Promovarea sănătății psihice la locul de muncă

Pentru buna desfășurare a activității la locul de muncă, sănătatea psihică a angajaților este fundamentală. Prin urmare, aceasta trebuie promovată prin toate acțiunile de la locul de muncă. Însă, pentru a înțelege acțiunile de promovare a acesteia, trebuie să aflăm ce este sănătatea psihică.

Potrivit Organizației mondiale a sănătății, sănătatea psihică este „o stare de bine” care îi permite individului să:

– fie conștient de propriile abilități;

– poată face față stresului normal din viață;

– poate lucra productiv;

– își poate aduce contribuția față de comunitate.

Prin urmare, promovarea sănătății trebuie să aibă în vedere mijloacele sau factorii care contribuie la îmbunătățirea sănătății psihice. Pentru o promovare eficientă a acesteia gestionarea riscurilor trebuie îmbinată cu promovarea sănătății în general.

Sănătatea psihică la locul de muncă poate fi promovată cu ajutorul:

-sprijinului social;

-sentimentului de incluziune și muncă semnificativă;

– descoperirea sensului activități desfășurate;

-capacitatea de a lua o decizie cu privire la un plan de acțiune în timpul activității lucrative;

– capacitatea de organizare a muncii în funcție de ritmul propriu.

Merită investit în promovarea sănătății psihice?

Absolut. În Uniunea Europeană a crescut rata absenteismului la locul de muncă, a șomajului, a problemelor psihice. Foarte mulți oameni suferă de depresie, ceea ce indică că nu va mai mai dura mult până când  aceasta va fi cauza principală de concediu medical.

În plus, din cauza sănătății psihice precare, performanța la locul de muncă a scăzut, la fel și productivitatea angajaților. Totodată a scăzut și motivația lor și a crescut nivelul de rotație a personalului.

Din punct de vedere legal, angajatorii au obligația de a gestiona în mod corespunzător riscurile privind sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă, chiar și riscurile privind sănătatea psihică a acestora.

Cu toții trebuie să înțelegem că o promovare optimă a sănătății trebuie să aibă în vedere și gestionarea riscurilor și promovarea sănătății. De altfel, investigațiile privind sănătatea psihică a angajaților sunt extrem de benefice pentru firme întrucât contribuie la sporirea performanței și a productivității.

În plus, cu cât se încearcă asigurarea bunăstării angajaților, cu cât performanța și productivitatea cresc, cu atât reputația organizației se îmbunătățește.

Din păcate, înrăutățirea sănătății psihice poate fi determinată de mai mulți factori(profesionali, sociali, familiali, personali etc.). Mediul în care un angajat își desfășoară activitatea și modul de organizare și gestionare a muncii pot avea efect asupra sănătății psihice a angajaților.

Munca poate fi benefică angajaților doar dacă este asociată cu incluziunea socială, cu un statut, cu o identitate etc. Însă, din păcate, studiile arată că există numeroși factori de risc psihosocial la locul de muncă care contribuie la apariția anxietății, depresiei și epuizării.

În vederea îmbunătățirii sănătății psihice la locul de muncă se pot lua mai multe măsuri:

– se pot crea “cercuri de sănătate” în vederea depistării și discutării problemelor și găsirii soluțiilor bazate pe participarea angajaților;

– se pot institui de politici privind sănătatea psihică și aspecte asociate precum violența și hărțuirea la locul de muncă sau integrarea problemelor de sănătate psihică în politica generală privind SSM din cadrul întreprinderii;

– se poate instrui conducerea în ceea ce privește recunoașterea simptomelor de stres la angajați și găsirea unor soluții optime de reducere a stresului angajaților.

– se pot realiza sondaje în rândul personalului, utilizând chestionare anonime, pentru a descoperi aspectele care îi preocupă pe angajați la locul de muncă;

– se pot evalua măsurile și programele implementate prin obținerea de feedback din partea angajaților;

– se pot crea portaluri internet de informare a tuturor membrilor personalului în ceea ce privește toate măsurile și programele în desfășurare la locul de muncă axate pe sporirea bunăstării psihice;

– se pot organiza cursuri/instruire pentru angajați privind metodele de a face față situațiilor stresante;

– se poate oferi consiliere gratuită pentru toți angajații pe probleme diverse legate de viața privată sau cea profesională, disponibilă ideal pe parcursul zilei lucrătoare.

De asemenea, pentru promovarea optimă a sănătății psihice a angajaților se poate apela la un serviciu extern de protecția muncii care oferă servicii complexe de sănătate și securitatea muncii.

Astfel de servicii pot fi oferite de o firmă de protecția muncii din București precum este Euramis Consulting. Specialiștii săi cu peste 20 de ani de experiență în domeniu sunt pregătiți să fie oricând parte a soluției și să-și ajute clienții să îmbunătățească mediul de lucru, să evite riscurile posibile, să evalueze riscurile care nu pot fi evitate, să combată riscurile la sursă, să adapteze munca la om etc.

Euramis este un partener puternic ce-și ajută clienții să-și îmbunătățească reputația!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment