Prevenirea riscurilor profesionale în domeniul sănătății

Lucrările legate de sectorul sănătății, fie în spitale, laboratoare, clinici, fie în alte zone de îngrijire a pacientului, prezintă riscuri profesionale specifice care rezultă din activități, instalații și echipamente specifice sectorului sănătății, pe lângă riscurile asociate cu orice loc de muncă, care, în cazul activității sanitare, se dezvoltă în clădiri închise, în general complexe atât în dimensiuni, cât și în distribuție, și care, prin caracterul lor, sunt locuri împărțite de către pacienți și rude.

Sectorul sănătății reprezintă 10% din PIB (Produsul Intern Brut) al UE și 8% din totalul forței de muncă europene. Sănătatea este o valoare în sine și o zonă de investiții favorabilă creșterii economice.

Sondajul european privind condițiile de muncă „European Working Conditions Surveys (EWCS)“ oferă o imagine cu spectru larg despre muncă în Europa, în diferite țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă. Concluziile sale subliniază diferite acțiuni destinate actorilor politici, pentru a-i ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă Europa în prezent. În 2015, Eurofound a realizat cel de-al șaselea sondaj al seriei (începută în 1991), în care au fost intervievați aproximativ 44 000 de lucrători din 35 de țări.

Rezultatele furnizează informații detaliate cu privire la o gamă largă de probleme, care includ expunerea la riscuri fizice și psihosociale, organizarea muncii, echilibrul dintre muncă și viața personală, și dintre sănătate și bunăstare personală. Din analiza acestor date și a celor cuprinse în Ancheta Forței de Muncă (EPA) a Uniunii Europene se pot trage câteva concluzii inițiale despre mediu de lucru și principalele riscuri la care lucrătorii europeni din domeniul medical sunt supuși:

Lucrătorii din domeniul sănătății și asistenței sociale au cea de-a patra cea mai mare rată a problemelor grave de sănătate legate de muncă, depășiți doar de lucrătorii din sectoarele de producție și construcție. Cea mai mare pondere a bolilor profesionale se observă în sectoarele de fabricație (38%), construcție (13%), comerțul cu amănuntul, reparații (7%), și sănătatea și servicii sociale (5%).

Femeile din sectorul sănătății și serviciilor sociale sunt mai susceptibile de a suferi cel puțin un accident sau de a suferi de o boală profesională decât lucrătorii din alte sectoare.

Conform celui de-al al cincilea studiu european privind condițiile de muncă, expunerea la riscuri biologice sau chimice mai răspândite este cea din domeniul asistenței medicale, în care medicii și asistentele medicale trebuie să folosească materiale infecțioase sau produse chimice care sunt utilizate pentru dezinfectarea instrumentelor și a locului de muncă.

În ceea ce privește riscurile referitoare la poziție, sectorul sănătății ocupă a cincea poziție, după construcții, agricultură, industrie, comerțul cu amănuntul și sectorul hotelier.

Stresul, violența și hărțuirea la locul de muncă reprezintă probleme importante pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă. Toate aceste riscuri psihosociale au o importanță majoră în sectorul sănătății și al serviciilor sociale, urmate de educație și administrație publică.

Mai mult decât atât, cea de a doua ediție a studiului european al EU-OSHA (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (Esener) cuprinde răspunsuri de la aproape 50.000 de companii cu privire la gestionarea sănătății la locul de muncă și riscurile la locul de muncă, inclusiv informații relevante privind activitățile de gestionare a riscurilor din sectorul sănătății, care dezvăluie preocuparea majoră cu privire la probleme precum concediul medical și riscurile psihosociale. Având în vedere datele din acest studiu, se pot trage concluziile următoare:

În ceea ce privește evaluarea riscurilor sau măsurile similare, acest sector apare chiar peste media UE, dar sub sectoare precum sectorul construcțiilor și industria de producție.

În schimb, ocupă primul loc în controlul concediului medical.

Este, de asemenea, sectorul în care există un grad mai mare de îngrijorare în ceea ce privește stresul profesional și violența sau amenințarea cu violența.

Luând în considerare aceste prime concluzii, răspunsurile la chestionare și alte etape și informații despre principalele riscuri la locul de muncă și în mediul de lucru pentru cadrele medicale, putem spune că există următoarele riscuri care trebuie prevenite:

– biologice

-chimice

-fizice

-ergonomice

-psihosociale

Gestionarea sănătății și securității în muncă joacă un rol esențial în vederea prevenirii acestor riscuri. Una dintre cele mai bune soluții în vederea prevenirii lor este apelarea la firmă de protecția muncii din București, cu peste 20 de ani de experiență în protecția muncii, care poate oferi cele mai bune soluții în vederea identificării și evaluării riscurilor

Euramis Consulting, partener Eu-Osha, este capabilă să ofere celor care apelează la serviciile sale, cele mai bune proceduri de colaborare, perfecționate continuu pentru a se conforma cât mai eficient cu cerințele legale în vigoare în ceea ce privește securitatea muncii.

Euramis și-a propus să fie parte a soluției prevenirii riscurilor profesionale în vederea evitărilor accidentelor și bolilor profesionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment