Accidente de munca

Măsuri de succes în gestionarea prevenirii accidentelor la locul de muncă

În fiecare an, aproximativ 5 milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă accidente la locul de muncă care generează pierderi mai mari 3 zile, cu o cifră aproximativă de 146 milioane de zile pierdute de muncă. Unele consecințe sunt cu caracter permanent, și afectează capacitatea oamenilor de a lucra și de a avea o viață în afara serviciului.

Accidente legate de muncă apar în toate sectoarele și includ alunecări, lovituri, căzături, căderi de la înălțime, tăieri cu obiecte ascuțite, arsuri, electrocutări, accidente de circulație pe drumurile publice, intoxicații acute, contaminări, contact cu substanțe cancerigene, etc. Cu toate acestea, multe dintre problemele acestea pot fi prevenite printr-o gestionare adecvată.

Accidentele de muncă au un cost ridicat, uneori inestimabil, care include:

-Salariile în timpul perioadei de concediu, plata orelor suplimentare, personal temporar pentru înlocuirea angajaților accidentați, pensionări anticipate, selecția de personal nou, formarea noului personal;

-Pierderi în ceea ce privește timpul de producție și de afaceri;

-Deteriorarea instalațiilor industriale, a echipamentelor, a materialelor și a produselor;

-Timp de gestionare dedicat rezolvării accidentelor

-Prime de asigurare mai mari, costuri destinate avocaților

-Scăderea stării de spirit a muncitorilor

– Probleme sociale nedorite cu familiile și prietenii care sunt afectați de eveniment;

În esență, ce poate fi mai important și mai de preț decât viața și sănătatea omului?

Riscurile de accidente sunt mai mari în rândul personalului din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Rata de incidența accidentelor mortale în societățile cu mai puțin de 50 de angajații este aproximativ dublu față de angajații înregistrați în companii mai mari. Acesta și din cauză că multe IMM-uri nu alocă resursele necesare pentru activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

Responsabilități pentru o bună gestiune a activității de prevenire și protecție

Angajatorii sunt obligați să:

– evalueze riscurile și să ia măsuri practice pentru a proteja siguranța și sănătatea lucrătorilor săi;

– țină evidența accidentelor;

– furnizeze informații și instruiri;

– consulte lucrătorii;

– colaboreze și coordoneze măsurile de prevenire cu contractorii.

De asemenea trebuie stabilite următoarele priorități de prevenire:

-evitarea riscurilor;

– combaterea riscurilor la sursă;

adaptarea muncii la lucrător;

– înlocuirea substanțelor, echipamentelor și procedurilor de lucru periculoase cu cele nepericuloase;

– acordarea de prioritate măsurilor de protecție colectivă față de cele individuale.

Lucrătorii au dreptul să primească informații despre riscurile privind sănătatea și siguranța lor, măsurile preventive, de prim ajutor și procedurile de urgență.

Lucrătorii au obligația să pună în aplicare măsuri preventive ale angajatorilor, conform instrucțiunilor primite și să aibă grijă de propria lor siguranță și sănătate, precum și de cea a colegilor lor.

Prevenirea accidentelor – Factori de succes

Sănătatea și securitatea necesită un angajament ridicat din partea conducerii, o participare adecvată a lucrătorilor și un sistem de management de securitatea muncii bine structurat.

Angajamentul conducerii

Conducerea trebuie să promoveze sănătatea și securitatea prin:

Stabilirea politicilor și obiectivelor privind sănătatea și securitatea angajaților;

Furnizarea de resurse adecvate (umane, financiare, de timp alocat, etc.) pentru executarea politicii;

Includerea sănătății și a securității muncii la toate nivelurile ierarhice ale organizației;

Consultarea și participarea lucrătorilor la fundamentarea deciziilor;

Supravegherea și revizuirea (monitorizarea) pentru a verifica eficacitatea politicilor și sistemul de management, în ansamblu;

Angajamentul presupune, de exemplu, punerea în practică a deciziilor, dezbaterea problemelor privind securitatea la întâlnirile conducerii, vizitarea periodică a locului de muncă și participarea la inspecții de securitate.

Participarea lucrătorilor

Este obligatorie consultarea lucrătorilor. Cunoștințele acumulate ajută la localizarea corectă a riscurilor și implementarea soluțiilor viabile. Reprezentanții lucrătorilor joacă un rol important. Trebuie consultați lucrătorii cu privire la măsurile de sănătate și securitate și, de asemenea, înainte de a introduce noi produse sau tehnologii. Consultarea ajută angajatorii să fie la curent cu procedurile și îmbunătățirile privind securitatea și sănătatea în muncă.

Managementul sănătății și al securității muncii

O abordare structurată a managementului garantează o evaluare a riscurilor și dezvoltarea și utilizarea metodelor de lucru sigure. Reviziile periodice dovedesc că aceste măsuri sunt încă adecvate.

Evaluarea riscului implică:

Identificarea pericolelor: ce poate funcționa defectuos ?

Identificarea persoanelor care ar putea fi rănite și cât de rău, inclusiv lucrătorii, contractorii și publicul larg.

Luarea deciziei în privința probabilității ca evenimentul nedorit să se întâmple.

Luarea deciziei privind modul de eliminare sau reducere a riscurilor. Îmbunătățirea facilităților, metodelor de muncă, echipamentului tehnic sau instruirii de specialitate.

Stabilirea priorităților de acțiune, bazate pe dimensiunea riscului, numărul de persoane afectate, gravitatea consecințelor, etc.

Dezvoltarea măsurilor de control și monitorizare.

Efectuarea de revizii periodice pentru a verifica dacă se aplică măsurile de control.

Includerea de consultări cu lucrătorii în timpul procesului de muncă și furnizarea de informații cu privire la rezultatele obținute în urma evaluării riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire.

În cazul în care persoanele desemnate să se ocupe de protecția muncii nu reușesc să desfășoare activitățile de securitate și sănătate în muncă, trebuie apelat la o firmă de protecția muncii din București, precum Euramis Consulting, cu experiență de peste 20 de ani în securitatea muncii.

Specialiștii săi se vor ocupa de identificarea și semnalizarea pericolelor, evaluarea riscurilor, instruirea angajaților, elaborarea de planuri de acțiune adecvate, etc.

Euramis este soluția ideală pentru prevenirea cu succes a accidentelor la locul de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment