Norme SSM și PSI pentru cabinetele stomatologice din România

 

Medicii dentiști, dar și asistenții, laboranții și personalul auxiliar din cabinetele stomatologice sunt niște profesioniști dispuși infecției cu viruși, bacterii sau ciuperci, precum și dezvoltării diferitelor boli profesionale, specifice domeniului medical. De aceea, pentru cabinetele stomatologice de pretutindeni există o serie de norme de protecția muncii care trebuie respectate întocmai pentru evitarea accidentelor și buna desfășurarea a activităților de lucru. Despre cele mai importante din acestea vom discuta mai departe, în rândurile ce urmează, iar dacă la final încă mai ai nelămuriri, te invităm să discuți cu unul din experții Euramis, o firmă de protecția muncii București.

 

În cadrul cabinetelor stomatologice, fiecare activitate a personalului medical se concentrează în principal pe protecția pacienților împotriva bolilor orale, dar la fel de importantă ar trebui considerată protecția angajaților.

 

În ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, preîntâmpinarea accidentelor se poate face respectând un cadru legislativ bine definit, dezvoltat în România în concordanță cu cel internațional, care prevede norme metodologice ce au ca principal scop asigurarea unui mediu lipsit de pericole pentru lucrătorii din cabinetele stomatologice.

 

Ca primă condiție pentru asigurarea unui mediu sigur în cadrul cabinetelor stomatologice trebuie să se țină cont de necesitatea existenței unui număr suficient de echipamente medicale individual de lucru. Această condiție este esențială atât din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, cât și pentru prevenirea și stingerea incendiilor. De aceea, achiziția acestor echipamente este pentru angajator nu doar o sugestie, ci și o obligație, putând fi tras la răspundere în cazul întâmplării unui eveniment neplăcut.

 

Cum se poate asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor din cadrul cabinetelor stomatologice?

 

Ca și în alte domenii de activitate, când vorbim de securitate și sănătate în muncă sau de prevenirea și stingerea incendiilor în cadrul cabinetelor stomatologice, totul începe de la o evaluare riguroasă a riscurilor de producere a unui accident. În acest sens trebuie luate în considerare atât riscurile care pot duce la dezvoltarea unor boli profesionale, specifice domeniului medical, cât și riscurile care pot conduce la producerea unor incendii. Apoi, pe baza acestei evaluări extensive, trebuie elaborat un regulament de ordine interioară care să prevină îmbolnăvirea la locul de muncă, precum și planuri de evacuare și măsuri de protecție în caz de incendiu.

 

Pentru o bună desfășurare a activităților din cadrul unui cabinet stomatologic, o îngrijire corespunzătoare a pacienților, dar și protejarea cadrelor medicale împotriva oricărui risc, pot fi luate următoarele măsuri:

 

 • utilizarea unui echipament de protecție corespunzător, compus din mănuși chirurgicale, mască de protecție, combinezon, și bonetă;
 • aerisirea camerei de lucru după consultul sau tratamentul fiecărui pacient în parte;
 • dezinfectarea tuturor suprafețelor de lucru cu care personalul medical a avut contact în timpul unui consult sau al unei intervenții medicale. Aceste suprafețe pot fi de exemplu blaturile de lucru, unitul dentar și altele;
 • sterilizarea la abur a tuturor ustensilelor medicale pentru care poate fi folosită această metodă de sterilizare la temperaturi înalte și dezinfecția cu alcool medicinal cu o concentrație de 80% a suprafețelor sensibile la căldură;
 • utilizarea preponderentă a dispozitivelor medicale, accesoriilor și pieselor de lucru de unică folosință, dar și a unor produse de curățare care se aruncă după o singură utilizare, ca de exemplu șervețele îmbibate cu alcool;
 • schimbarea echipamentului medical de protecție de unică folosință ca de exemplu masca medicală după întâlnirea cu fiecare pacient în parte;
 • stabilirea unui program de consultații și tratament pe bază de programare, astfel încât să se evite aglomerarea în cadrul sălilor de așteptare;
 • respectarea programului de lucru de către tot personalul medical pentru a se evita suprasolicitarea fizică și nervoasă;
 • dotarea cu un număr de stingătoare direct proporțional cu suprafața totală a cabinetului medical;
 • evitarea obstrucționării căilor de acces și ieșire;
 • dacă există, supravegherea permanentă a surselor de foc în timpul utilizării;
 • verificarea periodică a instalației electrice și remedierea imediată a diferitelor neregularități descoperite în timpul controalelor regulate.

 

Pe scurt, acestea sunt principalele măsuri de protecție a sănătății și securității, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, în cadrul cabinetelor stomatologice. Dar în funcție de suprafața cabinetului medical, numărul de angajați și alte particularități, poate fi necesară și stabilirea unor alte reguli specifice fiecărui cabinet stomatologic în parte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment