Microclimatul optim pentru locurile de muncă la birou

Mediul de lucru reprezintă un cumul de factori care îi pot afecta calitate. În zona mediului de lucru este necesar să se acorde atenție nu numai celor mai importanți factori, dar, de asemenea, să se ia în considerare impactul elementelor individuale ale unui mediu complex în care angajații își desfășoară activitatea. Cel mai comune elemente care afectează mediul de lucru sunt: zgomotul, ventilația, temperatura, umiditatea, lumina și stresul.

Microclimatul optim la locul de muncă poate fi definit ca fiind calitatea  mediului în care o persoană se simte cel mai bine din punct de vedere fizic sau mental și este capabilă de performanță maximă. 

Microclimatul optim în care o persoană își desfășoară în mod optim activitatea depinde de mai mulți factori: aer condiționat, temperatura peretelui, temperatura obiectelor înconjurătoare, îmbrăcămintea, parametrii subiectivi umani, intensitatea activității desfășurate și alte efecte. 

Potrivit HG  nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, anexa 1, la locurile de muncă în spații închise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate și cerințele fizice impuse lucrătorilor. 

  În cazul în care se utilizează un sistem de ventilare forțată, acesta trebuie să fie menținut în stare de  funcționare.  Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. 

Dacă se utilizează instalații de ventilare mecanică sau de aer condiționat, acestea trebuie să funcționeze astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenți de aer. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin  poluarea atmosferei trebuie eliminată fără întârziere.  

În ceea ce privește temperatura din încăpere, actul normativ specifică că în timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce cuprind posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru utilizate și de cerințele fizice impuse lucrătorilor. 

   Ferestrele, luminătoarele și glasvandurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive la locurile de muncă, în funcție de natura muncii și de locul de muncă. 

În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient și să fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor. Instalațiile de iluminat din încăperile cu posturi de lucru și de pe căile de acces și de circulație trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe riscul de accidentare a lucrătorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat. 

  Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuși riscurilor în caz de întrerupere a iluminatului artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranță/urgență de o intensitate suficientă.  

Microclimatul optim la locul de muncă are drept scop asigurarea sănătății și securității lucrătorilor. Prin urmare, Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă obligă angajatorii să ia toate măsuri de prevenire și protecție a angajaților astfel încât microclimatul de la locul de muncă să fie unul optim și să le permită să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. 

De asemenea, tot acest act normativ obligă angajatorii să evalueze riscurile profesionale care pot exista la locul de muncă. Aceștia trebuie să țină cont de condițiile reale în mediul de lucru, de activitatea pe care o desfășoară angajații, de echipamentele tehnice pe care aceștia le utilizează la locul de muncă. 

Parametri microclimatici

Parametrii (sau condițiile) microclimatici ale mediului de lucru sunt, de asemenea, cunoscuți ca parametri de umiditate termică. Ei sunt determinați prin temperatură, umiditate relativă și curenți de aer. Aceste cantități fizice definesc confortul sau disconfortul.  În cazuri expreme, aceștia pot polua mediul și avea efecte adverse asupra sănătății umane.

Temperatura

Microclimatul optim la locul de muncă poate fi stabilit în funcție de activitatea pe care angajații o desfășoară. Microclimatul optim depinde de producția de căldură a corpului afectată de intensitatea  activității angajaților. 

Temperatura optimă pentru cei care își desfășoară activitatea la birou este:

– în sezonul cald de 21-25 °C

– în sezonul rece 20-23 °C

Temperatura relativă pentru cei care își desfășoară activitatea la birou este:

– în sezonul cald de 20-28 °C

– în sezonul rece 20-26 °C

Umiditate

Umiditatea în mediul de lucru este un factor specific. Specificitatea sa stă în principal în faptul că, spre deosebire de temperatură, acest lucru poate fi foarte dificil de perceput și apoi evaluat. Corpul uman poate avea un efect advers atunci când scade sau crește nivelul umidității. Iată care este relația dintre temperatură, umiditate și nivelul de performanță.

La o temperatură de 21°C:

-40% umiditate  – nivelul de performanță al angajaților este foarte bun

-85% umiditate – nivelul de performanță este bun dacă se face pauză

-91% umiditate – nivelul de performanță este redus, apare oboseala și depresia

La o temperatură de 26°C:

– 30% umiditate- nivelul de performanță este unul foarte bun

– 65% umiditate- nivelul de performanță este unul redus, apare rapid oboseala

– 80% umiditate- nivelul de performanță este redus, este nevoie de pauză de lucru

La o temperatură de 32°C:

-25% umiditate- nivelul de performanță este foarte bun 

-50% umiditate- nivelul de performanță este foarte redus

-65% umiditate -desfășurarea activității este aproape imposibilă

-81% umiditate- contribuie la creșterea temperaturii corporale

-90% umiditate – munca afectează sănătatea

-100% umiditate- desfășurarea activității este imposibilă

Curenți de aer

În practică, nu este posibil ca intensitatea curenților de aer să fie menținută la un nivel scăzut pentru a asigura un mediu de lucru confortabil. Există adesea dificultăți în ceea ce privește răcorirea spațiului de lucru. 

Intensificarea curenților de aer contribuie la intensificarea răcirii corpului și reducerea cantității de transpirație produsă.

Viteza curenților de aer într-un anumit spațiu are ca scop crearea unui mediu confortabil din punct de vedere termic. Acest lucru este extrem de important. Oamenii care desfășoară o activitate sedentară în spații închise sunt mai mult receptivi la curenții de aer decât cei care lucrează în spații deschise. 

Viteza permisă a curenților de aer pentru cei care lucrează în spații închise (la birou) este în sezonul cald de 0,25 m/s, iar în sezonul rece de 0,20 m/s. Umiditatea permisă atât în sezonul cald, cât și în cel rece este de 30-70% .

Asigurarea unui microclimat optim la locul de muncă este esențială pentru securitatea și sănătătea angajaților. Prin urmare, trebuie luate toate măsurile în acest sens.

Conform art. 8 din Legea 319/2006, angajatorul are obligația de a desemna unul sau mai mulți lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție. În cazul în care aceștia nu-și pot îndeplini obligațiile prevăzute de lege, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe.

Acestea pot fi oferite de o firmă de protecția muncii din București precum este Euramis Consulting. Cu o experiență vastă în acest domeniu, specialiștii Euramis oferă servicii de cea mai bună calitate în ceea ce privește securitatea muncii și numai.  De asemenea, oferă seriozitate, profesionalism, promptitudine și respect față de fiecare client. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment