Blog

Rolul normelor de securitate și sănătate în muncă adoptate în numele lucrătorilor din industria lucrativă au ca obiectiv protejarea sănătății și a securității persoanelor care lucrează în industriile extractive de foraj, indiferent dacă este vorba de zona terestră sau cea marină.

La fel ca oricare alte locuri de muncă, și cele din industria extractivă trebuie să întrunească în primul rând cerințele minime cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, dar și o serie de norme specifice activităților din acest domeniu. 

Ce obligații au angajatorii care activează în industria extractivă față de angajații lor?

Angajatorii care activează în industria extractivă trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

 • să se asigure că mediul de lucru în care angajații lor își îndeplinesc sarcinile de muncă este perfect sigur;
 • să delege un supraveghetor responsabil care să se asigure că normele de protecția a muncii sunt îndeplinite;
 • să se asigure că toate lucrările care implică un risc special și trebuie efectuate de persoane cu pregătire și experiență sunt îndeplinite exclusiv de personal calificat corespunzător;
 • să compună și să facă publice un set de instrucțiuni de securitate ce au ca scop eliminarea riscului de accident la locul de muncă;
 • să se asigure că toți lucrătorii din subordinea sa au înțeles și respectă instrucțiunile de securitate;
 • să investească în instalații de prim ajutor și să instruiască angajații cu privire la folosirea acestora;
 • să efectueze în mod periodic exerciții de securitate;
 • să pună la dispoziția fiecărui lucrător un echipament individual de protecție complet.

În vederea îndeplinirii tuturor acestor obligații, angajatorii din industria extractivă pot colabora cu o firmă de protecția muncii Bucuresti care să le ofere suport și asistență de specialitate.

De asemenea, angajatorii din această industrie, la fel ca oricare alți angajatori de altfel, au obligația de a raporta accidentele și incidentele periculoase. 

Cele mai importante măsuri de prevenție și de comunicare pe care trebuie să le ia angajatorii din industria extractivă

Pentru protecția lucrătorilor lor împotriva tuturor pericolelor la care sunt expuși în mediul din subteran, inclusiv de incendii, de explozii și de atmosfere nocive, angajatorii trebuie să procedeze în felul următor:

 • să ia măsurile necesare pentru evitarea, detectarea și combaterea declanșării și propagării incendiilor și exploziilor, a formării atmosferelor explozive sau nocive pentru organismul uman;
 • să organizeze în mod periodic exerciții de securitate pentru ca toți angajații să știe cum să procedeze în cazul producerii unui accident;
 • să prevină și mențină mijloace funcționale de evacuare, dar și de salvare pentru a asigura lucrătorilor căi de ieșire în cazul producerii unui incendiu sau altor evenimente periculoase;
 • să monteze sisteme de alarmă, dar și diferite mijloace de comunicare funcționale în subteran care să permită angajaților, în caz de nevoie, să se informeze între ei și să acționeze imediat în situația producerii unui dezastru.

Ce fel de persoane trebuie să angajeze angajatorii din industria extractivă pentru a evita producerea accidentelor de muncă?

Angajatorii din industria extractivă trebuie să pună un accent deosebit pe înfăptuirea examenului medical înainte de începerea activităților prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă. 

Angajarea unei persoane care nu este capabilă să-și îndeplinească sarcinile de muncă reprezintă un risc nu doar pentru persoana respectivă, dar și pentru ceilalți angajați întrucât, într-un astfel de mediu, fiecare membru al personalului trebuie să-și îndeplinească cu multă responsabilitate sarcinile și să lucreze în tandem cu ceilalți.

Cooperarea dintre angajați, înțelegerea sarcinilor de muncă, precum și a obligațiilor pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de un loc de muncă sigur, este absolut esențială. 

Există și o directivă cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru lucrul în subteran, aplicată încă din data de 11 noiembrie 1992, în care sunt incluse toate informațiile prezentate în acest articol cu privire la protecția muncii în industriile extractive, iar angajatorii trebuie să se asigure că angajații lor consultă această directivă și participă activ cu privire la soluționarea problemelor reglementate de aceasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment