Protectia TinerilorSlider Euramis

Riscurile la care pot fi expusi tinerii sunt mari si trebuie prevenite cu masuri luate privind asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca. Lipsa lor de experienta, de instruire si de constientivare sunt cauze care trebuie luate in considerare.

Tinerii au nevoie de o consiliere buna, de formare,de locuri de munca potrivite, sigure si sanatoase. Exista astfel masuri aplicabile specifice care cuprind restrictii privind expunerea la pericole  in timpul programului de munca, pentru tinerii sub 18 ani care urmeaza cursuri de formare profecionala, precum si pentru tinerii care efectueaza o munca ocazionala pe durata scolarizarii.

Fiecare loc de munca trebuie sa aiba un sistem de management al securitatii si sanatatii care protejeaza fiecare angajat, insa o atentie deosebita trebuie acordata lucratorilor tineri sau noilor angajati.
1. De la ce varsta poate fi incadrat un tanar la locul de munca?

Un tanar este considerat cel care are varsta de cel putin 15 ani si cel mult 18. Incadrarea copiilor in munca este interzisa, insa copii de cel putin 16 ani, care fac obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, pot incheia in conditiile legii un contract de munca individual in calutate de salariat pentru desfasurarea muncii usoare. Copilul poate incheia un contract individual la implinirea varstei de 15 ani doar cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali.
2. Ce obligatii are angajatorul fata de tinerii lucratori la locul de munca?
1. Sa asigure tinerilor conditii de munca specifice varstei lor
2. Sa protejeze tinerii impotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sanatatea si dezvoltarea lor;
3. Sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protejare a sanatatii tinerilor pe baza evaluarii riscurilor existente pentru tineri legate de munca acestora.
4. Sa realizeze evaluarea riscurilor inainte ca tinerii sa inceapa munca.
3. Evaluare riscurilor va viza urmatoarele elemente:
1. echipamentul de munca si organizarea postului de lucru
2. natura, durata si nivelul de expunere la agentii fizici, biologici si chimici
3. nivelul pregatirii profecionare si al instruirii acordate tinerilor
4.  stabilirea procedeelor de munca si a desfasurarii muncii
5. sa asigure evaluarea si supravegherea sanatatii tinerilor, in mod gratuit si adecvat, in cazul in care evaluarea riscurilor demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sanatatea fizica sau mentala ori dezvoltarea lor.
6. sa apeleze la serviciile de prevenire si protectie in vederea planificarii, aplicarii si controlului conditiilor de securitate si sanatate aplicabile in munca tinerilor, conform prevederilor legale in vigoare.
7. sa informeze tinerii asuprea eventualelor riscuri si asuprea tuturor masurilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea lor.
4. Tinerii angajati trebuie sa stie ca:
1. durata timpului de munca este maximum 6 ore/zi si de 30 ore/saptamana
2. in situatia in care cumuleaza mai multe functii timpul de munca se insumeaza si nu poate depasi 30 ore/saptamana
3. nu pot presta munca suplimentare si nici munca de noapte
4. beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 minute in cazul in care durata timpului de munca depaseste 4ore jumatate
5. intre doua zile de munca beneficiaza de o perioada minima de repaus de 12 ore consecutive.
5. Este interzisa angajarea tinerilor pentru activitati care:
1. depasesc capacitatile lor fizice si psihologice
2. implica o expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni.
3.care implica o expunere la radiatii
4. prezinta riscuri de accidentare, pe care tinerii nu le pot identifica sau preveni datorita atentiei insuficiente pe care o acorda securitatii in munca, a lipsei de experienta sau pregatire.
5. pun in pericol sanatatea acestora din cauza frigului/caldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor.
6.Sanctiune
Nerespectarea obligatiei de a amenaja locurile de munca tinand cont de prezenta tinerilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 de lei pana la 4.000 de lei, conform art.39 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment