Lucru la inaltimeSlider Euramis

Lucrul la inaltime este definit ca activitatea desfasurata la minimum 2 metri. Locurile de munca amplasate pana in 2 metri se considera “lucrul la inaltime mica”, la care se aplica in functie de pericole existente masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.

Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime angajatului. Trebuie respectate şi aplicate prevederile şi reglementările de securitate a muncii în vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse în acel loc de muncă, altele decât pericolul căderii lucrătorilor în gol.

Principalele riscuri in lucrul la inaltime pot fi: caderea obiectelor sau a persoanelor, vremea sau alte conditii de mediu care pot influenta conditiile de lucru, platformele de lucru neprotejate, materialele fragile de pe acoperis, riscul de a aluneca si de a calca in afara platformei, muncitorii care lucreaza dedesubt sau in apropriere, aproprierea unor surse de energie, etc.

Exista trei principii general valabile de care trebuie sa se tina seama in lucrul la inaltime indiferent de domeniul de activitate:

1. Organizarea tehnologica a lucrarilor la inaltime

2. Dotarea cu echipamentul individual de protectie in conformitate cu conditiile locului de munca

3. Instuirea si antrenarea individuala sau colectiva corespunzatoare riscurilor locului de munca.

Angajatorul trebuie sa asigure dotarea corespunzatoare cu echipamente de munca si echipamente individuale de protectie a angajatilor care executa lucrari la inaltime.

Angajatorul trebuie sa achizitioneze schele, esafodaje si platforme numai daca acestea au fost certificate din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca de catre unitati abilitate in acest sens.

Care sunt elementele unui sistem de oprire a căderii/a unui sistem de restricţionare a căderii?

Echipamentul de restricţionare a căderii – înseamnă un ham pentru partea inferioară a corpului sau în funcţie de poziţia de lucru conectat la o bandă de restricţionare şi ataşat la o linie statică de restricţionare a căderii sau la un punct de ancorare care să împiedice posibilitatea ca muncitorul să cadă peste o margine.

Echipamentul de oprire a căderii – înseamnă un ham pentru întregul corp şi o bandă de ancorare cu absorbţia şocurilor conectată la un punct de ancorare sau o linie statică ce limitează şi opreşte căderea la mai puţin de 1,8 metri.

Utilizarea centurilor pentru oprirea şi restricţionarea căderii este interzisă!

Centurile de siguranţă nu asigură un nivel corespunzător de protecţie în cazul unei căderi şi nu vor fi utilizate.

Una din prevederile comune la locul de munca este Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

1. – Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.

2.  – Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda in functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de recomandarile “Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru”, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

3. – Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.

4. – Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale, specific activitatilor desfasurate la inaltime.

5. – Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca, respectandu-se art.16 si art.17.

6. – Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l intretina in perfecte conditii de utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.

7. – Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze in conditii bune de utilizare.

Alte prevederi comune pentru lucrul la inaltime sunt:

  • Conditii generale pentru lucrul la inaltime
  • Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca
  • Instruirea lucratorilor
  • Organizarea locului de munca
  • Manipulare, transport, depozitare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment