Managementul securității muncii

Securitatea și sănătatea în muncă trebuie să constituie o preocupare atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. Potrivit Legii 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, art. 6 alin (1), angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Rapoartele de specialitate arată că gestionarea SSM tinde să fie mai răspândită în sectoarele considerate a fi cu risc ridicat, cu toate că înmulțirea afecțiunilor musculo-scheletice, stresul, violenţa și hărţuirea impun măsuri preventive efective în toate sectoarele.

 

Principiile de bază ale managementului securității muncii

  1. Niciun angajat nu ar trebui să fie în pericol în timpul desfășurării activității la locul de muncă.
  2. Securitatea muncii poate și ar trebui să fie gestionată. Prevenirea accidentelor duce la operațiuni mai eficiente și profitabile și îmbunătățește calitatea vieții angajaților.
  3. Fiecare angajat are dreptul și responsabilitatea de a ajuta în desfășurarea procesului de îmbunătățire a siguranței. Angajații trebuie încurajați să ajute la identificarea și rezolvarea problemelor de securitate a muncii în momentul în care apar edlekarna.cz/.

 

Pericol, risc și vătămare

– Un pericol reprezintă orice poate cauza o vătămare

– Riscul reprezintă probabilitatea producerii unei vătămări

– Vătămarea reprezintă o consecinţă negativă din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii (de exemplu rănire sau îmbolnăvire).

Securitatea muncii din sectorul de învățământ, de exemplu, este o chestiune care trebuie numaidecât gestionată. Managementul securității în acest sector se poate realiza pe mai multe căi, dar etapele sunt aceleași de fiecare dată:

-planificarea evaluării riscurilor prin consultare cu lucrătorii;

– identificarea riscurilor;

-identificarea persoanelor posibil a fi afectate, modului în care riscul se poate produce şi locul unde s-ar putea produce acesta;

-evaluarea nivelului de risc şi decizia privind modul de acţiune ;

– luarea măsurilor în vederea eliminării sau reducerii riscului ;

– monitorizarea şi analiza acţiunilor.

În învățământ, riscurile în ceea ce privește atât securitatea, cât și sănătatea muncii, pot afecta nu doar lucrătorii, ci și elevii, studenții și vizitatorii.

Pentru un bun management al securității muncii, angajatorii au obligația să:

– evalueze toate riscurile privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă. Ținând cont de rezultatele evaluării angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale;

–  asigure sănătatea şi securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

–  consulte lucrătorii;

– se preocupe de instruirea adecvată şi specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

De asemenea, lucrătorii au responsabilitatea de a coopera pe probleme de SSM şi de a respecta măsurile din acest domeniu.

 

Managementul riscurilor

Planificarea evaluării

Evaluarea completă a riscurilor necesită timp şi este important să fie planificată astfel încât să fie cuprinse toate activităţile realizate în cadrul locului de muncă.

 

Identificarea riscurilor

Trebuie luate în calcul activitățile care sunt realizate şi ce materiale, echipamente şi produse

chimice sunt utilizate. Trebuie ținut cont de toate aspectele relevante. Trebuie evaluate

condiţiile de muncă în legătură cu orice ar putea cauza o vătămare. Este important ca examinarea să fie cât mai cuprinzătoare posibil astfel încât să fie incluse toate riscurile. În cazul acestui sector de activitate, trebuie acordată atenţie faptului că elevii şi vizitatorii pot, de asemenea, să fie afectaţi de aceleaşi riscuri la care sunt expuşi profesorii. Vătămarea poate fi cauzată prin:

– violenţă, din partea elevilor şi părinţilor, faţă de profesori ;

-proiectarea necorespunzătoare a mobilierului şi dotării clasei care poate cauza tulburări musculo-scheletale;

-contactul cu suprafeţele fierbinţi din bucătăriile şcolilor;

-agenţi biologici în laboratoarele universitare;

– riscuri specifice construcţiilor în timpul lucrărilor la clădiri.

 

Există câteva abordări care ajută la identificarea locurilor periculoase:

 

– abordarea pe zonă geografică (de exemplu clasă cu clasă);

-abordarea pe tip de risc (de exemplu fizic, chimic, biologic, psiho-social);

-abordarea pe tip de ocupaţie (de exemplu îngrijitor, persoană de curăţenie, secretară, profesor);

-abordarea bazată pe modul de organizare al activităţii din şcoală sau liceu (de exemplu planificarea muncii);

-abordarea bazată pe verificarea datelor (de exemplu registrul de accidente) pentru identificarea problemelor;

– consultarea directă a lucrătorilor şi persoanelor afectate.

 

Identificarea persoanelor care pot fi vătămate, cum și unde

Identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi rănite. Aceasta include nu numai lucrătorii, dar şi contractorii, lucrătorii liber profesionişti, studenţii, elevii şi vizitatorii. Luarea în considerare a persoanelor care pot fi afectate, a numărului de persoane care pot fi afectate și în ce mod.

 

Evaluarea nivelului de risc

Evaluarea posibilității ca pericolul să determine o vătămare sau rănire şi cât de gravă ar putea fi aceasta. Luarea în considerare a măsurilor de control existente şi dacă acestea sunt suficiente. Raportul cost-eficienţă şi managementul susţinut al riscurilor trebuie focalizate pe măsuri colective de protecţie şi măsuri de prevenire.

 

Persoana responsabilă de evaluarea riscurilor

Persoana desemnată să efectueze evaluarea riscurilor trebuie să aibă cunoştinţe atât despre procesul de evaluare, cât şi despre instituţia avută în vedere. Implicarea forţei de muncă în evaluare este esenţială.

 

Luarea de măsuri

Evaluarea riscurilor reprezintă primul pas către un managementul performant al riscurilor. Gestionarea cu succes a securităţii şi sănătăţii în muncă nu poate fi posibilă fără realizarea unei evaluări corespunzătoare a riscurilor.

Odată finalizată evaluarea riscurilor, trebuie întocmită lista cu măsurile de prevenire necesare, în ordinea priorităţii, apoi aplicate aceste măsuri, implicând în acest proces lucrătorii şi reprezentanţii acestora. Axarea pe problemele cele mai importante reprezintă modalitatea cea mai eficientă pentru managementul riscurilor.

Modalităţile de acţiune trebuie stabilite împreună cu angajații (direct sau prin reprezentanţii pentru securitate). Soluţiile stabilite trebuie implementate, monitorizate şi evaluate cu atenție. Informaţiile care rezultă din evaluarea riscurilor trebuie comunicate persoanelor interesate.

După cum se poate observa, există o serie de etape care trebuie respectate atunci când vine vorba de managementul securității muncii.

Aceste etape trebuie respectate în toate sectoarele de activitate, nu doar în învățământ. Potrivit legislației în vigoare, angajatorii au obligația să se ocupe de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale și să desemneze lucrători care se ocupe de asigurarea securității și sănătății în muncă.

Dacă lucrătorii desemnați nu se pot ocupa de activitățile de prevenire și protecție, angajatorii trebuie să recurgă la servicii externe.

Euramis Consulting este o firmă de protecție a muncii din București care oferă servicii de cea mai bună calitate în domeniul securității și sănătății în muncă.

Specialiștii Euramis se pot ocupa cu succes de identificarea și semnalizarea pericolelor, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale etc.

Euramis este soluția unui management al securității muncii de cea mai bună calitate!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment