținere și exploatare auto;

-asigura amenajarea și întreținerea în stare de circulație a drumurilor de acces, a rampelor, a cheiurilor fixe, și a locurilor de încărcare-descărcare ale autovehiculelor;

– asigura decongestionarea drumurilor de acces și a spațiului de manevră pentru intrarea și ieșirea la rampe sau la locurile de încărcare-descărcare ale autovehiculelor;

-asigura marcarea și semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase în care se limitează viteză de circulație a mijloacelor de transport;

-asigura iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spațiilor pentru încărcarea-descărcarea și manevrarea autovehiculelor și a altor puncte de lucru periculoase;

-asigura instruirea persoanelor care pilotează autovehicule.

Transportul auto implică patru factori principali, aceștia fiind esențiali pentru o activitate de transport auto sigură:

  1. Conducătorul auto, factorul uman
  2. Starea drumului, factor tehnic
  3. Starea tehnică a autovehiculului, factor tehnic
  4. Condițiile de mediu (starea vremii, lumina naturală sau artificială) și de trafic, factori de conjunctură

O evaluare de riscuri corectă și temeinică ia în considerare toți acești factori generali. Fiecare din acești factori generali se compun din numeroase alte componente specifice care trebuie analizate în detaliu (prin procedura de evaluare de riscuri), scopul fiind de a identifica riscurile și a lua măsurile de protecție corespunzătoare.

Protecția muncii este foarte importantă pentru asigurarea integrității corporale și sănătății tuturor celor implicați într-o activitate la locul de muncă. Din acest motiv, este obligatoriu să vă ocupați de protejarea și asigurarea securității și sănătății în muncă a angajaților.

Dacă serviciul intern SSM nu se poate ocupa de acest lucru, puteți apela la un serviciu extern SSM, capabil să ofere servicii competente de securitate și sănătate în muncă, adaptate nevoilor specifice ale clientului.

Un astfel de serviciu este oferit de Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, ai cărei specialiști în protecția și securitatea muncii se vor ocupa de activitățile specifice de prevenire și protecție a muncii. Datorită procedurilor aplicate timp de 20 de ani (comunicare, instruire, inspecții interne, etc.) și perfecționate permanent se vor obține rezultate eficiente în conformitate cu prevederile legale, limitând la maxim accidentele de circulație și de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment