Protecția muncii : Parte a formării profesionale

Nimic nu este mai important ca viața trăită în condiții de siguranță în fiecare clipă. Din acest motiv, prevenirea accidentelor la locul muncă a devenit o nevoie stringentă. La nivel european se încearcă crearea de locuri de muncă de o calitate mai bună. Acesta este principalul obiectiv al politicii sociale europene.

Calitatea muncii depinde întotdeauna de un mediu sigur și sănătos. Din păcate, Raportul Eurostat indică faptul că România se află pe primul loc la nivel european în ceea ce privește accidentele mortale. Potrivit statisticilor, s-au înregistrat în ultima perioadă, 7,5 accidente mortale la locul de muncă la 100.000 de locuitori.

Spre deosebire de România, în Olanda s-a înregistrat cea mai scăzută rată de incidență, 0,8 accidente la 100.000 de locuitori.

Unde greșim? De ce în la noi în țară numărul celor vătămați la locul de muncă crește în loc să scadă? Greșim atunci când avem impresia că lucrurile “merg și așa”, când nu vrem să ne schimbăm această mentalitate, când nu ne dăm seama că investind în educație, investim în noi, în propria noastră siguranță.

Lipsa de educație, iresponsabilitatea, indiferența și ignorarea unor reguli simple de securitatea muncii cresc, din nefericire, numărul accidentelor la locul de muncă.

Când vine vorba despre viață, lucrurile nu “merg și așa”. Lucrurile trebuie să meargă numai în direcția corectă. Însă, acest lucru se întâmplă doar atunci când angajatorii înțeleg că protecția muncii trebuie tratată ca parte a formării profesionale.

Indiferent de activitatea pe care o prestează, angajatul trebuie să fie instruit corespunzător și respecte normele privind securitatea și sănătatea în muncă. Doar așa va reuși să nu-și pună propria viață și pe cea a celor din jur în pericol.

Potrivit HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, art.14 lit. b) și c) angajatorul trebuie să organizeze activități de prevenire și protecție prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire şi protecție sau prin înființarea unui serviciu intern de prevenire şi protecție.

Serviciul intern de prevenire şi protecție trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cerințele minime de pregătire în domeniul securității şi sănătății în muncă corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform art. 47-51 din același act normativ.

Cursurile în domenul securității și sănătății în muncă (protecția muncii) trebuie efectuate de furnizori de formare profesională autorizați conform prevederilor art. 18 – 27 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Protecția muncii ca parte a formării profesionale poate fi privită ca un instrument ce informează angajatorii, managerii, supraveghetorii și lucrătorii cu privire la pericolele posibile, astfel încât aceștia să poată lucra în siguranță și să fie mai productivi la locul de muncă. Cu toate acestea, un alt rol al cursurilor despre securitate și sănătate din cadrul formării profesionale este de a oferi lucrătorilor și managerilor o mai bună înțelegere a activităților din domeniul securității și sănătății în muncă, astfel încât aceștia să poată contribui la dezvoltarea și implementarea acestuia.

În urma cursurilor efectuate, aceștia vor dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții de siguranță și pentru a evita punerea în pericol a propriei vieți și a celor din jur.

De asemenea, vor avea șansa de a cunoaște și înțelege riscurile profesionale și modul de identificare, informare și control al acestora.

Poate fi necesară formarea suplimentară în funcție de răspunderile atribuite angajatorilor sau managerilor individuali, supraveghetorilor și lucrătorilor. De exemplu, angajatorii, managerii și supraveghetorii ar putea avea nevoie de o formare specifică pentru a se asigura că își pot îndeplini rolul de lider, manager și că dispun de resurse pentru activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă. Lucrătorii cărora li s-au atribuit răspunderi specifice (de exemplu, echipa de investigație a incidentelor) pot necesita instruire pentru a ști cum să se ocupe de răspunderile specifice.

Formarea și instruirea efectivă pot fi furnizate în afara unei săli de clasă formale. Formarea de la egal la egal, instruirea la locul de muncă și demonstrațiile la locul de muncă pot fi eficiente în transmiterea conceptelor de securitate, asigurarea înțelegerii riscurilor și a controlului acestora și promovarea bunelor practici de lucru.

Managerii, supraveghetorii și lucrătorii, toți trebuie să înțeleagă structura, planurile și procedurile programului. Având parte de aceste cunoștințe se asigură că toată lumea poate participa pe deplin la dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea securității și sănătății în muncă.

Atât managerii, cât și supraveghetorii și lucrătorii este indicat să participe la cursuri în domeniul securității și sănătății muncii. Participând la aceste cursuri pot afla importanța activităților din domeniul securității și sănătății în muncă, care sunt riscurile profesionale și cum să identifice și să prevină pericolele și posibilele accidente de la locul de muncă.

De asemenea, lucrătorii pot afla care sunt drepturile și obligațiile lor conform Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Atunci când lucrătorii instruiți și desemnați să se desfășoare activități de prevenire și protecție nu reușesc să facă acest lucru, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe de prevenire și protecție. Acestea pot fi oferite de o firmă de protecția muncii din București.

Euramis Consulting face parte dintre firmele de protecția muncii care, pe lângă servicii SSM și SU, organizează cursuri de protecția muncii, fiind autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) să ofere cursuri destinate persoanelor care au calitatea de „lucrători desemnați” cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru organizațiile din care fac parte.

Specialiștii săi au o experiență de 10 ani în activitatea de formare profesională a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă (protecția muncii).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment