La ce se referă normele de protecția muncii?

 

Când vine vorba de protecția securității și sănătății muncii auzim de multe ori termenul de norme. Dar ce sunt de fapt acestea?

 

Conform dicționarului, norma reprezintă cantitatea de muncă necesară pentru a obține ceva. Poate fi vorba de executarea unei operații, fabricarea unui produs sau, ca în cazul nostru, asigurarea securității și sănătății angajaților din compania ta. Pe de altă parte, normă mai înseamnă și supunerea unei legi. În România, la fel ca pe întreg teritoriul Uniunii Europene, există o legislație foarte clară cu privire la protecția securității și sănătății în muncă, de care trebuie să țină cont și să o respecte toți angajatorii.

 

Clasificarea normelor de protecția a muncii

 

În funcție de conținutul lor, putem face o clasificare generală și apoi una mai particulară a normelor SSM pe care trebuie să le respecte un angajator. Per ansamblu, normele de protecție a securității și sănătății muncii se împart în cinci categorii distincte:

 

  • Organizarea protecției muncii angajaților
  • Sarcinile de muncă
  • Clădiri și alte tipuri construcții
  • Echipamente tehnice
  • Mediul de muncă

 

Hai să vorbim în rândurile ce urmează câteva lucruri despre fiecare categorie în parte și să descoperim și o clasificare mai exactă!

 

Organizarea protecției muncii angajaților

 

Din punct de vedere al cuprinsului lor normele de protecție amuncii la nivelul angajaților sunt de departe cele mai cuprinzătoare. Ele se referă în primul rând la obligațiile și drepturile fiecărei părți în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, dar și la principii și criterii de organizare generale sau specifice. De asemenea, includ și practicile de angajare și repartizare a personalului la locurile de muncă, pregătirea, instruirea și formarea acestuia, metode și mijloace de propagandă, dotarea cu echipament individual de protecție și furnizarea de materiale igienico-sanitare.

 

Sarcinile de muncă

 

În ceea ce privește sarcinile de muncă, ne putem referi în general la conceperea și repartizarea acestora în rândul angajaților, la orgnizarea timpului în cadrul locului de muncă, la efortul fizic și cel mental. Dar putem vorbi și despre subiecte mai specifice precum munca femeilor sau munca tinerilor, două categorii vulnerabile din punct de vedere al normelor de securitate și sănătate în muncă, din cauza capacităților lor fizice limitate dacă este vorba de femei și lipsei de experiență dacă este vorba de tineri.

 

Clădiri și alte tipuri de construcții

 

Clădirile și alte tipuri de construcții reprezintă un interes deosebit din punct de vedere al securității și sănătății în muncă deoarece, chiar și cea mai mică greșeală de proiectare sau o simplă instalație defectuoasă pot provoca un dezastru. Când vine vorba de clădiri, putem vorbi despre obligațiile proiectantului, executantului și beneficiarului acestora, amplasarea lor, căile de circulație, înălțimea și alte măsurători, instalațiile tehnico-utilitare, precum și dotările social-sanitare.

 

Echipamente tehnice

 

În legătură cu normele SSM legate de echipamentele tehnice avem prevederi comune, principiile ergonomice de proiectare și utilizare, sisteme de comandă, echipamente mobile, echipamente electrice, instalații sub presiune și alte tipuri specifice de echipamente a căror manipulare necesită o atenție aparte.

 

Mediul de muncă

 

Și în final, când spunem mediu de muncă, ne referim mai exact la agenți chimici, agenți cancerigeni, agenți mutageni, agenți biologici, microlimat, ventilare industrială, iluminat, zgomot, vibrații, ultrasunete, radiații neionizante și presiune atmosferică crescută, toate o serie de caracteristici care pot influența negativ angajații dintr-o companie, bunăstarea lor, precum și viața acestora.

 

În loc de concluzie

 

În acest articol am făcut o simplă listă cu normele de protecție a securității și sănătății în muncă. Dar nu am vorbit deloc legile la care se supun fiecare dintre ele și conținutul lor. De aceea, nu de puține ori, pentru un angajator poate fi destul de dificil când vine vorba de norme în acest domeniu, dacă ne gândim doar și la partea teoretică, lăsând la o parte practica. Astfel, pentru a evita eventualele sancțiuni, orice angajator responsabil ar trebui să colaboreze cu o firmă de protecția muncii București care să-l susțină în identificarea riscurilor la care se expun angajații săi, la întocmirea unui regulament intern, la efectuarea instruirii, precum și la respectarea tuturor normelor pe care le-am pomenit mai sus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment